çek ve senet hakkında bilinmesi gerekenler

Çek ve Senet İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşletmeler ödeme yapabilecek ticari güce sahip olamadıkları durumlarda alternatif ödeme methodlarına yönelebilirler. Günümüzde en çok kullanılan alternatif ödeme türleri arasında çek ve senet yer almaktadır. Ancak bu finansal enstrümanların kullanımı dikkate alınması gereken ciddi bir iştir. Bu sebeple çek ve senet kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok durum mevcuttur.  

Çek ile ödeme yapmak veya tahsilat işlemlerinizi kolayca gerçekleştirmek için KolayBi’Ofis uygulamasını 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

Çek ve Senet İşlemlerinizde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 • Boş çek ve senetlere imza atmayınız.
 • Hep aynı kalemin kullanıldığından emin olunuz.
 • Çeki tanzim ederken istenilen tutarı hem rakam hem de yazıyla olacak şekilde doldurunuz.
 • Çekinize rakamla ve yazıyla tutarı yazdıktan sonra kapatma çizgileri kullanarak hem başını hem de sonunu kapatınız. Bu şekilde sonradan rakam veya yazı eklenerek çekle oynanılmasının önüne geçmiş olursunuz.
 • Borcunuzu kapattıktan sonra senet üstündeki imzaların size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Tanımadığınız kişilerden çek almaktan kaçınınız.
 • Çek ve senetleri alacaklı ve borçlunun yanında düzenleyiniz.

Çek ve Senet Çeşitleri

Çekler müşteri çekleri ve firma çekleri olmak üzere muhasebe yönünden ikiye ayrılır. Müşteri çekleri alacaklı kişiden alacağa karşı alınan çeklerdir ve vadesinin dolması beklenmeden başka bir işletmeye ciro edilerek elden çıkarılması mümkündür. Firma çekleri ise işletmenin ödemesi gereken çek türüdür.

Diğer bir ödeme türü olan senet de kendi içinde müşteri senetleri ve firma senetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bir senedin müşteri senedi olup olmadığını anlamak için borçlu kısmına bakmanız yeterlidir. Borçlu kısmında işletmenizin adı yazıyorsa firma senedi, başka bir ad yazıyorsa müşteri senedidir.

Farkları Nelerdir?

 • Çek ve senet arasındaki en temel fark çek resmi bir belge iken, senedin resmi olmayan bir kağıt parçası olmasıdır.
 • Çek tahsilatında herhangi bir problem yaşadığınız takdirde hakkınızı mahkeme yoluyla arayabilirsiniz. Ancak, senet için aynı şey söz konusu değildir.
 • Çekler banka ile ilişkili olduğu için daha güvenilirdir.
 • Senet de ödeme borçlu kişi tarafından yapılırken, çek de ödeme banka tarafından yapılmaktadır.
 • Çek üzerinde belirtilen tarihte ödenirken, senette ödeme tarihi tarafların kararı neticesinde ileriye veya geriye çekilebilir.

KolayBi’ ile tahsilatlarınızı çek ve senet yerine Sanal Pos özelliğimizi kullanarak zahmetsizce yapabilirsiniz. İşlemlerinizi kolaylaştıracak tüm özelliklerimize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Nakit Akışı Nasıl Yönetiir

Nakit Akışı Yönetimi

Nakit akışı KOBI’ler için en kritik unsurlardan biridir. Nakitiniz olmadan  kâr etmeniz zor olur. Çoğu kârlı işletme gelen nakit parayla çıkan nakit para arasındaki dengeyi sağlayamadığı için iflas eşiğine gelmiştir sonrasında bir çoğu iflas etmiştir. Nakit akışının düzenini sağlayamayan firmalar rekabete girmesi için gerekli olan yatırımları yapamaz ya da devam edebilmek için daha fazla borç alarak kötüye giderler.


14 Gün Ücretsiz Dene


Nakit Akışınızı Planlanını Yapın

14 Gün Ücretsiz Dene

Nakit Akışı ve Kâr

Kar, nakit akışı anlamına gelmez. Kar ve zarar tablonuza bakarak nakit akışınızı sağlıklı bir şekilde analiz edemezsiniz. Nakit akışını belirleyici birçok faktör vardır: alacaklar, borçlar, envanter, ve borç yönetimi. Planlı bir nakit akışı yönetimi kar-zararların yanı sıra bu fonksiyonlara da dikkat etmek gerekir. Bazı firma sahiplerinin bildiği bir yöntem vardır, kar ya da zararın nakite ne olduğunu yansıtmadığıdır. Sattığınız ürünler ya da hizmetler için bir müşteriyi faturalandırma geliri oluşturulur. O fatura üzerinden topladığınız para da nakit yaratır.

Gerçekten kâr elde etmek için pozitif nakit akışına sahip olmanız gerekir. Öncelikle ürünlerinizin üretimini sağlayabilmek için çalışanlara ve tedarikçilere ödeyecek kadar nakit toplamınız olması gerekir. Bu ürünlerin satışı olduğunda pozitif nakit akışı elde etmiş olursunuz. Pozitif nakit akışınızı arttırdıkça kârınız da doğru orantı olarak artar. Bundan dolayı eğer işletmenizin gelişimini ve kârlarınızın artmasını istiyorsanız nakit girişinin düzenin tutan bir işletme yapısına sahip olmalısınız.

Nakit Akışınızı İyileştirin

Çoğu firma sahibi nakit akışı problemlerine çözüm olarak büyümeyi tercih ederler Bu yüzden firmalarını büyüttüklerinde nakit akışı problemlerinin de tehlikeli boyutlara geldiğini görürler. Büyüme planı ve buna bağlı nakdi masraflar önceden belirlenir.

Satışları Arttırmak

Eğer daha çok nakite ihtiyacınız varsa çok da kafa yormanıza ihtiyaç kalmıyor, yapmanız gereken aslında çok açık ortadadır: müşterilerinize daha fazla satış yapmak ya da yeni müşterileri firmanıza çekmek olacaktır. Yeni müşterileri firmanıza çekmek, gelişmekte olan bir işletme için olmazsa olmazdır ancak muhtemel alıcıları satışa çevirebilmek fazladan zaman ve para gerektirebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Gelir Vergisi Ne İşimize Yarar

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi; hukukta hak sahibi olan ve yetki izni olan kurumlaşmamış firmaların veya kişilerin gelirleri baz alınarak yansıyan vergi türüdür. Gelir, bir kurumsal kişinin bir takvim yılı içerisinde sahip olduğu kazanç tutarıdır. Gelir vergisi içerisinde giren gelir hareketler, “Gelir Vergisi Kanunu” ile kurumsallara belirtilmiştir. Buna göre ürün satışı, gayrimenkul getirisi, hisse senedi satış kazancı, kar payı geliri, mesleki faaliyetler sonucunda sahip olunan bütün gelirlerin tümü vergi kapsamı dahilinde gözükür.Gelir Vergisi hesaplama gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması sonucunda çıkan sonuçtur.

Gelir Vergisine Giren Kazançlar

 •  Ticari gelirler
 •  Ücretler
 •  Serbest meslek gelirleri
 •  Gayrimenkul sermaye kazancı
 •  Menkul sermaye kazancı
 •  Diğer kazançlar

Kimler Gelir Vergisi Ödemek Zorundadır?

Yukarıda yazılan şartları sağlayan kişiler ve kurumlar gelir vergisi mükellefi konumunda olur. Kişinin ikametgahının Türkiye’de bulunup bulunmayışı tam ve dar mükellef olmasını belirler. Türkiye’de ikamet eden kişiler ve kurumlar tam mükellef grubunda bulunurken, ülkemizde kalıcı olmayanlar yalnızca Türkiye’de kazandığı gelirler doğrultusunda vergi vermek zorundadır.

