e-Adisyon Nedir? Nasıl Düzenlenir? Ne Zaman Hazırlanır?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı

hesaplama yapam kişiye ait görsel
e-Dönüşüm
1.12.2021
0 dk okunma süresi

e-Adisyon, Vergi Usul Kanunu kapsamında masada servis yapan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet sektörü işletmelerin kullanması zorunlu olan adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş haline denir. E-Adisyon dijital platformda düzenlenir, muhafaza ve ibraz edilir. E-Adisyon belgesi, tıpkı adisyon belgesi gibi hukuki niteliklere sahiptir.

14 Temmuz 2020 tarihinde GİB tarafından yayınlanan VUK 509 Tebliğ değişikliklerine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik   ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine,  muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân sağlanmasına  ilişkin düzenlemeler öngörülmektedir.

e-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

Gerçek usulde hizmet veren işletmelerin sattıkları mal veya  hizmetin cinsini ve miktarını gösteren belgeye adisyon belgesi; e-Adisyon uygulamasına geçiş yapılarak müşteri siparişlerini elektronik ortamda düzenleni. E-Adisyon uygulamasında adisyon, müşterinin  siparişi Başkanlık  tarafından belirlenen asgari bilgileri içerir ve belge formatı ile düzenlenmesi sağlanmış olur.

Elektronik ortamda hazırlanan e-Adisyon belgesi çıktısının, hizmet süresince müşterinin masasında bulunması zorunluluğu yoktur. Fakat e-Adisyon belgeleri, hizmet satımı tamamlanmasıyla  evrensel tekil numarası bulunan e-Fatura, e-Arşiv  Fatura veya Ödeme Kaydedici  Cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmelidir.

Adisyonların üretimi anlaşmalı matbaalarda gerçekleşmektedir. Anlaşmalı matbaalarda bastırılmayan, üzerine tarih yazılmamış, müşteri masasına veya adisyon masasına bırakılmamış adisyonlar düzenlenmemiş sayılmaktadır. Adisyonların ilk örneği, fatura veya perakende satış fişi ile müşteriye teslim edildikten sonra ikinci örneği ise işletmede kalır.

KolayBi' ile e-Belge İşlemlerinizi Hızlandırın

Adisyon Ne Zaman Hazırlanır?

Adisyon, müşteriden sipariş alındığı zaman oluşur ve müşterinin masasına konur. Hizmetin bittiğinde ise adisyon müşteriye ibraz edilerek üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda hesap ödemesi gerçekleşir. Fakat adisyon, makbuz gibi ödemeyi kanıtlayan bir belge değildir. Adisyonun işlevi, müşterinin satın aldıklarını göstermeye yöneliktir.

e-Adisyon Uygulamasına Nasıl Dahil Olunur?

e-Adisyon uygulamasına dahil olmak için:

  • E-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olmak,
  • Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun bir şekilde e-Adisyon belgesini düzenleyebilme,  muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik platformda Başkanlığa iletmek  için gerekli hazırlıkları tamamlamış olmak,
  • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla veya kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi işlem sistemleri  ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için gerekli başvuruyu yapmanız gerekmektedir.

e-Adisyon Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

e-Adisyon belgesinde bulunması zorunlu bilgiler şunlardır:

  1. Hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adresi.
  2. e-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme  zamanı, evrensel tekil numarası ve e-belge numarası.
  3. Sunulan hizmetin veya emtianın adı ve miktarı,
  4. Hizmetin tamamlanması ile düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni  nesil ÖKC’den düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,
  5. Düzenlenen e-Adisyon belgesinin ilintili olduğu; e-Fatura, e-Arşiv Fatura’nın  evrensel tekil numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC’nin cihaz sicil numarası.

e-Adisyon Nedir? Nasıl Düzenlenir? Ne Zaman Hazırlanır?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı