2023 KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nedir? Nasıl Başvurulur?

Simge Gürel

İçerik Yazarı

2023 KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nedir?
Girişimcilik
Yayımlanma Tarihi:
January 24, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Genç girişimci olabilmek ve genç girişimcilere sağlanan teşviklerden yararlanabilmek için işi kuran kişinin mutlaka 18 ila 29 yaş aralığında olması gerekmektedir. Bununla birlikte gelir vergisi mükellefi de olunması gerekmektedir. Fakat bu mükellefiyet için öncelikle ticari, zirai ve mesleki faaliyet hasebiyle mükellef olunmalıdır. Genç girişimci desteği şartları arasında 29 yaşını geçmemiş olmak en önemli kriterlerin başında gelmektedir.

Nitekim teşvikten yararlanmak isteyen ve 29 yaşını geçmesine de yaklaşık 1 ay kalan kişiler, yaklaşık olarak 3 yıl boyunca teşvikten yararlanabilir. Bu teşvikle birlikte girişimci olan veya olacak kişinin menkul kıymet sermaye iradı veya buna benzer beyanlara tabii olan başka tür gelirleri varsa bu gelirler 75.000,00 TL’lik kazanç istisnasında dikkate alınmaz. Buradaki temel amaç gerçekten bir teşvik sistemi yaratılarak genç girişimciyi hem çalışmalarında hem de maddi atılımlarında cesaretlendirmektir.

Bu alana yeni girmek isteyen gençlerin önündeki engellerin azaltılması ve aynı zamanda piyasadaki girişimci sayısının daha da yükselmesi için bu teşvik oldukça ciddi bir destek sağlamaktadır. Nitekim bu yasa ile birlikte genç ve girişimci olanlar için birçok önemli destek paketi sağlanır. Birçok yasal düzenleme ve teşvik yine bu anlamda hayata geçirilmiştir.

Söz konusu paket de 18-29 yaş aralığında yer alan ve girişimci olmak isteyen gençlerin Bağ-Kur ödemelerinin devlet tarafından garanti altına alınması noktası önemlidir. Yıllık olarak yaklaşık 17.000,00 TL gibi bir tutar içeren söz konusu destekte prim ödemeleri devlet hazinesi tarafından karşılanacaktır.

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç girişimci desteği genel olarak girişimcilik alanına girmek isteyen gençlere gelir vergisi muafiyeti sağlama amacı gütmektedir. Bununla birlikte Bağ-Kur (4/B sigorta) prim desteği sağlamaktadır. Bu da torba yasa kapsamında uygulanan bir destektir. Nitekim torba yasa farklı sektörlerde vergi teşvikleri içermektedir ve 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe konmuştur. Genç girişimci desteğinin temel amacı genç girişimcilerin üzerindeki vergi yüklerini hafifletmektir. Bu sayede de girişimcilerin işlerinde daha iyi odaklanabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Bu aynı zamanda hem torba yasa kapsamında uygulanması hem de Bağ-Kur desteği sağlaması açısından genç girişimci Bağ-Kur desteği olarak da adlandırılmaktadır.

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Faydalanabilmektedir?

Genç girişimci desteğinden faydalanabilmek için bazı kriterler vardır. Öncelikli olarak bu kriterlerin sağlanıyor olması gerekir. Bu minvaldeki kriterlerin ilki gelir vergisi mükellefi olmaktır. Bununla birlikte 29 yaşını doldurmamış olmak da yine KOSGEB genç girişimci desteği tarafından ödenek alabilmek için önemli bir kriterdir.

Söz konusu kriterden dolayı bu destek 29 yaş altı genç girişimci desteği olarak da adlandırılmaktadır. Bununla birlikte 3 yıllık bir vergilendirme döneminde ele geçen kazancın 75.000,00 TL’lik bir kısmı bu teşvik sayesinde gelir vergisinden hariç tutulur. Yine tüm bunların yanında teşviki almaya hak kazananlara yaklaşık olarak 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanır.  Bu sayede de genelde aylık ödenmesi gereken primler yaklaşık 1 yıl boyunca Devlet hazinesinden sağlanır.

Kimler Genç Girişimci Desteğinden Faydalanamaz?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açısından bakıldığı zaman genç girişimci bağkur teşvikinden faydalanabilmek için belli başlı bazı kriterler vardır. Bu kriterlerin en başında da 18 yaşını doldurmuş olmak gelmektedir. Haliyle 18 yaşını doldurmamış olanların söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri mümkün değildir.

Genç Girişimci Desteğine Nasıl Başvurulur?

Genç girişimci desteği 2023 yılında tekrar başvurulara açılacaktır. Bu aşamada başvurunun nasıl yapılabileceği merak konusu olmaktadır. Nitekim başvuru kriterlerini sağlamakta olan hem mikro düzeyde hem de küçük ölçekteki işletmeler “www.kosgeb.gov.tr” adresine girerek “E-Hizmetler” menüsünde bulunan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” sekmesi üzerinden online başvuru yapabilirler. Yine bu yönergeyi takip ederek başvuru kılavuzunu indirebilirler.