Tam mükellef olan kurumsallar;

 •  İkametgahı Türkiye’de yer alanlar,
 •  Bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla ikamet edenler,
 •  Bu mükelleflerin Türkiye içinde ve dışında kazandıkları ve iratların bütünü doğrultusunda vergi mükellefi olurlar.
Dar mükellef olan kurumsallar;
 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef sayılır ve sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi hesaplama, gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması sonucunda çıkan sonuçtur. Fakat gelir tutarı yükseldikçe doğru orantılı olarak vergi oranı artış gösterir. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl mükelleflere sunulur. Brüt ücretten, sigorta prim kesintisi, işçi payı, işsizlik sigortası işçi payı çıkarıldıktan sonra vergi matrahının en kök hali bulunur. Bu matraha eş gelen oran doğrultusunda vergi hesaplanır. Varsa indirim ve istisnalar da vergi hesabında dikkate dikkate alınması gereken unsurlar içinde yer alır.


14 Gün Ücretsiz Dene


Ön Muhasebenin En Kolay Hali

14 Gün Ücretsiz Dene

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Muhasebe programı

Web Tabanlı Muhasebe Programı

Muhasebe işleri bir KOBİ’nin en önemli noktasıdır. Yanlışa yer olmayan bir yerdir. Çoğu firma bu işleri düz yöntemler ile yönetip işlerini sürdürüyorlar. Bu pek de güvenli değildir. Eksik kayıt, veri kayıplarının oluşma olasılığı çok yüksek olur. Bu nedenlerden dolayı İnternet üzerinden ön muhasebe işlerinizi KolayBi’Ofis web tabanlı ön muhasebe programı ile yönetin. KolayBi’Ofis ön muhasebe programı avantajlarından istiyorsanız anında kayıt olun ve uygulamamızı kullanmaya başlayın.

Neden Web Tabanlı Muhasebe Programı?

Muhasebe programı iş yükünüzü hafifletir, randevularınızı kaydeder, banka işlerini takip eder, kasa banka giriş çıkışlarını izler, alacak verecek çek ve senetlerimizi takip eder, alacak verecek günlerini belirler ve gününe yaklaşınca hatırlatma yapar. Alış  satışlarımızı kaydederek stok bilgilerimizi anında size raporlar, muhasebe işlerimizi yapar. Muhasebe programı masa başı işlerimizi hızlandıran iş akışını güçlendiren bir nevi iş ortağımızdır. İstediğiniz gibi yönetip, büyük masraflar yapmadan size bir sürü özellik sunan bir program. Bu her şirket sahibi ve çalışanlarının işini rahatlatan bir uygulamadır. Birçok firma, gelir ve giderlerinin takibinin yapılması, ödenecek vergilerden haberdar olunması, alım ve satım gücü gibi değerlerinin raporlarını görmek adına kendi muhasebesini tutmak zorundadır. Yasal bir zorunluluk ve bir verimlilik olarak görebileceğimiz muhasebe, önceden Excel programı veya defterler aracılığıyla tutulurdu ve şu an da çoğu firma bu formatı kullanıyor. Fakat yapılması gereken bir web tabanlı muhasebe programı kullanarak zamandan ve efordan tasarruf etmektir.

İşletmelerde KolayBi’Ofis Farkı

Bir işletmenin fatura, fiş, makbuz, dekont gibi evraklarının sürekli kayıt tutulması ve işlenmesinin gerektiği bir sistem. Muhasebe planı, küçük firmalar için bu şekilde işlemlerini hallediyorlar. İşlem hacmi yüksek olan şirketlerde muhasebeye geleneksel yöntemlerle devam etmek zorlu bir süreç olup güven açısından riskler taşır. Yazılı kaynaklar veya excel üzerinden muhasebe işlemleri gibi tutumlar bir muhasebe programının sunacağı modüler yapısından uzak olduğu için bu araçlarla muhasebe yapmak verimsiz olmasının dışında; zaman, efor, kayıt altın alınan verilerin kaybına neden olur. Büyük veya küçük fark etmeksizin, işlem hacmi yüksek olan ve mali durumunu sürekli kontrol altında tutmak isteyen KOBİ’ler çeşitli muhasebe programlarından destek alarak bu zorlu süreci verimli kılabilirler.

Otomasyonlaştırılmış bir web tabanlı muhasebe programı olan KolayBi’Ofis sayesinde onlarca kalemden veri tek bir kanal üzerinde toplayabilmektedir. Muhasebe programı, bir Excel veya defterin size sunamayacağı ekstra bir sürü işinizi kolaylaştıran avantajlara sahiptir. Örneğin işlediğiniz tüm verilere ilişkin işlem takibini kolayca yapabilir ve her istediğinizde kapsamlı bir raporlar kısmına ulaşabilirsiniz.

14 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Deneyin

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Web Tabanlı Ön Muhasebe Nedir

Web Tabanlı Ön Muhasebe Nedir?

Bir girişimde bulunmak ve piyasaya sürmek sizi oldukça adrenalin dolu bir maceraya sürükler.  Fakat finansal işlemler ve muhasebe hem heyecanınızı hem de enerjinizi fazlasıyla tüketebilir. Tabii KolayBi’Ofis gibi bir web tabanlı ön muhasebe programı kullanmıyorsanız. Bunun yerine finansal verilerinizi Excel veya masaüstü bir programda tutuyorsanız; para tahsilatı, fatura ödeme veya kesme gibi oldukça kolay işlemler için ofise mecbur bir durumda kalırsınız.Bu muhasebe çözümleri, sundukları destekler ile hem firma yöneticileri hem de muhasebecileriniz için fatura yönetimi, gelir gider yönetimi gibi ön muhasebe adımlarını oldukça pratik hale geliyor.


14 Gün Ücretsiz Dene


Hesabını oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Dene

Web Tabanlı Ön Muhasebe Kullanmanın 4 Avantajı

Hızlı Bir Başlangıç Yapın

Web tabanlı bir programa sahip olmak için herhangi bir veritabanı ödemesi yapmanıza gerek yoktur. Ayrı olarak da  kurulum için bir teknik ekip beklemenize ve ek eğitim ücretleri ödemeye gerek duymazsınız. Tek yapacağınız internet üzerinden gerekli adımları izleyerek hesabınızı oluşturmak. Verilerinizi aktarma konusunda düşüncelere dalmanıza gerek yok, çözümü oldukça basit. Verilerinizi Excel dosyası halinde toplu olarak içeri aktarabilirsiniz.

Dünyanın Her Yerinden Kolayca Erişim

Teknoloji her geçen gün gelişmesi bizi geleceğe götürdüğü bu zamanda bir yöneticinin son isteyeceği şey işini yönetirken bir yere bağımlı kalmak. Düşündüğümüzde; tatilde, yurt dışı gezisinde ya da toplantı sırasında anlık olarak fatura gönderimi veya finansal verilerinizi kontrol etmek için ofise bulunmanız gerekir. Bundan dolayı web tabanlı bir program sahibi olduğunuzda tüm bu mecburiyetlerden kurtulmuş olursunuz. İnternete bağlı olan bir cihazdan kullanıcı bilgilerinizi girerek hızlı ve kolayca sisteme erişebilirsiniz.

Web Tabanlı Ön Muhasebe Programınız her zaman güncel kalsın

Bu muhasebe programları sürekli gelişerek kendilerini güncelleştirirler. Masaüstü programları çözümlerin aksine bu programlarda eklenen yeni özelliklere anında ulaşım ve güncellemeyle uğraşmadan uygulamayı kullanmaya kesintisiz devam edebilirsiniz. Üstelik güncellemeler için ekstra para ödemek zorunda olmazsınız. Güncel bir programda farklı özellikleri ücretsiz ve kolayca tecrübe etmek için tek yapmanız gereken web tabanlı bir ön muhasebe programında deneme hesabınızı oluşturmak.

Ücretsiz ve Sınırsız Destek Hizmetine Sahip Olun

Masaüstü bir ön muhasebe programları satın aldığınızda yalnız kurulum aşamasında destek sağlanır. İlerleyen zamanlarda hizmet istediğiniz konularda ise hizmet için ekstra destek ücreti ödemeniz gerekir. Bir ön muhasebe uygulamasında ise sahip olduğunuz abonelik boyunca istediğiniz zaman destek ekimize talepte bulunarak ücretsiz destek alabilirsiniz. Siz de web tabanlı bir ön muhasebe programına sahip olup rahatlıkla muhasebe işemlerinizi dilediğiniz yerden kullanmak istiyorsanız KolayBi’Ofis ön muhasebe programını 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ön Muhasebe ve mini ERP

Ön Muhasebe ve Mini ERP

Yatırım kararı verilmesi, yatırım için gereken fon miktarının belirlenmesi ve fonların nasıl finanse edileceği gibi durumlarda finansal yönetim kullanılarak işletmelerin düşük maliyetle maksimum kar elde etmesi hedeflenir. Ön muhasebe ve mini ERP sistemleri aracılığıyla işletmelerin finansal yönetimi kolaylaşmaktadır.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için bulut tabanlı ön muhasebe programı KolayBi’Ofisi ücretsiz denemek için tıklayın.

Ön Muhasebe ve Mini ERP Arasındaki Farklar

Mini ERP nedir?

ERP, Tükçe karşılığı Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden bir araya gelmektedir. ERP kullanıcıların tüm veri ve iş planlarını tek bir ortamda entegre olarak kullanabilecekleri web ya da masaüstü yüzeyleri olan sistemlerdir. Sistem büyük bir yapısı sunucu ve istemci mantığı çerçevesinde çalışan bir yapı üzerine kurularak kullanıcıya sunulur. ERP sistemleri donanımsal ve yazılımsal olarak çok sayıda bileşen içerir. Finansal İşlemlerinizi yönetirken ERP sistemleri entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, işletmede bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verilerini saklamak için bütünleşik veri tabanı kullanmaktadır.

Mini ERP ise adından da anlaşılacağı gibi küçük bazda oluşan bir ERP sistemidir. Temel amacı en çok kullanılan modülleri birleşmesini sağlayarak KOBİ işletmeleri için değer kazandırmaktır. Bu alanda KolayBi’Ofis ön muhasebe ve mini ERP sistemi finansal süreçlerinizi ve planlarınızı yönetmenizi sağlayan bir sistemdir. Hiç bir entegrasyon gerektirmeyen hem ekonomik hemde performans bakımına güçlü bir uygulamadır.

14 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Deneyin

Ön Muhasebe Nedir?

Ön Muhasebe, Şirketlerin temel finansal işlemlerini düzenini fiziksel olarak şirketin finansal işlemlerini tam olarak işletmenin nakit parası, stokları, çekleri, senetleri, banka hesapları gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve tutulan para işlemlerinin hareketlerini takip etmek için kullanılır.

Finansal yönetiminin düzenini tutmak, işletmelerin muhasebe tarafında tutulduğunu ifade etmez. İşletmelerin belgelerini muhasebe kayıtlarına işlemek, bu kayıtlı veriler ile mali tablolar ve raporlar düzenleyip, devletle olan ilişkileri düzenini tutmak serbest muhasebeci mali müşavirlerin işi üstlenmesi gerekir. Örnek olarak bir beyannamenin kesin olarak mali müşavir tarafından planlanıp izin ve onay alınması şarttır. Bu nedenle işletmenin muhasebe verileri mutlaka mali müşavir tarafından ve ilgili kayıt sistemine göre saklanması gerekmektedir.

Ana konuya gelecek olursak ön muhasebe ve mini ERP arasındaki temel fark mini ERP’nin kullanım ve düzen olarak daha tutumlu ve korunması daha gelişmiştir. Ön muhasebede tam bir sistem olmayıp hataların oluşma olasılığı daha fazladır. Mini ERP’nin temel amacı KOBİ’nin temel ihtiyaçlarını finansal ihtiyacını yönetmek olmasından dolayı firmalar için büyük yük oluşturabilecek bir sorunu çözmeye yöneliktir. KolayBi’Ofis Türkiye’nin 21 bankası ile entegre olan tek ön muhasebe ve mini ERP sistemi olmasından dolayı da KOBİ’ler için ayrı bir önem arz etmektedir.

Siz de faturalarınızı ve irsaliyelerinizi KolayBi’Ofis üzerinden yaratabilirsiniz, ücretsiz denemek için tıklayın.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

KolayBi'yi 14 gün boyunca
ücretsiz deneyin!

Devam ettiğinizde kullanım koşullarını
kabul etmiş sayılırsınız.