Finansal Planlama Nedir? Nasıl Yapılır?

Simge Gürel

İçerik Yazarı

finansal analiz nedir
İş Geliştirme
Yayımlanma Tarihi:
December 4, 2023
Güncelleme Tarihi:
4/12/2023
0 dk

Finansal planlama, bir işletmenin başarılı olması için temel bir unsur olarak ön çıkmaktadır. Özellikle genç girişimciler için doğru bir finansal planlama stratejisi oluşturmak büyük önem taşır. Finansal planlamanın başarısız yapılması halinde işletmenin sürdürülebilir olması da zorlaşacaktır.

Genç girişimcilerin özellikle bu alandaki finansal deneyimlerinin de eksikliği göz önünde tutulduğunda, işletmelerinin ve girişimlerinin devamlılık sağlaması adına önemli kayıplar yaşayacaklardır. Bu yüzden finansal planlama nedir, finansal pazarlamanın temel unsurları nelerdir gibi sorulara doğru yanıt verebilmek önemlidir.

Finansal Planlama Nedir?

Finansal planlama, bireylerin veya kurumların mali hedeflerine ulaşmak için kaynaklarını yönetme sürecidir. Bu süreç gelir ve giderlerin analiz edilmesini, tasarruf ve yatırım stratejilerinin belirlenmesini, borç yönetiminin yapılmasını ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için bir planın oluşturulmasını içerir.

Finansal planlama için önemli olan nokta kişisel veya kurumsal düzeyde uygulanabilir olmasıdır. Bireyler için kişisel finansal planlama emeklilik fonları biriktirmek, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak, ev satın al veya borçları ödemek gibi hedeflere ulaşmayı amaçlar. Kurumlar için ise finansal planlama türleri büyüme stratejileri, sermaye yatırımları, nakit akışı yönetimi ve risk yönetimi gibi konuları kapsar.

Planlama süreci, mevcut mali durumun değerlendirilmesi ile başlar. Gelir ve giderlerin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi, varlık ve borçların envanterinin çıkarılması ile gerçekleştirilir. Bu bilgiler temel alınarak bireyler veya kurumlar gelecekteki mali hedefine ulaşmak için uygun stratejiler belirler. Özellikle finansal planlama araçları kapsamlı ve etkin bir şekilde kullanılabilmelidir.

Bir finansal plan genellikle bütçeleme, tasarruf ve yatırım planlarından oluşur. Finansal planlama ve bütçeleme ilkeleri gelir ve giderlerin dengelenmesini sağlar ve harcamaların kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Tasarruf planı birikim yapmak için gerekli olacak para ayırmayı içerir. Yatırım planı ise birikimleri büyütmek ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için uygun yatırım aracının seçilmesini içerir.

finansal analiz yapan kişiler

Hedeflerinizi Belirleyin

İşletmenizin finansal hedeflerini belirlemek başarılı bir finansal planlamanın ilk adımıdır. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerin netleştirilmesi ve bu hedeflere ulaşmak için ne tür bir finansal planlama stratejisinin izleyeceğini oldukça önemlidir.

Örneğin belirli bir satış hacmine veya kar marjına ulaşmak gibi hedefler belirleyebilmek, girişime ve işletmenin geleceğine dair önemli öngörülebilirlikler sağlar. Hedefler belirlendikten sonra finansal planlama ve bütçeleme ile bu hedeflere ulaşmak için gereken adımlar planlanmalıdır.

Gelir Projeksiyonları

Gelir projeksiyonları yapmak işletmenin finansal planlamasının önemli bir parçasıdır. Gelecekteki gelir kalemlerini tahmin etmek için pazar araştırması, rekabet analizi ve mevcut müşteri tabanı dikkate alınmalıdır.

Bu projeksiyonlar işletmenin büyüme potansiyelini ve gelir kaynaklarının belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca gelir projeksiyonları finansal planlama ve yönetim aracı olarak yatırımcılar veya kredi veren kurumlarla iletişime geçildiğinde de onlara işletmenin potansiyelini göstermek için önemli bir gösterge olarak kullanılır.

Gider Kontrolü

İşletmenizin giderlerini kontrol etmek finansal sürdürülebilirlik için kritik öneme sahiptir. Giderlerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve gereksiz harcamaları belirlenerek maliyetleri düşürme stratejileri geliştirilmelidir.

Örneğin işletmenizin gereksinimleri için en uygun fiyatlı tedarikçileri bulmak veya ofis kirası gibi masraflarını minimize etmek için alternatif çözümler araştırmak gibi adımlar atmak işletme devamlılığı açısından önem teşkil etmektedir. Ayrıca giderlerin düzenli olarak izlenmesi bütçenin kontrol altında tutulması açısından önemlidir.

Nakit Akışı Yönetimi

Nakit akışı işletmenin hayatta kalması için kritik bir faktördür. Nakit akışı projeksiyonları yaparak nakit giriş ve çıkışlarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Finansal planlama ilkeleri arasında nakit yönetimi çok önemlidir.

Ödemelerin zamanında yapılması, müşteri tahsilatlarının düzenli olarak takip edilmesi ve acil durumlar için bir nakit rezervi oluşturulması gibi stratejilerle nakit akışının düzenli şekilde optimize edilmesi gerekmektedir. Ayrıca işletmenin nakit akışını etkileyen faktörleri sürekli olarak izlemek ve gerektiğinde önlemler almak önemlidir.

Finansal Risklerin İdare Edilmesi

Finansal planlama amaçları itibariyle sorunsuz bir şekilde mevcut durumun yönetilmesini sağlamaktır. İşletme dünyasında her zaman belirli finansal riskler bulunur. Bu risklere karşı hazırlıklı olmak ve uygun önlemleri almak önemlidir. Finansal risklerinizi belirleyin ve bu risklere karşı önlem almak için stratejilerin geliştirilmesi gerekir.

