ESBİS Nedir? ESBİS’e Nasıl Kayıt Olunur?

esnaf ve sanatkarların olduğu bir topluluk
e-Dönüşüm
Yayımlanma Tarihi:
May 17, 2024
Güncelleme Tarihi:
0 dk

ESBİS (Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi), esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerini ve meslek kuruluşlarıyla ilgili süreçleri dijital platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir sistemdir. 2005 yılında faaliyete geçen ESBİS, esnaf ve sanatkarlara bürokratik işlemleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütme olanağı tanır. Sistem; kullanıcılarına tescil, tadil, terkin işlemleri gibi temel sicil hizmetlerinin yanı sıra istatistiksel verilere erişim ve çeşitli raporlama işlevleri sunarak işlerini kolaylaştırır. Tüm bunlar esbis nedir sorusunun cevabıdır.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Nedir?

Esnaf ve Sanatkarlar Odası; esnaf ve sanatkarların mesleki dayanışmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan resmi kuruluştur. Bu odalar; üyelerinin sicil kayıtlarını tutar, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenler ve çeşitli mesleki belgelerin düzenlenmesinde rol oynar.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı Nasıl Yapılır?

Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıt olmak, esnaf ve sanatkarların resmi olarak tanınması ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için önemli bir adımdır. Bu kayıt işlemi, esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetlerini sürdürmeleri için gereklidir. Aşağıda, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıt işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği ve esbis numarası nedir, açıklanIr:

Gerekli Belgeler:

 • Nüfus cüzdanı: Kimlik bilgilerini doğrulamak için gereklidir.
 • Vergi levhası: Vergi mükellefiyetinin başladığını gösteren belgedir.
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı: İşletmenin yasal olarak faaliyet gösterebilmesi için alınması gereken belgedir.

Kayıt İşlemleri:

 1. Bağlı Meslek Odasına Başvuru: Esnaf ve sanatkar, faaliyet göstereceği alana göre ilgili meslek odasına başvurmalıdır.
 2. Belgelerin Teslimi: Gerekli belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı ve meslek odasına teslim edilmelidir.
 3. Başvurunun İncelenmesi: Meslek odası, başvuru belgelerini inceler ve uygunluğu kontrol eder.
 4. Sicil Numarasının Verilmesi: Başvurunun onaylanmasının ardından esnaf ve sanatkara sicil numarası verilir.
 5. Faaliyete Başlama: Sicil numarasını alan esnaf ve sanatkar, yasal olarak faaliyetlerine başlayabilir.

Esnaf ve sanatkarlar, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra meslek odası tarafından verilen esbis numarası ile resmi işlemlerini yürütebilirler. Bu sicil numarası, esnaf ve sanatkarların resmi kimlik numarası niteliğindedir ve tüm resmi işlemlerinde kullanılır. Kayıt süreci tamamlandığında, esnaf ve sanatkarlar ticari faaliyetlerini esbise giriş yaparak sürdürebilirler.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıtları Zorunlu Mudur?

Evet, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm esnaf ve sanatkarların, ilgili meslek odasına kayıt olmaları yasal bir zorunluluktur. Bu kayıt, esnaf ve sanatkarların resmi olarak tanınmasını ve yasal haklardan faydalanmalarını sağlar. Ayrıca meslek odası kaydı olmayan esnaf ve sanatkarlar, birçok resmi işlemde ve devlet desteklerinden yararlanmada zorluklarla karşılaşabilirler.

ESBİS: Esnaf ve Sanatkarlar İçin Dijital Sicil ve İşlem Platformu

ESBİS, esnaf ve sanatkarların tüm sicil ve işlem süreçlerini dijital bir platform aracılığıyla yönetmelerine imkan tanıyan bir sistemdir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2005 yılında hayata geçirilen bu platform, esnaf ve sanatkarların işlemlerini daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri için tasarlanır. 

ESBİS sadece sicil işlemleriyle sınırlı kalmayıp, esnaf ve sanatkarların mesleki verilerine erişim, meslek odalarıyla iletişim ve sektörel istatistikler gibi çeşitli işlevsel özellikler sunar. Böylece kullanıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmeleri ve işlerini daha verimli yürütmeleri desteklenir.

ESBİS Üzerinden Gerçekleştirilebilen Temel İşlemler

ESBİS, esnaf ve sanatkarlara geniş bir işlem yelpazesi sunar. Bu platform üzerinden esnaf ve sanatkarlar, tescil işlemleri yani yeni bir iş yerinin resmi sicile kaydedilmesi, tadil işlemleri yani işletme bilgilerindeki değişikliklerin resmi sicile işlenmesi ve terkin işlemleri yani işletmenin kapanışının sicile işlenmesi gibi temel sicil işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. 

Bunun yanı sıra esnaf ve sanatkarlar; sicil bilgilerini güncelleyebilir, meslek odaları ile doğrudan iletişime geçebilir ve mevzuata uygun olarak diğer tüm yasal işlemlerini bu platform üzerinden tamamlayabilirler. ESBİS bu sayede, esnaf ve sanatkarların iş süreçlerini hızlandırırken, gereksiz bürokrasiyi azaltarak iş verimliliğini arttırır.

ESBİS ile Esnaf ve Sanatkarların Dijital Dönüşümü

ESBİS, esnaf ve sanatkarların geleneksel iş süreçlerini dijital ortama taşıyarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirmelerine olanak sağlar. Bu sistem, sicil işlemlerinden günlük işletme yönetimine kadar pek çok işlevi dijitalleştirerek esnaf ve sanatkarların zaman ve maliyetten tasarruf etmelerine yardımcı olur. Ayrıca ESBİS ile esnaf ve sanatkarlar, herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu da işlerinin esnekliğini ve erişilebilirliğini arttırır. 

Dijital dönüşüm sayesinde esnaf ve sanatkarlar daha hızlı karar verebilir, pazar dinamiklerine daha çabuk uyum sağlayabilir ve rekabet avantajı elde edebilirler. Böylece ESBİS, Türkiye'deki esnaf ve sanatkar topluluğunun iş süreçlerini modernize ederken, sektörel gelişimlerine de katkıda bulunur.

ESBİS'e Kayıt Süreci ve Gereken Evraklar

Esnaf ve sanatkarların dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olan ESBİS kaydı, iş süreçlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. ESBİS'e kayıt olmak için e-Devlet sistemi üzerinden bazı adımların izlenmesi ve gerekli belgelerin temin edilmesi gerekir. Aşağıda, ESBİS'e kayıt sürecinin nasıl gerçekleştirileceği ve hangi evrakların gerekli olduğu detaylı bir şekilde açıklanır:

Kayıt Süreci:

 1. e-Devlet Sistemi Üzerinden Başvuru: ESBİS e-devlet kaydı, e-Devlet şifresi ve TC kimlik numarası kullanılarak başlatılır. Kullanıcılar, e-Devlet portalına giriş yaparak ESBİS kayıt sayfasına ulaşmalıdır.
 2. Bilgilerin Girişi: Kayıt sürecinde, esnaf ve sanatkarların kişisel bilgileri ile işletme bilgileri sisteme girilir. Bu bilgiler arasında ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri ve işletme adresi gibi temel bilgiler bulunur.
 3. Belgelerin Yüklenmesi: Gerekli belgeler elektronik ortamda sisteme yüklenir. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklenmesi, kayıt sürecinin sorunsuz ilerlemesi için önemlidir.
 4. Başvurunun İncelenmesi ve Onaylanması: Yüklenen belgeler ve girilen bilgiler, yetkili birim tarafından incelenir ve doğrulanır. Onay süreci tamamlandığında, kullanıcılar ESBİS sistemine resmi olarak kayıtlı hale gelirler.

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus cüzdanı: Kimlik doğrulama amacıyla gereklidir.
 • Vergi levhası: Vergi mükellefiyetinin başladığını gösterir.
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı: İşletmenin yasal olarak faaliyet gösterebilmesi için alınması gereken belgedir.
 • Faaliyet alanına özgü lisans veya sertifikalar: İşletmenin faaliyet gösterdiği alana göre gerekli olan belgeler talep edilebilir.

Bu belgeler ve adımlar, ESBİS kayıt sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Esbis belge doğrulama bunun için önemli bir adımdır.

ESBİS'e Kimler Kayıt Olabilir ve Sistemden Nasıl Faydalanabilir?

ESBİS sistemi, esnaf veya sanatkar olarak faaliyet gösteren ve resmi sicil kaydı olan tüm bireylerin yanı sıra esnaf odaları, sanatkar birlikleri ve diğer meslek kuruluşları tarafından da kullanılabilir. 

Meslek kuruluşları, üyelerinin sicil işlemlerini takip edebilir, mesleki veritabanlarını güncel tutabilir ve üyelerine yönelik çeşitli hizmetleri daha etkin bir şekilde yönetebilir. Bireysel esnaflar ve sanatkarlar ise ESBİS üzerinden iş yerlerinin tescil işlemlerini gerçekleştirebilir, mevcut kayıtlarında değişiklik yapabilir veya iş yerlerini kapattıklarında gerekli terkin işlemlerini kolayca yapabilirler. 

Ayrıca ESBİS, esnaf ve sanatkarların devlet desteklerinden ve teşviklerinden haberdar olmalarını ve bu desteklere kolaylıkla başvurmalarını sağlar. Bu da esnafın işletmesini büyütme ve geliştirme sürecinde büyük bir yardımcı olur.

No items found.

ESBİS Nedir? ESBİS’e Nasıl Kayıt Olunur?