Ticari Elektronik İleti Metni
Commercial Electronic Message Text

Enko Teknoloji A.Ş. (“Enko”) tarafından www.kolaybi.com websitesi aracılığıyla yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Enko ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım telefon ve eposta ve mobil uygulamalar aracılığıyla adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Enko tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum. İşbu Ticari Elektronik İleti KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE GENEL AYDINLATMA metnin ayrılmaz bir parçasıdır.

I hereby agree that my phone number, e-mail address, and mobile applications, which I shared or will share in the future with Enko Teknoloji A.Ş. (“Enko”), can be used for sending commercial electronic messages, especially for the promotion of new products and campaigns on the www.kolaybi.com website by Enko, and for contacting me via these means of communications, and that the information I have shared within this scope can be used by Enko, and the contents of the commercial electronic message and relevant records can be kept and stored to be submitted to the Ministry of Trade when required. This Commercial Electronic Message is an integral part of the PERSONAL DATA PROTECTION POLICY AND GENERAL DISCLOSURE TEXT.