2024 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Hesaplama

işsizlik maaşı kişi görseli
İnsan Kaynakları
Yayımlanma Tarihi:
May 17, 2024
Güncelleme Tarihi:
0 dk

2024 yılında işsizlik maaşı, işsiz kalan sigortalı çalışanların geçici bir süre boyunca maddi destek almalarını sağlayan önemli bir güvence olarak karşımıza çıkar. İşsizlik maaşı, çalışanların işsiz kaldıkları dönemde yaşam standartlarını koruyabilmeleri için önemlidir.

Bu rehberde; işsizlik maaşının ne olduğu, nasıl başvurulacağı, başvuru için gerekli evraklar, ödemelerin ne kadar sürede ve hangi şartlarda yapıldığı gibi konuları detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca 2024 yılı için belirlenen işsizlik maaşı ne kadar ve hesaplama yöntemleri hakkında da bilgi vereceğiz.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan sigortalı çalışanlara geçici bir süre boyunca gelir sağlamak amacıyla verilen bir ödenektir. İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen işsizlik maaşı şartları sağlayan kişiler, işsiz kaldıklarında bu ödenekten yararlanabilirler.

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

İşsizlik maaşı başvuru süreci, işsiz kalan bireylerin maddi destek alabilmeleri için oldukça önemli bir adımdır. Aşağıda işsizlik maaşı başvurusu için gerekli olan evrakların listesi bulunur:

 • İşten ayrılış bildirgesi: İşveren tarafından düzenlenip işçiye verilen bu belge, iş sözleşmesinin sona erdiğini ve işten ayrılma nedenini gösterir.
 • İşsizlik maaşı dilekçesi: Başvuru sahibinin, işsizlik maaşı almak istediğini belirttiği yazılı bir başvuru dilekçesidir.
 • İşsizlik maaşı başvuru formu: İşkur tarafından sağlanan ve başvuru sahibinin doldurması gereken formdur. Bu formda, kişisel bilgiler ve işsizlik durumu hakkında detaylı bilgiler yer alır.
 • Nüfus cüzdanı: Başvuru sahibinin kimliğini doğrulamak için gereklidir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu, işsiz kalan bireylerin bu ödenekten faydalanabilmesi için gerekli ilk adımdır. Hizmet akdinin bitmesinden sonraki 30 günde yapılmalıdır.

İşsizlik maaşı başvurusu iki farklı yöntemle gerçekleştirilebilir:

 1. Şahsen Başvuru: En yakın İŞKUR birimine gidilerek başvuru yapılabilir. Bu yöntem, başvurunun hızlı bir şekilde işleme alınmasını sağlar ve başvuru sürecinde herhangi bir eksiklik olması durumunda hemen düzeltme imkanı sunar.
 2. Online Başvuru: İŞKUR’un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr/ üzerinden başvuru yapılabilir. Online başvuru, zaman ve mekandan bağımsız olarak başvurunun yapılabilmesine olanak tanır. Başvuru formu doldurulurken dikkatli olunmalı ve istenilen tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde girilmelidir.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından, İŞKUR yetkilileri başvuruyu değerlendirir ve başvuru sahibinin işsizlik maaşı almaya hak kazanıp kazanmadığını belirler.

İşsizlik Maaşı Başvuru Koşulları Nelerdir?

İşsizlik maaşı alabilmek için başvuru sahiplerinin belirli koşulları sağlaması gerekir. İşte işsizlik maaşı alma şartları:

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak: İşsizlik maaşı alabilmek için kişinin işten kendi isteği dışında ve kusuru olmadan ayrılmış olması gerekir.
 • Son 120 gün hizmet akdine tabi olmak: Başvuru sahibinin, işsizlik maaşı başvurusundan önceki son 120 gün boyunca kesintisiz olarak bir işyerinde sigortalı çalışıyor olması gerekir. Bu süre zarfında hizmet akdinin herhangi bir sebeple kesintiye uğramamış olması önemlidir.
 • En az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak: İşsizlik maaşı başvurusu yapacak kişinin, iş sözleşmesinin bitiminden son üç yıl içinde 600 gün işsizlik primini ödemelidir. 
 • Hizmet akdinin bitiminden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak: Hizmet akdinin bitiminden sonraki 30 günde yapılmalıdır. Başvurunun gecikmesi durumunda, gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülür ve bu da işsizlik maaşı alabileceğiniz süreyi kısaltır.

İşsizlik Maaşı Ödemeleri Ne Kadar Sürede Yapılır?

İşsizlik maaşı, başvurunun kabul edilmesinin ardından düzenli olarak her ayın beşinde ödenir. Başvuru sürecinin tamamlanması ve onaylanması sonrasında, hak sahibi olan işsiz bireyler ilk ödemelerini takip eden ayın beşinde almaya başlarlar. Ödemeler, başvuru sırasında İŞKUR’a bildirilen banka hesap numaralarına yatırılır.

İŞKUR, işsizlik maaşı ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılabilmesi için başvuru sahiplerinden doğru belgeleri talep eder. Eğer banka hesap numarası eksik ya da hatalı girilmişse ödemeler, PTT aracılığıyla yapılır. Bu durumda işsiz bireyler, PTT şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte işsizlik maaşlarını alabilirler.

Ayrıca işsizlik maaşı alırken bireylerin herhangi bir değişiklik (adres değişikliği, yeni bir işe başlama, emekli aylığı alma vb.) durumunu derhal İŞKUR’a bildirmesi gerekir. Bu tür değişikliklerin bildirilmemesi, ödemelerin durdurulmasına veya kesilmesine yol açabilir.

2024 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

2024 işsizlik maaşı ne kadar sorusu önemlidir. Bu, sigortalının son dört ay içindeki aylık prime esas kazançlarının %40’ı olarak hesaplanır. Ancak bu miktar, brüt asgari ücretin %80’ini geçemez. 2024 yılı işsizlik maaşı miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Çalışma Durumu Son 4 Aylık Aylık Ortalama Kazanç İşsizlik Maaşı Damga Vergisi Net Maaş
Asgari Ücret 20.002,50 TL 8.001,00 TL 60,73 TL 7.940,27 TL
25.000 TL ile Çalışan 25.000,00 TL 10.000,00 TL 75,90 TL 9.924,10 TL
41.000 TL ile Çalışan 41.000,00 TL 16.002,00 TL (*) 121,46 TL 15.880,54 TL

(*) Aylık brüt asgari ücretin %80’ini geçemeyeceği için üst limit uygulanmıştır.

İşsizlik maaşı kaç ay alınır sorusuna cevap olarak ise işsizlik maaşı, kişinin sigorta  durumuna göre ödenir. 600 gün sigortalı olanlara 6 aylık, 900 gün sigortalı olanlara 9 aylık, 1080 gün sigortalı olan içinse 10 aylık bir ödeme yapılır.

En Düşük İşsizlik Maaşı  Ne Kadar?

En düşük işsizlik maaşı, asgarinin %40’ıdır. Asgari ücret 2024 yılında 17,002 TL olduğundan, işsizlik maaşı taban olarak 2024 itibariyle 7,940 TL olur.

En Yüksek İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

En yüksek işsizlik maaşı da asgari ücretin artışı ile birlikte yükselir.  En yüksek tutarda alınabilecek işsizlik maaşı da 2024 itibariyle 15,880 TL olur.

İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı hesaplama işlemi, kişinin işten ayrılmadan önceki son dört ayının ortalama brüt kazancının %40'ı alınır. Bu hesaplama yöntemi, kişinin çalıştığı dönemdeki gelir düzeyine göre belirli bir miktar işsizlik maaşı almasını sağlar. Örneğin son dört ayda toplamda 80.000 TL brüt kazanç elde eden bir çalışanın aylık ortalama kazancı 80.000 TL / 4 = 20.000 TL olarak hesaplanır. Bu aylık ortalama kazancın %40'ı ise 20.000 TL x %40 = 8.000 TL işsizlik maaşı olarak belirlenir.

İşsizlik Maaşı Hangi Koşullarda Kesilir?

İşsizlik maaşı, belirli durumlar gerçekleştiğinde kesilir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. İŞKUR'un önerdiği uygun işi kabul etmeme.
 2. Gelir sağlayan bir işte çalışmaya başlama.
 3. Emekli aylığı almaya başlama.
 4. İŞKUR'un önerdiği meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitim programlarını reddetme veya kabul etmesine rağmen devam etmeme.
 5. İŞKUR'un çağrılarına cevap vermeme veya istenen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde temin etmeme. 

Bu durumların sona ermesi halinde, işsizlik maaşı ödemelerine tekrar başlanabilir. Ancak ödemeler, toplam hak sahipliği süresinin sonunu geçemez.

İşsizlik Maaşı Alırken Bilinmesi Gereken Haklar

İşsizlik maaşı alan kişiler, bu süreçte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilirler. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri devlet tarafından karşılandığı için işsiz kalan bireyler ve bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanabilirler.

İşsizlik maaşı başvurusu sırasında istenen belgelerin doğru bir şekilde sunulması önemlidir. Başvuru sürecinde verilen yanlış veya eksik bilgiler nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu durum, başvuru sahibinin maddi yükümlülük altına girmesine neden olabilir.

No items found.

2024 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Hesaplama