Kuluçka Merkezi Nedir?

Kuluçka Merkezi, bir girişim için en zor ve sancılı dönemi olan başlangıç safhasında girişimin hayata tutunabilmesine, gelişebilmesine katkı sağlayan..

İçerik Üreticisi
Ahmet Karadeniz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Kuluçka merkezi olarak dilimize çevrilen kelimenin asıl adı Incubator, hızlandırıcı olarak çevrilmiştir. Kuluçka Merkezi, bir girişim için en zor ve sancılı dönemi olan başlangıç safhasında girişimin hayata tutunabilmesine, gelişebilmesine yardımcı olmak için sağladıkları imkanlar ile öne çıkarlar . Kısaca girişimlerin ve girişimcilerin ilk aşama yardımcı rehberleridir diyebiliriz. Birçok Startup'ın aynı çatı altında faaliyet göstermesinden kaynaklanan teknik anlamda gerekse sosyal anlamda önemli bir sinerji yaratma kapasitelerinin bulunmasıdır.
Kuluçka merkezleri sağladıkları hizmetler karşılığında girişimlerden %3 ve %5 arasında değişim gösteren oranlarda hisse alırlar. Fakat bazı kuluçka merkezleri (Örneğin üniversiteler) girişimleri kabul ederken seçerler daha sonrasında ise girişimlerden herhangi bir hisse talebinde bulunmazlar.

İlgili içerik: Startup Nedir? Startup Nasıl Kurulur?

Kuluçka merkezlerinin girişimlere sağladığı imkanlar şu şekildedir:

Girişimlerin yardımına koşan başlıca kuluçka merkezleri şu şekildedir,

Bir Kuluçka Merkezi: Startershub

Startershub, fikir ile yatırımcı arasında adeta bir köprü görevi gören kuluçka merkezlerindendir. MV Holding ve Gedik Yatırım'ın katkılarıyla kurulmuş olan StartersHub, sadece Türkiye’de değil, bölgedeki girişimcilerin desteklenmesi ve onlara yardımcı olup danışmanlık alabilmelerini ve işlerini geliştirip, büyütebilmeleri için gerekli tüm altyapıyı sunmakta. Girişimlere sadece yatırım yapmakla kalmayıp aynı zamanda mentorluk, yurt içi ve yurt dışı uzmanlardan eğitimler ve seminerler, ortaklıklar, iş bağlantıları da dahil olmak üzere gereksinim duydukları her türlü alanda, desteklerini esirgemiyor ve inanılmaz imkanlar sağlamakta.

Starterhub'ın Destek Programları

Startupbootcamp Istanbul, Game Garage ve StartersHub XO gibi önemli programları bünyesinde barındırmaktadır. Startupbootcamp Istanbul üç aylık bir zamana yayılmakta, Game Garage ve StartersHub XO ise altı aylık bir zamana yayılmakta. Destekledikleri girişimcilerle bağların sadece programın süre zarfıyla sınırlamıyorlar.Aynı zamanda sürekli bir ilişki yaratarak girişimcilerin uzun süreli büyük hedeflerinin belirlenmesinden yatırımlarının takibine kadar bir çok çeşitli konuda yardımcı olmaktadır.

Ahmet Karadeniz
Digital Copywriter