Damga Vergisi Nedir? Mükellefi Kimdir ? Damga Vergisi Nasıl Ödenir ?

Reading Time: 2 minutes

Damga vergisi, kişiler ve kurumlar arasındaki anlaşma ve işlemlerin geçerliliğini sağlayan kâğıtlardan alınan vergidir. Yani kısaca her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir. Eğer bu sözleşmeler iki kişi arasında ise iki taraf da bu verginin mükellefidir. Böylece damga vergisini iki taraf da öder.

Damga Mükellefi Kimdir?

DVK ile sınırları belirlenmiş resmi nitelik taşıyan kâğıtları kim imzalıyorsa, o kişiler bu verginin mükellefidir. Fakat imza atan taraflardan biri resmi kuruluş veya muaf durumdaysa o zaman damga vergisini öteki taraf ödemektedir.

DVK’nın 24’üncü maddesine istinaden, vergiye tabi kâğıtların vergisi hiç ödenmemiş veya eksik ödenmişse imzalayanlar bu vergiden müteselsilen sorumludur.

Sürekli damga vergisi mükellefiyetine sahip olan taraflar damga vergisi beyannamesi vermekle mükelleftir. Ödemeler vergi dönemini içeren ayın 26. akşamına kadar yapılmaktadır.

Damga Vergisi Tutarını Etkileyen Durumlar Nelerdir?

Bu vergi kapsamında olan kâğıtların nüshasına göre damga vergisini hesaplamaktadır. Fakat suret veya fotokopi tutarı, damga vergisinin kapsamında değildir. Fakat İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi damga vergisini ödemekle yükümlüdür. Ek olarak damga vergisine konu olan sözleşenin aslı kimdeyse vergiyi o kişi ödemelidir. Eğer sözleşme anonim şirket ile kişi arasında yapıldığı durumlarda damga vergisinin mükellefi anonim şirkettir ve vergiyi o taraf ödemektedir.

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga vergisini iki şekilde ödemek mümkündür, ilki nispi ödemedir ve binde 8,25 olarak hesaplanmaktadır. İkincisi ise maktu şeklindedir ve 30 TL olarak ödenmektedir.

Eğer sözleşmede değer belirtilmemişse damga vergisini maktu olarak alınır; değer belirtilmişse nispi olarak alınır.

Damga Vergisi Tabi Kâğıtları Nelerdir?

Damga vergisine tabi kâğıtlar aşağıdaki gibidir:

  • Akitlerle ilgili kâğıtlar
  • Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
  • Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)
  • Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)
  • Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)
  • Tahkim nameler ve sulh nameler (Binde 8,25)
  • Fesih nameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dâhil) (Binde 1,65)
  • (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!