E- Belgelere Yöneli̇k Yapılan Değişiklikler

Reading Time: 2 minutes

Şubat ayında Resmi Gazete’de yayınlanan 509. Vergi Usul Kanunu’nda e- belgelere yönelik birçok yeni değişiklik yapıldı. E- fatura düzenleme zorunluluğu kapsamından, e- belgelere yönelik iptal ve itiraz gibi birçok başlık olmak üzere farklı başlıklar altında değişiklikler yapıldı. Değişiklik yapılan başlıklar sırasıyla;

 • E-İrsaliye uygulamasının kapsamı
 • GİB’e Mali Mühür üretiminde yetkilendirme yetkisi verilmesi
 • E-Belgelere ilişkin iptal, itiraz, ihbar ve ihtarların bildirilmesine yönelik düzenleme
 • İlgili mükelleflerin uygulama geçiş adımlarını atmamaları halinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na re’sen kayıt yetkisi tanınması
 • E-Fatura düzenleme zorunluluğunun kapsamı genişletilmesi
 • E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına ilişkin mükelleflerin kapsamı genişletilmesi
 • E-Adisyon uygulamasına ilişkin düzenleme
 • E-Arşiv fatura uygulamasında özel entegratör kuruluşların sistemlerinin kullanılmasının önü açılması

E- İrsaliye Uygulamasının Kapsamının Genişletilmesi

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli EPDK’dan lisans alanlar ve inşa veya ithal edenler
 • Demir ve çelik ürünleri ithal ya da ihracatını yapanlar
 • Tüccar veya komisyoncular

Olmak üzere gereken şartlar sağlanmasının ardından geçen yedinci ayın başında e- irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

GİB’e Mali Mühür Üretiminde Yetkilendirme Yetkisi Verilmesi

https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html  sitesin de “Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu”nda açıklanan teknik koşulları sağlayan kuruluşlar da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirme yetkisi verilecek.

E-Belgelere İlişkin İptal, İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesine Yönelik Düzenleme

Alınan yeni karara göre taahhütlü mektup, telgraf veya elektronik posta sistemi ile yapılacak olan ihbar ve iptal işlemlerinin GİB bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

İlgili Mükelleflerin Uygulama Geçiş Adımlarını Atmamaları Halinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na Re’sen Kayıt Yetkisi Tanınması

https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html sitesinde kendilerine e-belge uygulamalarında geçiş zorunluğu getirilen kişilerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden birini seçmemeleri durumunda kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlama yetkisi verilmiştir.

E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun Kapsamı Genişletilmesi

SGK ile sözleşme sağlayan sağlık hizmeti sunucuları ve medikal malzeme üretici ve tedarikçileri, tedavi merkezleri, kaplıcalar olmak üzere e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu kapsamına alınmıştır.

E-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına İlişkin Mükelleflerin Kapsamı Genişletilmesi

Döviz alım ve satım belgesi uygulamasına ilgili mevzuat gereğince döviz alım, satım belgesi düzenleyebilen tüm kişiler alınmıştır.

E-Adisyon Uygulamasına İlişkin Düzenleme

Lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerde zorunlu olarak kesilen adisyonun elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge veya bilgilerinin GİB’e elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. E- adisyon ile normal adisyon arasında farkın olmaması ve aynı hukuki özelliklere sahiptir.

E-Arşiv Fatura Uygulamasında Özel Entegratör Kuruluşların Sistemlerinin Kullanılmasının Önü Açılması

https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html sitesinden e-belge düzenleme için gerekli şartları sağlayarak Gib’den izin alan entegratör kuruluşlarının sistemleri aracılığı sayesinde düzenlemenin önü açılmıştır.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!