Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı

finansal analiz teknikleri
İş Geliştirme
Yayımlanma Tarihi:
May 16, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Bir şirketin mevcut ticari performansını arttırmak için yapılan üst düzey ve ayrıntılı analizlere finansal analiz denir. Büyük ya da küçük bir şirket fark etmeksizin her şirketin finansal yönetim süreçlerini detaylı bir şekilde incelenmeli, analiz sonrasında elde edilen verilere dayanarak geliştirme ve iyileştirmeye gidilmelidir.

Her şirketin finansal yönden ihtiyacı olan şey finansal denetimlerin geliştirilerek sabit bir nakit akışını yönetmeye devam etmesidir. Aynı zamanda en az miktarda kaynak kullanarak başarı elde etmeye odaklı çalışmasıdır. Tüm bu sürecin gerçekleşebilmesi için ise finansal analiz takibinin doğru ve verimli şekilde yapılması çok önemlidir.

Finansal Analiz Nedir?

Finansal analiz, işletmelerin devamlılıklarını ve sürdürülülebilirliklerini artırmak için uyguladıkları tekniklere denmektedir.

Şirket içerisindeki mevcut ticari performansı iyileştirmek, geliştirmek ve artırmak için yapılan detaylı analizler finansal analiz olarak adlandırılır.

Her şirket içerisinde mutlaka uygulanması gereken bu analiz yöntemi, ticari performansı devamlı olarak arttırarak şirketin başarılı bir pozisyona gelmesine yardımcı olur ve bu yüzden de vazgeçilemez bir yöntemdir.

Finansal Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Finansal analiz şirketlere önceki dönemlerde yapmış oldukları tüm faaliyetlerin performanslarını ve gelir gider dengesini detaylı bir şekilde göstermesi sebebiyle aslında stratejik bir öneme sahiptir.

Bu analizler neticesinde şirketler gelecek planlamalarını daha doğru bir şekilde yapabilir ve bu doğrultuda da doğru yatırım kararları alabilirler. Finansal analizden bu verimi elde edebilmek için ise belirli standartlar doğrultusunda hazırlanmış mali tabloları ve aynı zamanda finansal analiz yöntemleri mevcuttur. Bu analiz yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

Oran analizi

Oran analizi hisse senedi analizinin temel taşlarından biri olarak düşünülmektedir. Çünkü bir şirketin bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolarını incelemeye ve analiz etmeye yardımcı olarak şirket likiditesi, operasyonel verimliliği ve kâr durumu hakkında fikir sunar.

Dikey analiz

Dikey analizin asıl kullanım alanı şirketlerin bilanço yapısını ve maliyet durumlarını değerlendirmektir. Finansal tablo analiz tekniği olarak kullanılan bu yöntem, bilanço ve gelir tablosu üzerindeki kalemlerin bağlı oldukları grup içerisindeki ağırlıklarını değerlendirmeye yardımcı olur.

Karşılaştırmalı tablolar analizi

Çoğunlukla şirket içerisinde iki yıla ait bilanço ve gelir tabloları karşılaştırılarak analiz yapılmasına yardımcı olan bu teknik iki yıldan daha fazla döneme de uygulanabilmektedir.

Trend analizi

Trend analizinin ana amacı geçmiş dönem trendlerini ve mevcut trendleri takip ederek bir veri ortaya koymak ve bu verilere dayalı olarak da müşteri davranışlarını tahmin etmektir. Mevcut tüm veriler birlikte değerlendirilerek bu doğrultuda bir strateji geliştirmek ana amaçtır.

Fon akışı analizi

Fon akış analizi bir işletmenin tüm finansal kaynakları hakkında bilgi veren ve buna ek olarak bu kaynakların kullanım alanlarını gösteren tablolar olarak değerlendirilmektedir.

Nakit akışı analizi

Nakit akış analizinin ana amacı işletme yönetiminin yararına olacak şekilde rasyoların hesaplanması ve yorumlanması şeklinde açıklanabilir. Burada finansal performans ölçümü amacıyla yararlanılan bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu temel alınarak veri elde edilir. Bu verilere dayalı bir şekilde de hesaplama ve yorumlama süreçleri gerçekleştirilir.

bilgisaya ve kağıtlarla veri takibi yapan iki kadın çalışan

Finansal Analizin Faydaları Nelerdir?

Her işletme kendi içerisinde daima gelişmeyi ve büyümeyi hedefler. Bu gelişim süreci için ise finansal analizden yararlanılarak sağlam veriler doğrultusunda stratejiler geliştirmek oldukça önemlidir. Finansal analizin elbette çok çeşitli faydaları söz konusudur fakat bunlardan başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

  • İlk olarak şirket içerisindeki verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca şirket dışındaki gerçek zamanlı verilerin de detaylı bir şekilde analiz edilmesini sağlamaktadır. Bu durum ise doğru bir strateji geliştirebilmek için doğru verilerden yararlanılmasını kolaylaştırarak daha faydalı çözümler geliştirilmesine olanak tanımaktadır.
  • Bir diğer faydası ise şu şekilde açıklanabilir: Bir şirket içerisinde sayısız veri akışı mevcuttur. Bu veri akışının doğru ve faydalı şekilde sağlanabilmesi için ise sistematik bir düzene ihtiyaç vardır. Bu noktada veri işlenebilirliğini kolaylaştıran bu analiz yöntemi, şirket içerisindeki iyileştirmeleri ve verimliliği artırmaya yönelik daha faydalı sonuçlar sunmaktadır.
  • Takım içerisindeki sistemin doğru ve istikrarlı şekilde ilerleyebilmesi ve buna bağlı olarak da daha doğru ve net kararlar alınmasına yardımcı olarak mevcut karmaşıklığın ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu durum da olası risk yönetimi faktörlerini ortadan kaldırarak daha iyi bir yönetim süreci sunar.
  • İleriye dönük stratejiler ve hedefler noktasında finansal anlamda doğru ve anlaşılır bir raporlama imkânı sunar.
  • Şirketi ilgilendiren tüm bilgilere tek bir yerden ulaşılmasını sağlayarak farklı yazılım kullanma gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu durum ise oluşabilecek iş yükü ve karmaşıklık gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlayarak tüm bilgilere tek bir yerden ulaşılmasına imkân tanır. Bu durum da elbette hem kısa hem uzun vadede şirketin performansını arttırır.
  • Eldeki veriler için hızlı ve kolay bir filtreleme yöntemi sunar. Böylece analiz sürecinin çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olarak şirket performansını hem doğru veriler açısından hem de zaman açısından oldukça önemli ve olumlu şekilde etkiler.

Finans Analizi Programı Nedir?

Bir şirket için en önemli ve temel analizlerden biri maliyet ile ilgili analiz yöntemleridir. Şirketin mevcut performansını doğru bir şekilde analiz edebilmek ve ileriye dönük iyileştirmeler yapabilmek için finans analiz programı elzem sayılabilir. İnternet aracılığıyla bilanço, gelir tablosu, ve her türlü cari verilerinin değerlendirilerek bir analiz yapılmasını sağlayan programa finans analizi programı denilmektedir.

Finansal analiz programı sayesinde şirket için doğru bir planlama ve strateji oluşturularak malî dengelerin devamlı olarak artması sağlanmış olur. Ayrıca şirket için doğru bir finansal durum değerlendirmesinin yapılabilmesi için de verilere tek yerden ulaşılabilen bir program olması temel gerekliliklerden biridir.

Finans Takip Programı KolayBi’

Şirket finans takiplerini yapmak için bir program arayışı içerisindeyseniz KolayBi’ Ön Muhasebe Finans Takip Programını kullanarak tüm verilerinize tek yerden ve detaylı şekilde ulaşabilirsiniz.

Böylece şirket içerisindeki mali gelir gider tablolarınızdaki öngörü ve değerlendirmeleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Şirketinizin gerek malî gerek diğer alanlarda performans artırımı yapabilmesi için gerekli olan bu program, ileriye dönük iyileştirme ve geliştirmeleriniz için oldukça faydalı bir sistem düzeyinde çalışmaktadır.

KolayBi’ ile şirket ihtiyaç ve gidişatlarınızı doğru bir şekilde analiz ederek mevcut planlarınızı geliştirebilir ve daha verimli stratejiler oluşturabilişiniz.

KolayBi' Ön Muhasebe işlerinizin yanısıra işletmenizin ofis işlerinden finansal takibine, birçok noktada işinizi hızlandıracak özellikleri içerisinde barındırmaktadır. KolayBi'yi Şimdi 14 gün boyunca ücretsiz denemeye başlayabilirsiniz.

İlgili diğer içeriklerimiz

Rakip Analizi Nedir? Rekabet Analizi Nasıl Yapılır?

Girişim Sermayesi Nedir? Nasıl Alınır?

Fiyat farkı faturası muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Finansal Okuryazarlık Nedir?

No items found.

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı