Açık Fatura ve Kapalı Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı

iki adet kağıt fatura koçanı
Muhasebe
17.12.2021
0 dk okunma süresi

Açık fatura ne demektir?

Açık faturalar, vadeli satış faturalarının üst bölümünde kaşe vurulup imzalandığı faturalardır. Açık faturada, satılmış ürün veya hizmetin teslimi sırasında müşteri, mal veya hizmetin ücretini faturasının düzenlendiği zaman peşin olarak ödememektedir. Bu faturanın tahsilatını satıcı da o sıra yapmamıştır. Özetle, vadeli bir satış gerçekleşir ve bu tür durumlarda düzenlenen faturalara açık fatura denir.

Açık faturalar ve kapalı faturalar, vergi kanununda ya da herhangi bir düzenlemede yer almamasına rağmen çoğunlukla satış işlemleri esnasında kesilmekte olan fatura türlerindendir.

Açık Faturalar Nasıl Kesilir?

Faturanın kesildiği zaman, faturanın üst bölümünde mutlaka imza yer almalıdır. Bu imza ile müşterinin borcunun açık olduğu yani ödenmediği belirtilmektedir. Bu faturada müşterinin borcunun hâlâ açık olduğu yani faturanın ödenmemiş olduğu anlamına gelir.

Açık ve kapalı faturanın en belirgin özelliği de, imza ve kaşe yerlerinin birbirinden farkıdır. Açık faturadaa kaşe ve imza faturanın üst kısımında yer alırken, kapalı faturalarda imza ve kaşe alt kısma atılmaktadır. Bunun haricinde fatura üzerindeki satıcı ve alıcı bilgileri ve diğer fatura bilgileri aynıdır.

Kapalı Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Bir mal ya da hizmet alıiverişi sonrası, ödenmesi gereken tutar fatura kesim ile aynı anda peşin olarak öndenirse, bu fatura türüne kapalı fatura denmektedir. Ticari hayatın içerisinde terimsel olarak ortaya çıkagelmiş açık ve kapalı fatura kavramarı, ticaret hayatının içerisine yerleşmiştir.

Mal ve hizmet satışı esnasında faturanın kesilip ücretin peşin olarak ödendiği kapalı fatura türünde, ödeme işlemlerinin tamamlandığını belirttiği için kapalı fatura olarak düzenlenen kapalı fatura, gerekli alıcı satıcı bilgileri, önemli fatura kalemleri bilgisi girildikten sonra, imza ve kaşe bilgileri alt kısıma atılarak düzenlenmektedir.

Açık Fatura ile Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Açık ve kapalı faturanın arasındaki fark, bedelinin peşin veya vadeli ödenmediğinin gösterilmesidir. Kapalı faturada borç ödeme işleminin gerçekleştiğini göstermek amacıyla faturanın alt bölümünde kaşelenip imzalanırken; açık faturada ise faturanın üst kısmı kaşelenip imzalanmaktadır.

Üst kısmın kaşelenip imzalanmasıyla borcun olduğu anlaşılmaktadır. Açık ve kapalı faturalar; kanunlarca tanınan veya tanımlanan türlerden değildir fakat ticari hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Vergi kanunları, kaşenin faturalarda nerelere vurulduğu ile ilgilenmez ve bu iki türün içeriğiyle tahsilatın yapılıp yapılmadığı da yasal ispat söz konusu değildir. Bu sebeple satış faturasının açık veya kapalı olarak kesilmesiyle müşteri ile satıcı arasındaki ticari süreç, iletişime ve ilişkiye bağlıdır.

Satış Faturalarını Keserken Açık ve Kapalı Faturanın Önemi;

Günümüz satış faturalarının açık olarak veya kapalı olarak kesilmesi, müşteri ile satıcı arasındaki ticari teamüllere bağlı olarak değişir.

Açık faturada satıcı, kaşeyi ve imzayı faturanın ÜST kısmına basar. Bunun anlamı, "Müşterinin borcu açık yani ödenmemiş " demektir.

Kapalı faturada satıcı, kaşeyi ve imzayı faturanın ALT kısmına basar. Bunun anlamı, "Müşterinin borcu kapalı yani borcu yok, borcunu ödedi hesap kapandı " demektir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

e-Fatura Nedir? Nasıl Kesilir? (A'dan Z'ye e-Fatura Rehberi)

e-Arşiv Portal Nedir? E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

e-Arşiv Nedir? e-Arşiv Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

Açık Fatura ve Kapalı Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı