2022 Yılında Zorunlu e-Fatura Geçişi 509 no’lu VUK Tebliği

e-Fatura ve e-Arşiv geçiş zorunluluğu. Bildiğimiz üzere Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ taslağı hazırlamıştı. Bu değişiklikler, 19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştı. 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılması planlanan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
 • Hem kendi siteleri hem de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara,
 • Gayrimenkul veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım-satım ve kiralama işlemi yapanlar için zorunluluk; bu işlemlere aracılık eden mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi alan konaklama hizmeti veren oteller; Otel işletmeleri için e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilecektir.
 • E-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan mükellefler, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 10 Bin TL’yi aşması durumu; Başkanlık Portalları üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilecektir.
 • E-İrsaliye uygulaması kapsamında belirlenen 25 Milyon TL ve üzeri ciro haddinin 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olacak şekilde 10 Milyon TL ve üzeri olarak revize edilmesi gerekecektir.
 • Demir ve çelik(GTİP 71) ile demir ve çelikten eşyaların (GTİP 71) imali, ithali veya ihraç faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarına geçişi zorunlu hale getirilecektir.

Hazırlanan Tebliğ Taslağındaki Değişiklikler Ne Anlama Gelmektedir?

Yukarıda 509 No’lu Genel Tebliğde yapılması istenen değişikliklerin birkaç maddesi belirtilmiştir. Bu maddeleri ilgilendiren mükelleflerin;

 • Kâğıt ortamda düzenleyecekleri adisyon belgesinin, bundan sonra elektronik platformda e-Belge olarak düzenlemeleri, muhafaza ve ibraz edebilmeleri mümkün olacaktır.
 • E-Fatura ve e-Arşiv fatura gibi elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması ile mükelleflerin ilgili idareye verilen Form Ba ve Form Bs bildirimleri artık daha kolay ve hızlı bir şekilde verilecektir.
 • Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin, e-Belgelerdeki kayıtlı bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturulması sağlanacaktır. Mükellefler tarafından onaylanmasına imkân tanınacaktır.
 • Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Faturae-Arşiv Faturae-İrsaliyee-Müstahsil Makbuzue-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilecektir.
 • SGK tarafından, eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler gibi sağlık hizmeti verenlere yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması için sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu talep edilmektedir.

Bu doğrultuda e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu mükelleflerden talep edilmektedir. İlgili tarihe kadar arzu ettiği e-Belge uygulamalarından yararlanmaları halinde “e-Belge Portalları Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal Yöntemi)”ne göre kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından tanımlanmasına yetki verilmektedir. Siz de bu değişikliklere mükellefseniz KolayBi’ uygulamamız ile e-Dönüşüm sürecinize size özel avantajlarla geçin!

KolayBi’ ile e-Belge Dönüşüm Sürecinizi Hızlandırın!

İşletmenizin e-Dönüşüm sürecinde KolayBi’ yanınızda. 1 günde e-Faturaya geçmeniz için profesyonel destek ekibimiz sizinle.

Üstelik hediye 1000 veya 3000 e-Fatura kontörü kampanyasından şimdi yararlanın! KolayBi’ ile işinizi büyütmenin yanı sıra zaman ve paradan tasarruf edin. 2021’in sonuna kadar geçerli bu kampanyadan yararlanın, e-Belgeye geçiş sürecinizi KolayBi’ ile tamamlayın.

KolayBi’ye üye olmak için https://ofis.kolaybi.com/app/registration/user linkinden hesap oluşturabilir, sana özel ayrıcalıklardan faydalanabilirsin!

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!