Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Kazançları Nasıl Vergilendirilir?

Simge Gürel

İçerik Yazarı

Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Kazançlarının Vergilendirilmesi
Vergi
Yayımlanma Tarihi:
December 20, 2022
Güncelleme Tarihi:
29/1/2024
0 dk

e-Ticaretteki hızın artması, insanların alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmiş ve buna bağlı olarak dijital medyada yeni reklam trendleri ve dijital reklam stratejileri gelişmiştir. Bu gelişmeler ışığında, sosyal medyada; influencer, tiktoker, youtuber, vlogger, blogger gibi yeni dijital sektörler doğmuştur.

Birçok insan, insanların tüketim davranışlarını etkilemek için sosyal medyada kendilerine çeşitli kanallar açarak, burada ürettiği içeriklerle birlikte yeni bir sektör oluşturmuş ve buradan gelir elde etmeye başlamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yeni kurulan sektöre dair çeşitli vergi araştırmaları yapmış ve bu dijital kanallardan elde edilen gelirlerin  mevzuatsal olarak kayıt altına alınması için çalışmıştır. Nihayetinde, bu sektörde vergilendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gerçekleşmiştir.

Sosyal Medya Vergi İstisnası Kapsamında Değişiklikler (2024)

Sosyal medya ve dijital içerik üreticiliğinin dinamik ve hızla değişen yapısı, sektörle ilgili kanunlar ve vergi düzenlemelerinde de çeşitli değişiklikleri beraberinde getirmektedir.

Bu kapsamda, sosyal medya vergi muafiyeti olarak bilinmekte olan, ancak ilgili mevzuatta tam tanımı ''Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası'' olan kanunda, torba kanun kapsamında yeni değişiklikler gerçekleşti. Sosyal içerik üretiminde gelir vergisi istisnasının kapsamı genişledi.

• Kendi web sitesi üzerinden Google Adsense reklamları üzerinden gelir elde edenler de kapsama dahil edildi.

• Udemy, Teachable, Preply gibi dijital eğitim platformlarından elde edilen gelirler de artık sosyal medya kazanç istisnası kapsamına alındı.

Sosyal medya içerik üreticilerinin vergilendirilmesi konusunda unutulmaması gereken önemli nokta ise, elde edilen gelirlerin belirli vergi dilimini aşması durumunda bu istisnadan faydalanılamayacak.

Diğer bir deyişle, 2024 yılında, ilgili kişilerin dijital kanallardan elde ettikleri gelir 3 Milyon Türk Lirasını aşarsa o halde vergi mükellefi sayılacaklar ve istisnadan faydalanamayacaklar.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sosyal medya üzerinden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren istisnadan faydalanabilmek için;

• Bahse konu kazanç kalemlerinin Türkiye’deki bir bankada açılan hesaba yatırılması ve bu tutar üzerinden %15 vergi kesilmesi,

• Yeni yılda yıllık sosyal medyadan elde edilen gelirin kazancın 3 milyon TL'yi aşmaması,

• Kazancın, ilgili kanunda sayılan faaliyet türlerinden biri ile elde edilmiş olması gerekiyor.

Sosyal Medya İçerik Üretimi Nedir?

İnternet teknolojisinin yaygınlık kazanması ile birlikte, insanların alışveriş alışkanlıkları da değişmiştir. Bunun sonucunda markalar pazarlama stratejilerini kurarken, sosyal medyaya ağırlık vermiştir.

Özellikle son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz ve Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından dilimize deneyimleyici olarak kazandırılan ‘’influencer’’ler vasıtasıyla, pazarlamak istedikleri ürünü sosyal medyada iyi kullanıcı kitlesine sahip kişiler aracılığıyla tanıtıp, satışlarını artırmayı hedeflemektedirler.

Haliyle sosyal medya araçları ve influencerler (deneyimleyici) aracılığıyla tüketiciye reklamı yapılan ürün/hizmetin reklamcılık stratejilerini değiştirmesiyle beraber, bu alanda varlık gösteren kişiler ise yeni bir iş kolunu yaratmış oldu.

E-Ticaretin yaygınlaşması ve farklı sosyal medya mecralarının daha aktif kullanıcı sayısına sahip olmasından dolayı birçok işletme tarafından sosyal medya içerik üretimi önemli bir hal almıştır.

Sosyal medya üzerinden içerik oluşturmanın en temel amacı şirket ya da kurumun hedef kitlesi ile arasında bir iletişim kurulmasını sağlamaktadır.

Çeşitli mecralar üzerinden potansiyel müşteri ve mevcut müşterilerine samimi bir dil kullanarak ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmaktır. Bu sayede marka bilinirliğini artırarak kazanç sağlamak hedeflenir. Bir işletmeye ait sosyal medya hesabından içerik paylaşabilmek için özgün ve anlaşılır içerikler üretilmelidir.

Bunun için de öncelikle işletme ve işletmenin mevcut takipçileri üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmalıdır. Sosyal medya için içerik üretimine başlamadan önce işletmenin bulunduğu pazar ve sektör araştırılmalıdır.

Rakip firmaların takipçileri ile iletişimi nasıl, ne tür içeriklerin paylaşımını yapıyorlar, takipçileri geri bildirimleri ne yönde ya da sosyal medya kullanıcılarının ilgi alanları neler gibi pek çok konunun araştırılması yapılmalıdır.

Bu araştırmalar sonucu elde edilen veriler ile yaratıcı ve özgün içerikler oluşturularak daha etkili ve doğru bir iletişim süreci başlatılmış olur. Sosyal medya içerik üretimi gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken temel hususlar şu şekildedir:

• İçerik üretimi yapmadan önce takipçi analizi ve rakip analizi yapılmalıdır. Hangi işletmeleri sizinle aynı ürün ya da hizmeti sağladığını tespit etmelisiniz.

• Sadece tek bir sosyal medya üzerinden içerik üretimi gerçekleştirilmemelidir. Birden fazla mecra kullanımı hem daha fazla kitleye erişim sağlanabilmesi hem de evrensel bir dil yakalanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok ve YouTube gibi birçok platformdan içerik üretimi ve paylaşımı gerçekleştirilmelidir.

• İçerikler ilgi çekici olmalıdır. Hedef kitleye uygun olarak tasarlanan içerikler özgün ve yaratıcı olmalıdır.

Dijital İçerik Üreticiliği Nasıl Sektör Haline Geldi?

Gelişen teknoloji ve ve yaygınlaşan internet kullanımı sonucunda sosyal medya platformlarının her geçen gün kullanıcı sayısı ve satın alma davranışı üzerindeki etkisi artmaktadır.

Haliyle, pek çok kişi sosyal medya kullanımının bu ölçüde artmasının ardından çeşitli sosyal medya kanallarında dijital içerikler üreterek kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı. Hatta buradan hareketle en birçok kullanıcının takip ettiği kişiler ‘internet fenomeni’’ haline gelmiştir.

Sosyal medya araçlarının gelişmesi ve çeşitlenmesi sonucunda dijital anlamda yeni iş kolları doğmuş; blogger, vlogger, influencer,  tiktoker, youtuber gibi yeni bir sektörün doğmasına yol açmıştır.

Çeşitli sanal pazaryerlerinin çeşitlenmesi ile birlikte, pek çok kullanıcı bir ürün ya da hizmet alırken öncelikle bu platformlar aracılığı ile temel düzeyde araştırma yaparak bilgi sahibi olmaktadır.

Ayrıca bir kullanıcı tarafından beğenilen bir ürün diğer kullanıcıların da satın almasını etkilediğinden özellikle pazarlama ve e-ticaret konusunda sosyal medyanın önemi arttı.

Ayrıca pek metaverse gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla, pazaryerilerindeki ürünlerin kullanıcı ilgisini çekmesi için, ilgili ürünü 3 boyutlu şekilde görebileceği artırılmış gerçeklik teknolojileri gelişmiştir.

Pek çok işletme, değişen kullanıcı tüketim alışkanlıkları ile birlikte dönüşmekte olan dijital süreçlerdeki durumu göz önünde bulundurulduğunda, bu platformlar üzerinden dijital içerik üretmeye başlamışlardır.

Dijital içerik üretmek sadece ürün ya da hizmetin fotoğraf ve videolarını paylaşmak ile sınırlı değildir. Özel bir tonu, dili ve mesajı olması gerekir. Bunun için işin profesyonellerinden yardım almak da önemlidir.

Bir ürün hakkında sosyal medya içeriği üretilirken paylaşılacak görselin dikkat çekici olması, görsel altına yazılacak metnin okunaklı, açık, anlaşılır olması ve paylaşım esnasında kullanılan etiketler de hem şirket ile hem de ürün ile uyumlu olması gerekir.

Temelinde büyük bir iş gücünün bulunduğu sosyal medya paylaşımları için ayrı bir emek ve özen gerekir. Bu durumu şirketlerin lehine çevirmek ve daha fazla kitleye seslenebilmek için içerik üreticiliği bir sektör haline gelerek yeni bir iş gücünü ortaya çıkarmıştır.

Bireysel hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar da birer dijital içeriktir. Fakat bu paylaşımlar sonucunda gelir elde edilmesi oldukça düşüktür.

Geniş kitlelere seslenen içerikler ve bu içerikler sonucunda duyurusu yapılan ürün ve hizmet üzerinden sağlanan gelirler içerik üreticilerine de kazanç sağlamaktadır.

Marka tanıtımı, ürün ve hizmet tanıtımı, reklam ve pazarlama gibi pek çok alanda dijital içerik üretimi sağlanmaktadır. Bunların sağlanabilmesi için de işinde uzman kişilere ihtiyaç duyulur.

7338 sayılı Kanun ile Sosyal İçerik Üreticilerinin Kazançları Nasıl Vergilendirilmektedir?

7338 sayılı kanun gereğince sosyal medya platformlarında üretilen kazançların nasıl vergilendirildiğine değinmeden önce 7338 sayılı kanunun kapsamlarını incelemekte fayda var.

2021 tarihinde yürürlüğe giren ve Resmi Gazete’de yayınlanan 7338 sayılı kanun gereğince sosyal medya üzerinden içerik üretimi gerçekleştiren ve bu içerikler sayesinde gelir elde eden kişiler ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilerin kazançlarından kesinti yapılması nedeniyle uygulanan bir vergi sistemidir.

Bu yasa gereğince sosyal medya platformlarında video, metin, görsel ya da ses içerikleri üreten ya da tablet, telefon ve bilgisayar gibi dijital cihazlar için uygulama yapan kişilerin bu hizmetleri karşılığında elde ettikleri kazançları Türkiye kuruluşlu bankalarda şahsi hesap açılarak tüm gelirlerin bu hesapta toplanması beyan edilmiştir.

Bu hesap üzerinde elde edilen gelirin yaklaşık %15’lik bir kısmını gelir vergisi tevkifatı olarak beyan etmekle yükümlüdür. Peki, 7338 sayılı kanun gereğince elde edilen kazançların vergilendirilmesi nasıl yapılır? Bu kanun kapsamında iki farklı gelir elde edilmektedir;

Bunlardan birincisi sosyal medya üzerinden üretilen dijital içeriklerden ikincisi ise dijital cihazlar için yapılan uygulamalardandır.

Dijital içerikler sonucu elde edilen kazancın vergilendirilmesine ilişkin konu esas alındığında yapılan paylaşımlar kapsamında elde edilen kazancın ticari kazanç olarak değerlendirilmesi yapılır. 7338 sayılı kanun gereğince vergi istisnasından faydalanmak için bir banka hesabının bulunması ve tüm kazancın bu hesap üzerinden toplanması önemlidir.

Bu vergi istisnasından yararlanmak için belirli bir kazancı aşmamaları da önemli bir husustur. Eğer elde edilen kazanç belirlenen sınırın çok üstünde ise ya da tek bir bankada toplanmıyorsa ticari kazanç hükümleri kapsamında vergiye tabii tutulur.

2024 Yılı ile birlikte, ilgili kanun kapsamına dahil edilen ve dijital içerik üreticiliğinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin istisna kapsamı bu şekildedir. Önemli bir not olarak, düzenlemenin üst sınırı 2023 yılında 1.9 Milyon TL iken , 2024 yılında bu tutar 3 Milyon TL olarak değiştirilmiştir.

İlgili tutarın aşılması halinde, dijital içerik üreticileri vergi mükellefi sayılırlar ve istisnadan faydalanamazlar. Sosyal medya içerik üreticisi vergi istisnası sayesinde dijital içerik üreticilerinin KDV mükellefi olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kişilerin bağkur ödemesi gerekmektedir.

Hangi Kazançlar İstisna Kapsamındadır? Şartları Nelerdir?

7338 sayılı kanun gereğince dijital içerik üreticilerinden sosyal platformlarda görüntü, video, ses içeriklerinin üretimi ve dijital cihazlar için uygulama üreten kişinin istisna kapsamında yer almaktadır. Bu istisna kapsamından yararlanmaları için gerekli olan şartlar şunlardır:

• Elde ettikleri tüm hasılatı tahsil etmeleri için Türkiye’de kurulu bir banka hesaplarının olması ve tüm kazancın bu hesap üzerinden tahsil edilmesi,

• İstisna kapsamına dahil olacak faaliyet ile ilgili gerekli olan “İstisna Belgesi” alınması,

• Belirlenen kazanç sınırını geçmemesi,

• Farklı bankalardan kazanç tahsil etmemesi gibi şartlar sağlandığında istisna kapsamından yararlanabilir.

Sosyal Medyadan Elde Edilen Gelire İlişkin Tevkifat Yükümlülüğü Nedir?

Sosyal medya üzerinden üretilen dijital içeriklerden elde edilen kazançlar Mükerrer 20/B maddesi kapsamında Katma Değer Vergisi yönünden istisna edilir. İstisna kapsamında gerekli şartları karşılamayan kazançlara elde edilen kazanç zarfında %15 oranında KDV uygulanır.

Bunun nedeni istisna oranını aştıkları için vergi ödemekle mükellef kılınmalıdır. Sonuç olarak yapılan kanun düzenlemesi kapsamında sosyal medya içerik kazançlarından istisna kapsamında olmayan kazançlardan gelir vergisi ve katma değer vergisi alınması gerektiği vurgulanmıştır. Hesabın bulunduğu banka tarafından gerçekleştirilecek olan bu tevkifat yükümlülüğü, nihai vergileme olarak gösterilecektir.

İşlerini dijitalde yürütenler için ön muhasebe ve finansal işlemlerin artık KolayBi' Yolu Var!

Sosyal medyada İçerik üreterek gelir elde edenlerin çeşitli vergi, ödeme ve finansal işlemlerini kontrol altında tutabilmeleri  KolayBi' Ön Muhasebe Programı ile artık çok kolay.

Dijital içerik üreticilerinin aradığı hıza uygun şekilde, kullanabileceği bulut tabanlı ön muhasebe programı KolayBi' ile elektronik ortamdaki hızınızı artırın. Size yeni fikirler bulmak ve sosyal medya kanalınızı/dijital işletmenizi büyütmeye daha çok vakit ayırın!

Bu içerikte Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan resmi veriler kullanılmıştır*

No items found.

Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Kazançları Nasıl Vergilendirilir?

Simge Gürel

İçerik Yazarı