Örneğin işletmeniz için uygun sigorta poliçeleri satın alabilir veya gerektiğinde finansal risk yönetimi uzmanlarından destek alabilirsiniz. Ayrıca finansal risklerinizi minimize etmek için işletmenizde çeşitli gelir kaynakları oluşturmak ve müşteri tabanınızı çeşitlendirmek gibi adımlar atabilirsiniz.

Finansal Plan Nasıl Yapılır, Temel Unsurları Neler?

Finansal planlama aşamaları işletmenin mevcut durumuna, hedeflerine ve içinde bulunduğu duruma göre farklılık gösterecek olsa da ortak temel amaçlardan söz etmek mümkündür. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Gelir tablosu belirli bir dönemde işletmenin gelirlerini, giderlerini ve net karını gösteren bir tablodur. İşletmenin performansını değerlendirmek için kullanılır ve gelir ve gider kalemlerini ayrıntılı bir şekilde gösterir.
 • Bilanço bir işletmenin belirli bir dönemdeki varlıklarını, borçlarını ve sahiplerin öz sermayesini gösteren bir tablodur. Bilançonun temel amacı işletmenin finansal durumunu değerlendirmek ve varlık ve borçları dengede tutmak için kullanılır.
 • Nakit akış tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit girişlerini ve çıkışlarını gösteren bir tablodur. İşletmenin likidite durumunu değerlendirmek ve nakit akışını yönetmek için kullanılır.
 • Gelir projeksiyonları işletmenin gelecekteki gelirlerini tahmin etmek için kullanılan bir stratejidir. İşletmenin pazar potansiyelini ve büyüme hedeflerini dikkate alarak gelir projeksiyonları yapılır ve işletmenin gelir kaynaklarının nasıl olacağı belirlenir.
 • İşletmenin giderlerini kontrol etmek, finansal planlamanın önemli bir unsuru olarak kabul edilir. Giderler işletmenin kar marjını etkileyebilir ve mali sürdürülebilirliği etkileyebilir. Bu nedenle işletme sahipleri giderleri analiz etmeli ve gereksiz harcamaları azaltmak için stratejiler geliştirmelidir.
 • Bir finansal plan işletmenin yatırım ihtiyaçlarını ve finansman kaynaklarını da içermelidir. İşletme sahipleri, işletmenin büyümesi için gereken yatırımları belirlemeli ve bunları finanse etmek için uygun kaynakları bulmalıdır.
 • Aynı zamanda yapılacak bir finansal plan işletmenin karşılaşabileceği finansal riskleri de ele almalıdır. İşletme sahipleri riskleri tanımlamalı ve bunları minimize etmek veya yönetmek için uygun stratejileri benimsemelidir.

Finansal Planlama Araçları Nasıl Kullanılır?

Finansal planlama ve denetim belirli araçların kullanılmasından geçmektedir. Özellikle gelir gider dengesi, piyasa koşulları ve benzeri etkenler sürekli olarak değişim içinde olduğundan araçların da efektif şekilde kullanılması gerekir. Aynı şekilde finansal planlama ve kontrol mekanizması da yine bu araçlar sayesinde sağlanabilir. Bu süreci daha iyi yapabilmek için söz konusu araçlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Muhasebe yazılımları bir finansal planlama aracı olarak işletmenin finansal verilerini kaydetmek, gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu gibi finansal raporlar oluşturmak için kullanılır. Bu yazılımlar işletmenin mali durumunu izlemenize ve finansal hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olur.
 • Bütçe araçları işletmenin gelir ve giderlerini yönetmek için kullanılır. Aynı zamanda işletmenizin bütçesini oluşturmanıza, harcamalarınızı takip etmenize ve gereksiz masrafları belirlemenize yardımcı olur.
 • Nakit akışı yönetimi araçları işletmenizin nakit girişlerini ve çıkışlarını izlemenize yardımcı olur. Bu araçlar nakit akışı projeksiyonları yapmanıza, müşteri tahsilatlarını yönetmenize ve ödemelerinizi planlamanıza olanak tanır.
 • Veri analizi araçları işletmenizin finansal planlama ve analiz etmenize ve gelecekteki performansını tahmin etmenize yardımcı olur. Veri analizi işletmenizin geçmiş performansını incelemenize, trendleri tanımlamanıza ve kararlarınızı destekleyecek veri odaklı stratejiler geliştirmenize imkan verir.
 • Risk yönetimi araçları, işletmenizin finansal risklerini belirlemenize ve bunları yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca finansal riskleri değerlendirmenize, sigorta poliçeleri satın almanıza ve acil durumlar için bir kriz planı oluşturmanıza fırsat tanıyabilir.

Bu araçların çeşitlenebileceğini ve mevcut finansal duruma göre değerlendirileceğini de unutulmamalıdır.

Finansal Süreçlerinizi Optimize Etmenin En Kolay Yolu!

KolayBi' ile tüm gelir gider  ve cari takibinizi, stok yönetiminizi, fatura takibinizi ve onlarca finansal kalemi tek ekran üzerinden hızlıca yürütürken, ofis işlerinizi de optimize ederek hız kazanın. En karmaşık ön muhasebe süreçlerinde verimli sonuçlar elde edin.

KolayBi'yi 14 gün boyunca ücretsiz deneyin, memnun kalırsanız abone olun!

No items found.

Finansal Planlama Nedir? Nasıl Yapılır?

Simge Gürel

İçerik Yazarı