Burada KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak gerekmektedir. Zira KOSGEB veri tabanında kayıtları olmayan veya KOBİ Bilgi Beyanname’lerini güncellemeyen işletmeler ilk olarak mutlak surette kayıtlarını gerçekleştirmelidir. Ardından da mutlaka güncelleme işlerini tamamlamalıdır.

Bununla birlikte bu noktada değerlendirmeler ve geçici onaylar kısa vadede başlatılacaktır. Aynı zamanda söz konusu onay işlemlerinden sonra ödeme aşamasına geçiş yapılacak ve bu aşamada da yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş borcu olanlara ödeme yapılmayacaktır. Yine ödeme yapılmayacak diğer kesimler arasında da tecil veya taksitlendirilmemiş vergisi bulunanlar yer almaktadır. Bu kesimlere söz konusu durumlarından KOSGEB genç girişimci desteği ödenmeyecektir.

Genç Girişimci Desteği Toplam Teşvik Tutarı Ne Kadar?

Söz konusu destekten faydalanan genç girişimciler yaklaşık olarak 3 vergilendirme dönemi süresince 75.000,00 TL’ye kadar gelir vergisinden muaf olurlar. Bununla birlikte yaklaşık bir yıl SGK 4B primlerini hazine karşılamaktadır. Söz konusu SGK 4B primini de hazine karşılar. Bu sayede genç girişimciler için oldukça önemli bir teşvik sağlanmış olur.

Genç Girişimci Bağkur Desteği Nedir? Nasıl Sağlanır?

Genç girişimci BağKur desteği 30 Nisan 2018 yılında açıklanan ekonomi destek paketi ile hayata geçirilmiştir. Bu bir torba yasadır ve birçok farklı sektör ile vergi konusunda teşvikleri içermektedir. Emekli ikramiyesi, geçmiş dönem borçlarının yeniden yapılandırılması, Bağ-Kur prim desteği, emekli ikramiyesi, öğrenci affı, stok affı ve imar barışı gibi konular bu yasa içerisinde yer almaktadır. Söz konusu yasa 18.05.2018 tarihinde ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve tarihten itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Bununla birlikte sözü geçen yasanın içerisinde en çok dikkat çeken hususlardan biri de genç girişimcilere verilecek olan Bağ-Kur prim desteğidir. Özellikle Türkiye’de son senelerde kendi işini kurarak geliştirmek isteyen girişimcilerin sayısı gitgide artmaktadır. Bu noktada üniversitelerin destekleri önemli bir yer tutar. Bu destek de yine söz konusu girişimcilerin sayısının artmasının önemli sebeplerindendir. Fakat özellikle kendi şirketini kurarak söz konusu işleri yapmak isteyenlerin karşısında yüksek vergi ve yüksek sigorta maliyetleri oldukça zorlayıcı bir şekilde yer almaktadır. Bu nedenle bu alana atılmak ve genç girişimci olmak isteyen kişiler oldukça çekimser kalmaktadır. Zira vergiler ve diğer mali yükümlülükler bu kişiler için üst seviyede bir caydırıcılık içermektedir. Haliyle teşvik yasası da bu konuda genç girişimci olmak isteyenlere çok üst düzeyde bir destek sağlamaktadır.

KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için yapmanız gereken birkaç küçük adım bulunmaktadır. Sırasıyla ;

  • KOSGEB Kaydı: e-Hizmetler bölümünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız.
  • KOBİ Beyannamesi: İşletmenin KOBİ niteliğinde olup olmadığının tespit edilebilmesi için bu beyannamenin doldurulması gerekir.
  • Beyanname Kontrol: Doldurulan beyanname, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na ait uzmanlarca kontrol edilir.
  • Desteklere Başvuru: Başvurmayı planladığınız desteklere ve programlara uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.

KOSGEB Tarafından Desteklenen Projeler Nelerdir?

KOSGEB, KOBİ’lerin;

  • Yönetim-Organizasyon
  • Pazarlama
  • Dış Ticaret
  • İnsan Kaynakları
  • Finans
  • Bilgi Yönetimi ve bunlarla bağlantılı alanlarda sunacakları;

istihdam, ihracat, pazar payı, kalite ve verimlilik, maliyet düşürücü, hizmet kalitesi yükseltici, bölgesel gelişim düzeyine yarar sağlayıcı, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmaya yönelik projelerini desteklemektedir.

KOSGEB Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

KOSGEB Nedir?

KOSGEB Ticaret hayatına girmek isteyen, yeni bir iş, yeni bir kazanç sağlamak isteyen küçük girişimlerin yardımına koşan bir kuruluş. Eski adıyla Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak görevine devam etmektedir. 1990 yılında kurulmuştur. Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'dır.

KOSGEB Başvurusunu Kimler Yapabilir?

Kendi işletmesini kurmak için çalışan girişimciler, mikro ve küçük ölçekli işletmeler ve kosgeb'e başvurmak için gerekli asgari şartları sağlayan herkes kosgeb'in sağladığı teşviklere başvuru yapabilir.

2023 KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nedir? Nasıl Başvurulur?

Simge Gürel

İçerik Yazarı