Yıllık İzin Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Sultan Erat

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Yıllık İzin Süresi Hesaplama
İnsan Kaynakları
Yayımlanma Tarihi:
December 20, 2018
Güncelleme Tarihi:
17/3/2023
0 dk

Çalışanların dinlenme hakkı olan yıllık izin, belirli bir çalışma süresi sonunda işçilere verilen ücretli izindir. İş hayatının yoğun temposu ve sürekli maruz kalınan stres, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açar. Bu nedenle, yıllık izin hakkı, çalışanların kendilerini yeniden enerjik hissetmelerine, aileleri ve sosyal çevreleri ile daha fazla vakit geçirmelerine imkan tanır.

Bu yazıda, yıllık izin süresi, hesaplama formülü, kimlerin izin kullanabileceği ve yıllık izin hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatacağız. Ayrıca, yıllık iznin çalışanların motivasyonunu artırarak iş verimliliğine sağladığı katkılara değineceğiz. Detaylarıyla içeriğimizde!

Yıllık İzin Hakkı Nedir?

Yıllık izin hakkı, çalışanların iş yaşamındaki başarısı ve verimliliği için önemli bir faktördür. İzin sürecinde dinlenen ve stresini azaltan çalışanlar, işlerine geri döndüklerinde daha odaklanmış, enerjik ve motivasyonlu olurlar. Bu durum, iş yerindeki iletişim ve takım çalışması kalitesini de olumlu yönde etkiler.

İşverenlerin, yıllık izin sürelerini ve hesaplamalarını düzgün bir şekilde planlamaları ve uygulamaları, çalışan memnuniyetini artırarak iş süreçlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlar.

Çalışanlar, işyerine girdikten sonra ancak 1 seneyi doldurduktan sonra ücretli izin alabilme hakkına sahip olmaktadırlar. Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi hizmet süresiyle doğru orantılıdır.  4857 sayılı İş Kanununun 53. maddesine göre çalışanlara verilebilecek minimum ücretli izin günleri belirlenmiştir.

Yıllık İzin Süresi Nedir?

Yıllık izin süresi, çalışanın hizmet süresine bağlı olarak değişen, işveren tarafından sağlanan ücretli izin süresidir. İzin süreleri, çalışanların hem fiziksel hem de psikolojik olarak dinlenmelerini, streslerini azaltmalarını ve iş yaşamlarına daha enerjik ve motive bir şekilde devam etmelerini sağlar. Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, yıllık izin süreleri şu şekildedir:

 1. 1 yıl ile 5 yıl arasında (5 yıl dahil) çalışanlar: 14 gün
 2. 5 yıl ile 15 yıl arasında çalışanlar: 20 gün
 3. 15 yıl ve daha fazla çalışanlar: 26 gün

Yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

 • İş Kanunu'na göre, yıllık izin süreleri, 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçiler için daha uzundur. Bu yaş gruplarındaki işçiler için minimum yıllık izin süresi 20 gündür.
 • İşçinin çalıştığı sektöre ve işin niteliğine göre, yıllık izin süresi bazı durumlarda daha uzun olabilir. Örneğin, sağlık sektöründe çalışanlar veya maden işçileri gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için yasal düzenlemelerle belirlenen daha uzun izin süreleri söz konusu olabilir.
 • Part-time çalışanlar için de yıllık izin süreleri aynıdır. Ancak, haftalık çalışma saatlerine göre izin günlerinin hesaplanması gerekebilir.
 • Yıllık izin süresine, işçinin işe başlamasından itibaren geçen süre içinde kullandığı raporlu hastalık izinleri dahil edilmez.
 • İşverenler, yıllık izin sürelerini işçilerin performanslarını, iş yükünü ve iş yerindeki diğer şartları göz önünde bulundurarak planlamalı ve uygulamalıdır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, yıllık izin sürelerinin doğru şekilde belirlenmesi ve uygulanması, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunur.

Kimler Yıllık İzin Kullanabilir?

Yıllık izin kullanma hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan tüm işçilere tanınmaktadır. Bu kapsamda;

 • Tam süreli veya kısmi süreli çalışanlar,
 • Sürekli veya geçici işlerde çalışanlar,
 • Belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar

yıllık izin hakkından faydalanabilirler. Ancak, işçinin çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Yıllık İzin Süresi Hesaplama Formülü Nedir?

Yıllık izin süresi hesaplaması, çalışanın hizmet süresine bağlı olarak yapılmaktadır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Yıllık İzin Süresi = (Çalışma Süresi / 365) x İzin Hakkı

Bu formülde, çalışma süresi toplam gün olarak hesaplanır ve izin hakkı yukarıda belirtilen izin sürelerine göre belirlenir.

Yıllık İzin Hesaplarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yıllık izin hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
 1. İşçinin toplam çalışma süresi doğru şekilde hesaplanmalıdır. Burada, işçinin işe başladığı tarih ve hesaplamayı yaptığınız tarih arasındaki süre göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. İzin hakkı, çalışanın hizmet süresine göre belirlenmelidir. Yukarıda belirtildiği gibi, çalışanın hizmet süresine göre yıllık izin süreleri farklılık gösterir.
 3. Yıllık izin süresine resmi tatiller, hafta tatilleri ve ulusal bayramlar dahil değildir. Bu özel günler, yıllık izin süresinden sayılmaz ve işçinin izin hakkından düşülmez.
 4. Yıllık izin süreleri, işveren tarafından bölünemez ve en fazla 3 bölümde kullanılabilir. İşveren, işçinin taleplerini ve iş yükünü dikkate alarak izin günlerini bölümlemelidir.
 5. Yıllık izinler, işverenin uygun gördüğü tarihlerde kullanılabilir, ancak işçinin talebi de dikkate alınmalıdır. İşçinin önceden planladığı tatil, eğitim veya ailevi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.
 6. Yıllık izin süresi içinde işçi, başka bir işte çalışamaz. Aksi takdirde, izin süresi için ücret alamaz ve iş sözleşmesi feshedilebilir. Bu durum, işçinin işverene sadakat borcunu ihlal ettiği anlamına gelir.
 7. İşçinin iş sözleşmesi sona ererse, kullanılmayan yıllık izin süreleri için kalan ücret ödenmelidir. Bu durum, işçinin yıllık izin hakkının, iş sözleşmesinin feshinden sonra da korunduğunu gösterir.
 8. İşverenler, yıllık izin sürelerinin hesaplanması ve uygulanması konusunda çalışanlarını bilgilendirmelidir. İşçilerin, haklarını ve yükümlülüklerini bilmesi, iş süreçlerinin daha düzgün ve sorunsuz yürütülmesine katkı sağlar.

Yıllık izin hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken bu noktalar, hem işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur hem de işçilerin haklarının korunmasını sağlar.

Yıllık İzin Hakedişleri Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin hakedişleri, çalışanın kullanmadığı izin günleri için işveren tarafından ödenen ücrettir. Hesaplama şu şekildedir:

Yıllık İzin Hakedişi = Kullanılmayan İzin Günleri x Günlük Ücret

Günlük ücret, işçinin aylık ücretinin 30'a bölünmesi ile hesaplanır. Örneğin, işçinin aylık ücreti 3000 TL ve kullanılmayan izin günleri 5 gün ise;

Günlük Ücret = 3000 / 30 = 100 TL Yıllık İzin Hakedişi = 5 x 100 = 500 TL

Bu durumda, işçinin yıllık izin hakedişi 500 TL olacaktır.

Sonuç olarak, yıllık izin, çalışanların dinlenme hakkı olarak görülmeli ve hesaplamalar doğru bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, hem işverenler hem de işçiler, yıllık izin süreçleri ve hakedişler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu sayede, işçilerin hakları korunurken, işverenler de yasal yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

Yıllık Ücret ve İznin Uygulanması

4857 sayılı İş Kanununun 56. maddesine göre:
 • Yıllık izin süresi (ücretli)  işveren tarafından bölünemez.
 • Yıllık izinleri bir tanesi on günden aşağı olmamak kaydıyla maksimum üçe bölünebilmektedir.
4857 sayılı İş Kanununun 57. maddesine göre:
 • İşverenler yıllık izni kullanacak olan çalışanlarına izin öncesi maaşlarını avans olarak vermek durumundadırlar.
 • Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli olmayan süre ve tutar üzerinden(kort, komisyon ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret ) maaş alacak olan işçinin bir yıl süresince kazandığı maaşın fiili olarak çalışmış olduğu günlere bölünmesi yoluyla çalışanın izin ücreti hesaplanmaktadır.

Eğer işçinin ücretine zam yapılırsa izin ücreti hesaplanırken; işçinin izne çıktığı ayın başı ile zammın yapılmış olduğu tarih arasında kazandığı ücret totalde çalışmış olduğu gün sayısına bölünerek gerekli hesaplamalar yapılır.

 • Yüzde usulüyle ücret vermekte olan işletmelerde yüzdelerden toplanmış olan para dışında işveren tarafından ödeme yapılır.

İzin Süresi Boyunca Çalışma Yasağı

4857 sayılı İş Kanununun 58. maddesine göre izin süresi boyunca bir çalışanın başka bir iş yerinde çalıştığı öğrenilirse; izin süresi için ödenen ücret işveren tarafından geri talep edilebilir.

Ücretli İzin Hakkı Kazanma ve Kullanma

4857 sayılı İş Kanununun 54. maddesine göre yıllık ücretli izin hakkı kazanma ve kullanma durumları şu şekildedir.

Yıllık ücretli izni kullanmaya hak kazanmak için ilgili çalışanın hali hazırda çalıştığı işletmede minimum 1 sene çalışmış olması dikkate alınır. Buna ek olarak aynı işverene ait başka bir yerde de çalışmış ise, orada çalıştığı günlerde bu hesaplama yapılırken dikkate alınır.

Bir yıllık süre zarfında işçinin işe gelmeme sebepleri 4857 sayılı İş Kanununun 55. maddesi kapsamında ise, eksik kalan günler dikkate alınarak  bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlar ve 55. maddeye göre izin süresi hesaplanır.

Yıllık izin hakkında sıkça sorulan sorular

Yıllık İzni Etkilemeyen Durumlar Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 55. maddesine göre aşağıdaki durumlarda çalışanın izin süresinde herhangi bir kesinti yaşanmaz.

 • Çalışanın geçirdiği kaza veya hastalık,
 • Kadın işçiler için doğumdan öncesi ve sonrası,
 • İşçinin herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi,
 • Çalışmakta olduğu iş yerinin zorlayıcı sebepler yüzünden tatil edilmesi,
 • Evlilik veya birinci dereceden akrabanın ölümü

Yıllık İzin Süresi Hakları Nelerdir?

 • Beş yıl kadar çalışmış olanlara minimum on dört gün
 • Beş ila on beş yıl aralığında çalışmış olanlara minimum yirmi gün
 • On beş yıl ve üzerinde çalışmış olanlara minimum yirmi altı gün

On sekiz yaş ve altı ile elli yaş ve üzerindeki çalışanlara minimum yirmi iş günü izin verilmesi zorunludur. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ile artırılabilmektedir.

Konuyla ilgili diğer blog içeriklerimiz: 

Meslek Kodları Nelerdir? Meslek Kodu Değişikliği

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

No items found.

Yıllık İzin Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Sultan Erat

İnsan Kaynakları Yöneticisi