Serbest Bölgeye e-Fatura Nasıl Kesilir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

serbest bölgeye fatura nasıl kesilir
e-fatura
Yayımlanma Tarihi:
December 27, 2022
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Serbest Bölge Nedir?

Serbest bölge, ülke sınırları içerisinde yer almasına rağmen, gümrük bölgesi dışında sayılan, serbest olmayan bölgelerde uygulanan; mali, ticari, hukuki düzenlemelerin uygulanmadığı, sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmesi için geniş teşvikler tanınan bölgelere denmektedir. Uluslararası ticareti canlandırma ve yabancı yatırımcıyı çekmek amacıyla geniş ticari haklar tanınan serbest bölgeler, bir çok muafiyetten yararlanmaktadır;

• Kurumlar vergisi muafiyeti:  Serbest bölgede üretim yapan firmalar, %100 olacak şekilde kurumlar vergisinden istisnadır.

• Gelir Vergisi İstisnası: Serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişiler, üretim faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden gelir vergisi alınmamaktadır.

• KDV Muafiyeti: Serbest bölgeye gerçekleştirilen mal/hizmet satışlarında KDV vergisi alınmamaktadır.

• Gümrük Vergisi Muafiyeti: Serbest bölgeye nakledilen ürünler, gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır.

• Emlak Vergisi Muafiyeti: Serbest bölgelerdeki işletmeler, emlak vergisinden %100 muaftır.

• Damga Vergisi İstisnası: Serbest bölgelerde düzenlenecek belgelere yönelik uygulanan damga vergisinden tamamen muaftırlar.

İnternet teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte fatura kesimlerinde elektrnoik yollar tercih edilmeye başlanmıştır. Bunun sonnucunda klasik, kağıt faturalar yerini e-faturalara bırakmaktadır. e-Fatura ile birlikte kolay bir şekilde kesilen faturalar, hızlı bir şekilde müşteriye gönderilir. Böylelikle herhangi bir bekleme süresiyle uğraşmadan, yapılan alışverişin faturası elde edilmiş olur.

Müşteri veriminin yanı sıra e-fatura hizmeti, tasarruf imkanı da oluşturmaktadır. Hem zamandan hem de kağıttan tasarruf edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca kesilen faturalar bulut sistemler üzerinde sorunsuz bir şekilde de saklanabilir. Böylelikle belirli bir zaman aralığına kadar işletmeler, istedikleri faturaya rahat bir şekilde ulaşabilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra e-fatura, her ticaret alanında aktif bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu ticaret alanları içerisinde serbest bölgeler de sayılır. E-fatura sayesinde serbest bölgelerde de uğraşma derdi olmadan hızlı bir şekilde faturalar düzenlenebilir ve güvenli şekilde sisteme kayıt edilebilir.

Serbest Bölgeye e-Fatura ve  e-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

Öncelikli olarak serbest bölge; ticari konuda idari ve hukuki düzenlemelerin kısmi şekilde veya hiç uygulanmadığı bölgeler olarak sayılmaktadır. Bu bölgeler, ticari alışverişlerin kolay bir şekilde yapılabilmesinin de yolunu açmaktadır. Tüm bunların yanında serbest bölgeler, 3218 sayılı Serbest Bölgeler kanunu sayesinde tamamıyla resmi şekilde sayılmaktadır.

Serbest bölgeler, ihracatın canlanması ve uluslararası ticaretin artmasını sağlamasının verdiği etkiyle birlikte farklı haklara da sahiptir.

Vergi, kota ve tarife gibi birçok muafiyete sahip olan serbest bölgeler; ticaretin kolay ve sorunsuz bir şekilde ilerlediği alanlardan biridir. Gümrük bölgesi olarak da sayılmayan bölge sadece ticaret akışının gerçekleşmesi imkanına sahiptir. Türkiye’de toplamda 19 adet serbest bölge bulunur.

Bu bölgelerdeki avantajları kullanan kullanıcılar, ticaret akışını rahat bir şekilde sağlayabilmektedir. Aynı zamanda serbest bölgede, diğer ticaret alanları gibi tüm haklar da kullanılmaktadır.

Serbest bölgede ticari faaliyetleri düzenleyen kullanıcılar, e-fatura sistemine kayıt olabilmektedir. Bu sisteme kayıt olmalarıyla birlikte e-Fatura kesebilmekte ve işlemlerini bekletilmeden hızlı bir şekilde tamamlayabilmektedir.

Peki serbest bölgeye e fatura nasıl kesilir? Serbest bölgelerde yapılan ticaretin ardından e-Fatura kesilmesi, diğer işletmelere göre farklılık göstermektedir. Normal şartlarda e-Fatura kesimlerinde kullanıcılar karşılıklı olarak faturalarını düzenlemektedir.

Fakat serbest bölgelerde kullanıcı bilgilerinin yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgileri de yer almaktadır. Bu sebepten ötürü kesilen e,fatura, e-ihracat faturası formatında düzenlenmekte, direkt olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmektedir. Böylelikle alıcı taraf, faturaya direkt olarak değil de; e-mail gibi farklı yollardan ulaşabilmektedir.

e-Arşiv faturası ise ticaret yapılacak olan karşı tarafın, e-fatura’ya kayıtlı olmaması durumuyla birlikte kesilebilir. Eğer serbest bölgede ticaret yapacak olan her iki tarafın, e-fatura üzerinde kayıtları var ise öncelikli olarak e-fatura kesimi tercih edilmelidir.

Tüm bunların yanında 1 Ocak 2022 tarihinde verilen karar ile istisnai bir durum da eklenmiştir. Artık e-fatura kullanıcıları, e-Arşiv sistemine de kayıtlı olmak zorundadır. E-Arşiv sistemindeki kayıtları nedeniyle, e-fatura kesen kullanıcılar; otomatik olarak e-arşiv faturası kesme zorunluluğu ile yükümlü hale gelmiştir. Bu sebeple her iki türlü faturanın kesiminin de sağlanması gerekmektedir. Bunun dışında e-fatura kaydı bulunmayan bir kullanıcı, sadece e-arşiv faturasını da kesebilir.

Serbest Bölgeye Yapılan Satışlarda e-Fatura Zorunluluğu Nedir?

Serbest bölge içerisinde yapılacak olan ticari işlemlerde e-Fatura kesilmesi gerekmektedir. İhracat olarak sayılan işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir.

Böylelikle işin resmiyet kazanması oldukça önemlidir. E-fatura, tüm bu detayları içerir ve kolay iletim imkanını sunmaktadır. Serbest bölge e-fatura zorunluluğu işleyişin hızlı bir şekilde sağlanması adına oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra güvenli bir şekilde oluşturulma imkanı da tanır. Elektronik olarak düzenlenen belge sonrasında değiştirilemez. Sağladığı bu avantaj sayesinde güvenli ticaret olanağı sağlar.

Serbest Bölgeye e-Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yapılacak olan fatura kesiminde, işlem şekline göre değişiklikler görülebilir. Eğer serbest bölgede gümrük çıkışının esas alındığı bir fatura ihtiyacı var ise e-ihracat faturası kesilebilmektedir. Fakat bunun dışında bölge üzerinde yapılan diğer işlemlerde ise normal şekilde kesilebilen e-fatura tercih edilebilmektedir.

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer nokta ise alıcının fatura alabilme durumudur. Eğer alıcı e-fatura sistemine kayıtlı ise e-fatura rahat bir şekilde oluşturulabilir.

Ancak e-fatura sistemine değilse e-arşiv fatura kesimi tercih edilir. Eğer her iki faturanın düzenlenmesinde de bir sorun yaşanıyorsa, klasik fatura kesilerek işlem tamamlanabilir.

E-İhracat faturaları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın vergi numaraları ile iletilir. Alıcıya iletilen fatura için ise ayrıyeten bir form doldurulur. Bunun ardından ise faturanın iletimi farklı yollardan sağlanır.

Burada yer alan en önemli hususlardan biri ise gümrük çıkış beyannamesidir. Bu belge, yapılacak olan ticari işlemin ayrıntıları ve gümrük kurallarına göre özenle doldurulur. Bunun ardından ise gerekli onayların alınmasıyla birlikte gümrüğe sunulur. Yapılacak olan ticaretin resmi bir şekilde gözükmesine imkan tanır.

Serbest bölge KDV İstisna Kodu Nedir?

Serbest bölgede yapılan ticaretin bir diğer avantajı ise KDV’den muaf olmasıdır. Bunun sebebi ise serbest bölgelerde yapılan ticaretin, Türkiye sınırları içerisinde olsa bile ihracat olarak sayılmasıdır.

KDV’den muaf olunmasının verdiği durumla birlikte fatura kesiminde de farklılıklar gözlemlenir. Çünkü KDV oranının 0 şeklinde gözükeceği bir faturanın oluşturulması gerekmektedir. Fatura kesilirken serbest bölge e fatura istisna kodu kullanılır. Kod olarak ise “351 istisna olmayan diğer” kodu tercih edilmektedir.

Serbest Bölgeye e-Fatura Kesmenin Avantajları Nelerdir?

e-Fatura sistemi, sağladığı avantajlarla birlikte ön plana çıkmayı başarmaktadır. Yapılacak olan ticarette, kolay ulaşım imkanı sağlar. Beklemeden anında faturanın elde edilmesine olanak tanıyarak; ticaretin aksamadan ve sorunsuz şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

e-Fatura kullanıcısı olan işletmeler, birbirleri arasında rahatlıkla e-fatura gönderimini de gerçekleştirebilir. Serbest bölgeler ise ihracatın geliştiği bölgelerden biri olarak sayılır.

Bu bölgelerde işlemlerin hızlı bir şekilde gelişmesi oldukça önemli bir etkendir. Çünkü birden fazla belge ve izin akışının gerçekleşmesi zaten süreci biraz da olsa yavaşlatabilir. Bu sebeple diğer işlemler ne kadar hızlı sürede yapılırsa, bir o kadar avantaj sağlayabilir.

e-Fatura sistemi oldukça hızlı ilerleyen bir sistemdir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar alıcılara kolay bir şekilde aktarılır. Serbest bölgede ise faturaların aktarımı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gerçekleştirilir.

Bu konuda da e-fatura büyük avantaj sağlamaktadır. Bakanlığa faturanın anında iletilmesine yardımcı olur. Bakanlığın yanı sıra ise farklı yollardan alıcıya da faturanın iletilmesi sağlanır.

KolayBi’ Ön Muhasebe Programı ile e-İhracat Faturalarınızı kolayca oluşturarak, serbest bölgedeki işletmeniz için ya da serbest bölgeye yapacağınız mal/hizmet satışlarında işlemlerinizi hızlandırın.

E-İhracat Faturasının ne olduğunu ve nasıl kesileceğini detaylarıyla anlattığımız e-İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir? içeriğimiz ile, konu hakkında detaylı bilgiye sahip olabilir, ihracat e-faturalarınızı zahmetsizce düzenleyebilirsiniz. KolayBi’yi 14 gün boyunca ücret ödemeden deneyebilir, işletmenizi dijitalleştirmeye KolayBi’ ile hemen başlayabilirsiniz.

No items found.

Serbest Bölgeye e-Fatura Nasıl Kesilir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı