Türlerine Göre Şirket Kurma Maliyetleri Nelerdir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

şirket kurma maliyeti
Girişimcilik
Yayımlanma Tarihi:
July 5, 2023
Güncelleme Tarihi:
8/1/2024
0 dk

Türkiye’de şirket kurma maliyeti birçok kişi için merak konusudur. Ticari faaliyet yürüten kişilerin sektör fark etmeksizin yaptığı işten elde ettiği kazançlar karşısında fatura kesmesi ve belirli vergileri ödemesi gerekir. Ancak bu ödemelerin maliyetleri birbirinden farklıdır.

Günümüzde şirket kuran işletmelerin amaçları, gelecekteki hedef ve sermayeleri göz önünde bulundurarak gerçekleşir. Bu şirketlerin bazıları küçük ölçekli iken bazıları ise büyük ölçeklidir. Bu içerikte tüm şirket türlerine ait tahmini maliyetler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Ana hatlarıyla şirket kuruluşunun bazı aşamaları vardır. Bu aşamalar arasında maliyet ve sermaye de bulunur. Maliyet, kurulan şirketin türüne bağlı olarak değişecektir. Yeni şirket kurma maliyeti yanı sıra diğer kuruluş aşamaları aşağıdaki gibidir:

•      Şirket türünü belirlemek,

•      Şirket faaliyet kodlarını belirlemek,

•      Şirket türüne göre, eğer anonim şirket ise önceden bankaya sermaye blokajı yaptırılması,

•      Randevu tarihinde ticaret siciline giderek şirket kuruluş evraklarının teslim edilmesi,

•      Ticaret odasına tescil için başvuru yapılması ve randevu alınması,

•      Şirket asıl sözleşmesini hazırlamak,

•      Esas sözleşmenin Mersis’de onay alması,

•      Mersis sisteminden potansiyel vergi numarası alınması,

•      Ticaret Odasına tescil için başvuru,

•      Noter tasdikli imza sirkülerinin alınması,

•      Tasdik edilen yasal defterlerin ticaret sicilinden teslimalınması,

•      Ti̇caret sicil gazetesi veya ti̇caret si̇ci̇l tasdi̇knamesi̇yle noterden i̇mza si̇rküleri̇ni̇n çıkartılması.

•      İnteraktif Vergi Dairesinden e-Tebligat başvurusunun yapılması,

•      Şirketin kaydını yaptırmak.

•      Sanayi Odasına kaydolmak (Bu aşama sanayi kuruluşlarıiçindir.).

•      Belediyeden işyeri açma konusunda ruhsat talep etmek.

Tüm bunların yanı sıra şirket kurma ücreti hemen hemen herkes tarafından merak konusudur. Aşağıdaki başlıkları inceleyerek bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Limited Şirket Kurma Maliyeti

Limited şirket kurma maliyeti için kurulum sürecine başlamadan önce belirli bir sermaye gerekmektedir. Bunun için belirlenen en alt sınır 50.000 TL olarak güncellenmiştir. Gerekli evraklar hazırlanırken de ortaya çıkan belirli maliyetler olacaktır.

Toplam maliyet zamana, ortak ve müdür sayısına göre değişir. Ayrıca sektör de Limited şirket kurma maliyetini etkileyecektir. Bu nedenle Limited şirket kurma maliyeti konusunda kesin bir miktardan söz etmek doğru olmayacaktır. Ancak kurulumu etkileyen bazı unsurlar mevcuttur. Bunlar aşağıda derlenmiştir:

• Sermaye

• Noter onaylı kuruluş vekaleti.

• Noter tarafından onaylanmış iki adet imza sirküsü.

• Kuruluş hizmet bedeli.

• Damga vergisi.

• Ticaret Odası kayıt bedeli.

toplantı yapan insanlar

e-Ticaret Şirket Kurma Maliyeti

e-Ticaret şirket kurma maliyeti, özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte daha fazla merak konusu olmuştur. Online ortamda ticaret yapma fikrinin avantajları birçok kişiyi heyecanlandırır. Bu avantajlardan en dikkat çekeni ise düşük maliyettir. Ancak bir e- ticaret şirketi kurmanın da belli başlı maliyetleri vardır. Belli evrak ve işlemler, elektronik ortamda ticaret yapmak isteyenlerin de belli bir bütçeye sahip olması gerektiğine işaret eder. E- ticaret için gereken maliyet unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Damga Vergisi
 • İmza Beyannamesi
 • Muhasebeci Vekaletnamesi
 • İkametgah
 • Fotoğraf

Anonim Şirket Kurma Süreci

Anonim şirket kurma maliyeti ile Limited şirket kurma maliyeti arasındaki en net farkın sermaye tutarı olduğu bilinmektedir. Anonim şirket kurulumunda tıpkı diğer şirket türünde olduğu gibi maliyetlerin müdür, ortak, yıl ve sektör gibi unsurlara bağlı olarak değiştiğini görürüz. Anonim şirketler için en az esas sermaye tutarı 50.000 TL'den 250.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde ise 100.000 TL olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 TL'ye yükseltilmiştir. Ancak bu şirketi kurmaya karar verenler için bazı masraf kalemleri vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Noter onaylı kuruluş vekaleti.
 • Noter tarafından onaylı imza sirküleri.
 • Sermaye.
 • Damga vergisi.
 • Ticaret Odası kayıt bedeli.
 • Kuruluş hizmet bedeli.

Şahıs Şirket Kurma Maliyeti

Kendi işini kurmak isteyen girişimciler için de bir sermaye durumu mevcuttur. Bu kişilerin ilk olarak sermayeyi, sonrasında ise gelecekteki hedeflerini göz önüne almaları gerekir. Şahıs şirket kurma maliyeti bu unsurlara bağlı olarak şekillenir.

Küçük ölçekli işler yapmak isteyenler şahıs şirketi kurarak işlerini daha kolay yürütebilir. Orta ve büyük ölçekli şirketlerde ise durum biraz daha farklıdır. Bu kişilerin şahıs şirketi yerine Limited ya da Anonim şirketi kurması daha kârlı olacaktır.

Şahıs şirketi kurmaya karar veren küçük ölçekli işletmelerin de belirli başlı maliyetleri karşılaması beklenir. Sözü geçen maliyetler de tıpkı diğer şirketlerde olduğu gibi yıllara, sektöre ve çeşitli etkenlere bağlı olarak değişir. Bu sebeple kapsayıcı bir maliyet hesabı yapmak ve net bir rakam sunmak bu şirket türünde de doğru olmayacaktır. Bunun yerine güncel maliyet kalemlerinden söz edilebilir. Bunlar şu şekildedir:

 • Vergi Dairesi sözleşme damga vergisi.
 • Noter onaylı muhasebeci vekaleti.
 • Noter onayına sahip Şahıs İmza Beyannamesi.
 • Kuruluş hizmet bedeli.

Genç Girişimci Şirket Kurma Maliyeti

Genç girişimci şirket kurma maliyeti kendi işini kurmak isteyen ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlerin lehine bir rakam sunar. 29 yaş altı girişimcilere özel üç vergilendirme dönemince belli bir kazançta vergiden muaf olma durumu mevcut. Aynı zamanda bu tabloda girişimcilerin 1 yıl süresince Bağ-Kur primleri de hazine tarafından karşılanır. Ancak bazı kişiler Genç Girişimci Desteğinden yararlanamaz:

• 01.06.2018 tarihinden önce işe başlamış olanlar.

• Başka bir şirkete ortaklığı olan ve Vergi mükellefi olup kurumunu kapatmış olanlar.

• Limited ve Anonim şirket kuran kişiler.

Home Ofis Şirket Kurma Maliyeti

Home ofis şirket kurma maliyeti de son dönemlerin popüler konuları arasına girmiştir. Bu maliyetlerin düşük olması ve kurulumun fazla işlem gerektirmeden olması kişileri home ofis şirket kurmaya yönlendirmiştir. Ufak masraf kalemlerini göz önüne alarak belirli tutarları ödeyebilir ve basit adımlarla kendi şirketinizi kurabilirsiniz.

 • İki adet vesikalık fotoğraf.
 • İkametgah belgesi.
 • İmza Beyannamesi.
 • Vergi Dairesi sözleşme damgası.
 • Mali müşavir kuruluş ücreti.

Offshore Şirket Kurma Maliyeti

Offshore şirket kurma maliyeti vergilerden uzak bir kurulum olduğundan sıklıkla merak edilir. Kelime anlamı olarak “kıyıdan uzak” olarak nitelendirilen offshore, vergilerin yüksek olduğu ülkelerde yaşayan vatandaşların vergi ödemeden şirket kurmasını anlatır.

Bu kişiler, vergi ödememek adına yaptıkları ticari faaliyetleri söz konusu ülkenin dışına sürer ve böylece vergi ödemekten kurtulurlar. Bu tür bir işletme kurmayı düşünüyorsanız yine net bir ücretten söz etmek mümkün değildir. Çünkü kuruluş ücreti ve diğer masraflar, şirketin kurulduğu ülkeye ve servis seviyesine bağlı olarak değişir.

Basit Usul Şirket Kurma Maliyeti

Basit usul ticaret, bir ticari kazanç alanında elde edilmiş olan gelir ve giderlerin yanı sıra malların alış bedelleri göz önüne alınarak elde edilen fark üzerine yapılan bir uygulamadır. Basit usul üzerinden yükümlülüğü bulunan kişiler stopaj, gelir vergisi ve KDV gibi tutarların tümünü ödemekle yükümlüdür. Basit usul şirket kurma maliyeti ise şahıs şirketine benzerdir.

Sanal Şirket Kurma Maliyeti

Sanal şirket kurma maliyeti de son yılların popüler konuları arasına girmiştir. Sanal dünyada kurulan şirketlerin ihtiyaç duyduğu maliyetler, diğer çok katmanlı şirketlerin ihtiyaç duyduğu maliyetlerden daha düşüktür. Ancak burada da net bir maliyetten söz etmek doğru olmayacaktır.

Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı?

Her şirket türünün sağladığı avantaj, taşıdığı amaç, gerektirdiği sermaye ve maliyet kalemleri birbirinden farklıdır. Hangi şirketin daha avantajlı olduğu konusu da göreceli olacaktır. Küçük ölçekli işletmelerin yükümlülüğü bireysel şirket kurma maliyeti ile sınırlıyken daha büyük ölçekteki şirketlerin maliyetleri çeşitlenebilir. Örneğin bir aile şirket kurma maliyeti daha kapsamlı olabilir.

Şirketinizi kurdunuz ve işletme maliyetlerinizi planladınız. Şimdi, faturalandırma işlemleriniz, cari takibiniz, gelir-gider yönetiminiz, depo ve stok takibiniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri bir arada bulabileceğiniz KolayBi' ile işletmenizin ön muhasebe süreçlerinden ofis işlerine varana kadar tüm süreci tek ekrandan yönetirken, satış faturalarınızı kolaylıkla oluşturabileceğiniz KolayBi' Jet ile firmanızı dijitalleştirmenin tam zamanı. Üstelik 14 gün boyunca ücretsiz kullanabilir, memnun kalırsanız abone olabilirsiniz.

Şirket kurmak ve yönetmek ile ilgili diğer içeriklerimiz

•Şirket Değerleme Nedir? Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır ?

•Anonim Şirket Nedir? Yapısı Nasıldır?

•Şahıs Şirketi Nedir?

•Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

•Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

No items found.

Türlerine Göre Şirket Kurma Maliyetleri Nelerdir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı