Konaklama Vergisi Nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

Konaklama Vergisi Nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?
Vergi
Yayımlanma Tarihi:
January 31, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Hazine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayınlandı. 2019 yılında gündeme gelen konaklama vergisinin uygulama tarihi 1 Ocak 2023 yılı olarak belirlendi. Dolaylı bir vergi türü olan konaklama vergisi, konaklama hizmetlerinin sunulduğu tesisi fiilen işleten kişiden alınan konaklama hizmet bedelidir.

Pek çok kişinin merak ettiği konaklama vergisi kapsamında; otel, motel, tatil köyü, çadır, çadır-araba, kamping alanları, motokaravan, bungalov türü yapılarda konaklama faaliyetleri de konaklama vergisi kapsamında olacak.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle beraber sunulan diğer hizmetler de konaklama vergisine tabidir. Buna göre;  konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir.

Konaklama Vergisinin Mükellefi Kimdir?

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren konaklama vergisi, konaklama hizmeti sunan tesisi işleten kişilerden alınmaktadır. Konaklama vergisi, tesisin bulunduğu vergi dairesine ödenmelidir. Bu kapsamda;

 • Turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi geceleme hizmeti sunan tesislerde,
 • Sağlık tesisleri olarak düzenlenen ve konaklama hizmeti sunan termal tesislerde,
 • Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen; çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampingle ve konaklama amaçlı tüm mesire yerlerinde,
 • Lojman olarak tesis edilen birimler hariç, özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan; misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi, kamp alanı gibi tesislerde,
 • Uygulama otellerinde,
 • Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, temel dinlence tesisleri, kamping, dağ evi, yayla evi gibi tesisler konaklama vergisine tabii tutulacaktır
 • Turizm işletmesi belgesi veya işyeri açma ve işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan tüm tesislerde verilen  geceleme hizmeti ile birlikte konaklama tesisi tarafından sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabiidir.
 • Çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov yapılarında da gecelemenin yapılması durumunda konaklama vergisi alınacaktır.
 • Konaklama hizmeti yapılan tesislerde verilen; yeme, içme, eğlence aktiviteleri, havuz ve termal alanların kullanımı gibi hizmetler de konaklama vergisinden tabiidir.

Kimler Konaklama Vergisinden Muaftır?

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile hayatımıza giren konaklama vergisinden, çeşitli kamu kurumları ve diplomatik istisnaları bulunmaktadır.

 • Öğrenci yurtları, pansiyon ve kamplarında öğrencilere verilen konaklama hizmetleri, ilgili kanunda istisna tutulmuştur. Buna göre, öğrencilerin barınması, eğitimi ve öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunabildiği öğrenci kamplarında sunulan hizmetler, konaklama vergisinden muaf tutulmuştur.
 • Yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen konaklama hizmetleri, ilgili vergiden vergiden muaftır.
 • Geceleme hizmeti sunmayan mola noktaları ve tesisler konaklama vergisine tabii değildir.

Bu istisnalar haricinde, turizm işletme belgesi veya işyeri açma belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan tüm tesislerde verilen geceleme hizmeti ile sunulan diğer tüm hizmetler de konaklama vergisine tabiidir.

Konaklama Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Konaklama vergisi hesaplamadan önce, konaklama vergisi oranını bilmek gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığınca konaklama vergisinin oranı %2 olarak belirlenmiştir. Ayrıca konaklama vergisi matrahına KDV dahil değildir. Bu tür kalemler ele alındığında, herhangi bir otel işletmesinin bir müşterisinden 1000 TL’lik bir ödeme aldığını düşünelim. KDV hariç tutulduğunda %2’lik bir vergi oranı doğrultusunda ödemesi gereken tutar 20 TL olacaktır.

Örnek konaklama vergisi hesaplaması

X Otel işletmesinin, otelinde konaklayan bir turistten aldığı toplam tutarın 10.000TL olduğunu varsayıp, ilgili tutar üzerinden bir hesaplama yaparsak;

 • Konaklama Bedeli : 10.000 ₺
 • KDV Matrahı 10.000 ₺
 • Konaklama Bedeli Vergisi %2 [10.000 x %2 = 200 ₺]
 • Hesaplanan KDV Tutarı [10.000 x %8 = 800 ₺]

Genel Toplam: 11.000 ₺

Konaklama Vergisinde Kur Farkı Neye Göre Hesaplanmaktadır?

Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin kur farkı, Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenmiştir. Buna göre konaklama bedelinin döviz üzerinden hesaplanması ile birlikte, ödemenin gerçekleştiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.

Konaklama Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir ve Ne Zaman Ödenir?

İlgili kanunun 34. Maddesi uyarınca, her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ödemesinin, takip eden ayın 26. Gününün akşamına kadar ilgili yerlere yapılması gerekmektedir. Konaklama Vergisi Beyannamesi, KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine ya da işletmenin bulunduğu ve bağlı olduğu bölgedeki ilgili vergi dairesine beyan edilir.

hesap makinesi ve ev maketi

e-Fatura ve e-arşiv Faturada Konaklama Vergisi Nasıl Gösterilir?

Konaklama Vergisinin kodu 0059'dur. Konaklama hizmeti dahil satış yapılması durumunda; Satış Fatura Tipi seçilip konaklama vergisi eklenerek fatura düzenlenmelidir. Konaklama vergisi üzerinden satış yapılması halinde ‘’satış faturası’’ seçilip ilgili vergi eklenerek fatura düzenlenmelidir.

İlgili satışın istisna kapsamında yapılmış olması halinde, istisna fatura türü düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun için istisna fatura tipi ile ‘’Konaklama Vergisi İstisna - Muafiyet Sebebi’’ alanından 001 – İstisna Kodu seçilerek işlem yapılmalıdır.

Ancak hizmet sunumundan önce, konaklama hizmeti satış bedeline konaklama vergisi tutarı dahil edilmeden konaklama faturası düzenlenmesi durumunda ise  “Konaklama Vergisi Fatura Tipi’’ seçilmelidir.

Konaklama Vergisi ile ilgili sıkça sorulan sorular

Konaklama Vergisinin mükellefi kimdir?

Konaklama vergisinin mükellef;  konaklama hizmeti sunan işletmeci, kurum veya kuruluştur.

Konaklama vergisi ne zaman beyan edilir?

Konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü mesai bitimine kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilir.

Konaklama vergisi nasıl ödenir?

Konaklama vergisi ödemeleri, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine ya da işletmenin bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilerek ödenir.

Konaklama vergisinden kimler muaftır?

 • Öğrencilere verilen; yurt pansiyon, konaklama hizmetleri,
 • Yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerine anlaşmalar gereği verilen konaklama hizmetleri,
 • Geceleme hizmeti sunmayan mola noktaları ve ve dinlenme tesisleri konaklama vergisinden muaftır

Dolaylı bir ek vergi türü olan Konaklama Vergisi konusunda KolayBi’ Ön Muhasebe Programı olarak her türlü turizm ve otel işletmelerinin yanındayız. Zorunlu e-Fatura geçişinden, konaklama vergisine birçok alanda KolayBi’ den destek alabilirsiniz. KolayBi’ Ön Muhasebe Programını Şimdi 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilir, konaklama vergisi faturalarınızı en basit ön muhasebe programı ile birlikte düzenleyebilirsiniz.

*Bu içeriğin yazımında, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Resmi Gazete verilerinden yararlanılmıştır.

No items found.

Konaklama Vergisi Nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı