Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Melek Şahin

Stajyer Mali Müşavir

grafikler üzerinde hesap makinesiyle çalışan kişinin yakın çekim el görüntüsü
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
July 31, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk okunma süresi

Kira Gelir Vergisi ya da Kira Gelir Beyannamesi, belirli sınırları aşan mesken veya mülk üzerinden kira geliri edenlerin devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi çeşidi olarak bilinir. Kira üzerinden gelir elde eden mülk sahiplerinin, söz konusu gelire yönelik beyanname hazırlayarak ilgili vergi dairelerine bu durumu beyan etmeleri gerekir. Bu kişiler için bir yükümlülük olan Kira Gelir Beyannamesi gerçekleştirilmediği takdirde devlet tarafından cezaya tabi tutulur.
Mülk sahipleri tarafından oldukça sık şekilde araştırılan ve merak edilen konuların arasında gelen yıllık kira gelir beyannamesi konusunu, içeriğinizin devamını okuyarak detaylarıyla öğrenebilirsiniz. 

Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir? 

Belirlenmiş olan miktarın aşıldığı ev veya işyeri kirası alan mülk sahiplerine yönelik olarak yıllık bazda ilk aylarda elde edilen gelir beyan edilmelidir. Haliyle Kira Gelir Vergisi beyannamesi de bu gelirin belirlenmesi için resmi öneme sahip bir belgedir. Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, 2022 yılı için 9.500 TL’lik istisna tutarını (2023 yılı için 21.000 TL) aşanlar, tevkifata tabi tutulan işyeri kira gelirlerinin brüt toplamı 2022 yılı için 70.000 TL’lik beyanname verme sınırını (2023 yılı için 150.000 TL)  ve üzeri gelire sahip olan mülk sahiplerinin bu durumu beyanname ile bildirmeleri gerekmektedir.

Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2022 yılı için 3.800 TL’lik beyanname verme sınırını (2023 yılı için 8.400 TL) aşanların, yıllık beyanname vermeleri gerekmektedir.

Not: Beyanname verme sınırı olan 70.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.

Ev Sahipleri Kira Gelirini Beyan Ederken Nelere Dikkat Etmelidir?

Mülkünü kiraya veren kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden gelirlerini beyan etmeleri gerekir. Bunun yanı sıra ikametgahın bulunduğu ilçede bulunan vergi dairesi üzerinden de kira gelirini beyan etme işlemi gerçekleştirilebilir. Bir diğer yöntem ise 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında elektronik beyanname göndermeye haiz olan kişi veya kuruluşları kullanmak olarak bilinir. Bu meslek grupları arasında S.M.M veya Serbest Muhasebeciler bulunur. Bu gibi bir meslek grubunda yer alan kişiler ile ortak bir çalışma yürüterek de kira gelirinizi beyan edebilmektedirler.

En temel haliyle ev, arsa veya iş yeri gibi mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen kazancın resmi hale getirilmesi ve vergisinin ödenmesi için geri bildirim olarak sunulan gider gelir beyannamesi resmi bir belgedir ve oldukça önemlidir. Kira beyannamesi doldurulurken e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı kanalları tercih edilebilir.

yakın çekim el görüntüsü

İnternet Üzerinden Kira Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

“İnternetten Kira Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl doldurulur?” sorusuna iki farklı yöntem ile yanıt vermek mümkündür. Her iki yöntemin de internet üzerinden gerçekleşiyor olması bu işlemin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlarken ev ve mülk sahiplerini oldukça büyük bir kolaylık sağlar.

Öncelikli yöntem olan e-Devlet üzerinden kira beyannamesi doldurmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 • e-Devlet sistemine kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılır.
 • Açılan ekranda arama kısmına GİB yazılır.
 • Buradan gelecek ekranda hazır beyan sistemi sekmesini bularak beyanname doldur kısmını seçilir.
 • Hızlı erişim ve hazır beyan bölümüne tıklanmalıdır..
 • Hızlı erişim hazır beyan seçeneğine halinde buradaki beyanlar arasından kira kısmını seçilir.
 • Açılan dönem geç sayfasından 2023 beyannamesi doldurma tıklanmalıdır.
 • Bu sayfada istenilen bilgiler eksiksiz şekilde girilmelidir.
 • 3A beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradı ve kira gelirlerinin elde edilen kira gelirinin tutarı çıkan son bölümde beyannameye yazılarak işlem tamamlanmalıdır. Bu işlemleri başarı ile gerçekleştirmek “e-Devletten Kira Gelir Beyannamesi nasıl verilir?” sorusuna yanıt olarak verilebilir. Böylelikle internet üzerinden Kira Gelir Beyannamesi verilmiş olur.

Gelir idaresi Başkanlığı kullanarak beyanname işlemleri için ise şu adımları takip edebilirsiniz:

 • e-Devlet Kira Gelir Beyannamesi uygulaması esnasında herhangi bir problem yaşıyorsanız Gelir İdaresi Başkanlığının hazır beyan sistemi üzerinden de kira beyannamesi doldurabilirsiniz. 
 • Bunun için www.gib.gov.tr sayfasından e-İşlemler menüsünde bulunan hazır beyan sisteminden sizin için önceden hazırlanan kira geliri beyannamesinde tıklamalı ve burada bulunan beyanname doldurmanız üzerinden beyannamenizi onaylayarak gönderebilirsiniz. 
 • Sizin için hazır olarak doldurulan ve yalnızca gönderme işlemini gerçekleştirmeniz gereken bu işlem oldukça pratik ve hızlıdır. 
 • Ancak bu süreçte mutlaka hazır doldurulan beyannameyi kontrol etmek, eksik ve hatalı olması durumunda gerekli bildirimleri yapmak gerekir. Aksi takdirde beyanname kabul olmayabilir ve bu durum çeşitli problemlerle karşılaşmasına sebebiyet verebilir.

Kira Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Kira Gelir Beyannamesi verme süresi, vergi ödemek ile yükümlü mülk sahipleri tarafından oldukça sık şekilde araştırılan ve aksi halde çeşitli problemler ile karşılaşmanız söz konusu olabileceği bir sorudur. Söz konusu beyanname kira gelirinin elde edilmiş olduğu yıl kapsamında sonraki yılın mart ayının başı ile son günü arasında herhangi bir tarihte verilebilmektedir. 

Dolayısıyla örneğin 2022 yılı için söz konusu kira gelirine dönük beyanlar 2023 yılının Mart ayında verilmiş oldu. Bir yıllık süreç içinde kira beyannamesi vermeyen kişiler vergi borcunda tabi tutulabilir. Verilen beyanname sonrasında gelir hesaplanır ve hesaplanan gelir üzerinden vergi mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit ile ödenmelidir.

Konut 9.500 TL ve daha az ise Kira Gelir Beyannamesi Verilmeyecek
Konut 9.400 TL ve üzeri ise Beyanname Verilecek
İşyeri(Brüt) 70.000 TL ve daha az ise Kira Gelir Beyannamesi Verilmeyecek
İşyeri (Brüt) 70.000 TL ve üzeri ise Beyanname Verilecek

Kira Gelir Vergisi Beyanı Hakkında Bilinmesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Etkenler

Kira Gelir Beyannamesi hesaplama işlemi esnasında dikkat edilmesi gereken etkenler olduğunu dile getirmek gerekmektedir. Kira Gelir Vergisi beyanı ile ilgili en doğru ve en güncel bilgilere ulaşmak için gelir vergisi Başkanlığının internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2021 yılında yapılan güncellemeyle birlikte bir yılda kazanılan konut kira geliri istisna tutarı 7.000 TL olarak belirlenmiştir. 2022 yılında bu tutar 9.500 TL ve altında ise, kira gelir beyannamesi vermesine gerek kalmamaktaydı. 2023 istisna tutarı ise, 21.000 Türk Lirası olarak belirlendi.

Bu tutar, 2023 yılı için 21.000 Türk Lirası olarak belirlendi. Yıllık kira geliri, 21.000 TL ve altında olan kişilerin, kira vergisi vermesi zorunludur. Bu tutarı aşan kişilerin yıllık kira gelirlerini beyan etmeleri gerekir.
Bunun yanı sıra işyeri Kira Gelir Beyannamesi 2021 yılı için 53.000 TL olarak belirlenmiş ve bunu aşan mülk sahiplerine mutlaka vergiye tabi tutulması gerektiğine karar verilmiştir. 2023 yılında ise bu tutar, 70.000 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde 70.00 Türk Lirası ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, bu tutarı mutlaka ilgili vergi dairesine Kira Gelir Beyannamesi yoluyla bildirmeleri gerekmektedir.

Kira Gelir Vergisi beyanı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli etken ise yaşı küçük ya da engelli mükelleflerin kira geliri beyannamelerinin bir veli, vasi ya da kayyum tarafından imzalanabilir olmasıdır. Bu noktada aile bireylerinin kendilerine ait olan ve bu kapsamda da gelirin söz konusu olduğu her bir mülk için ayrı beyan verilmesi gerektiği de bilinmelidir.

Bu etkenler dikkat edilerek hazırlanan “Kira Gelir Beyannamesi nereye verilir?” sorusuna ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine ya da e devlet veya gelir idaresi Başkanlığının internet sayfasına verilebileceğine dair yanıt vermek mümkündür. İnternet üzerinden oldukça kısa süre içerisinde gerçekleşebilecek olan bu işlem sayesinde herhangi bir ceza tutarı yansıtılmadan verginizi ödeyebilirsiniz.

Beyan esnasında problemler yaşayan ya da beyan vermeyi unutan kişiler Kira Geliri Eksik Beyan Cezası ile karşılaşır. Beyanda yanlışlık olması veya hiç beyan edilmemesi halinde söz konusu gelir vergisi fiyatlandırması üzerinden hesaplama yapılarak kişiye vergi cezası uygulanır. Bu tutar mülkün mevcut kira geliri üzerinden hesaplanmaktadır. Eğer kira tutarının düşük gösterilmesi söz konusu ise bu durumun da fark edilmesi halinde daha yüksek cezai tutar uygulanır. Uygulanan cezanın ödenmemesi halinde ise kişi hakkında soruşturma başlatılacak olup mülkün olası satışının tapu veya noterde engellenmesi de söz konusudur. Bu gibi bir problem yaşamamak adına gerekli tarihlerde mutlaka beyanın gerçekleşmesi gerekir.

KolayBi' Ön Muhasebe Programı ile bütün vergi takibatınızı tek bir uygulama üzerinden yapabilir, aylık ve yıllık vergi beyannamelerinizi tek ekran üzerinden düzenleyebilirsiniz. İşinizi yönetirken, işletmenizin bütün finans ve ön muhasebe ihtiyaçları KolayBi' Ön Muhasebe Programında! 

No items found.

Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Melek Şahin

Stajyer Mali Müşavir