Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Amortisman, duran varlıkların aşınması, yıpranması ve eskimesi payına denir. İşletmeler kullanmak üzere satın aldıkları maddi duran varlıkları bir yıldan daha uzun sürede kullanmaktadırlar. Maddi duran varlıkların ekonomik açıdan değeri, zamanla azalmaya başlar. Maddi duran varlıkların kullanım süreçleri yani diğer bir tabirle ekonomik ömrü, maddi gider olarak adlandırılır ve bu şekilde kaydedilir.

Bir maddi duran varlığın amortisman olarak yazılması için gereken şartlar;

  • Maddi duran varlığın 1 yıldan fazla süre boyunca kullanılıyor olması
  • Yıpranması, eskimesi ve aşınması ya da değer kaybının olması
  • Envantere dahil olması, aynı zamanda kullanıma da hazır olması
  • Değerinin 1.200 TL’yi (2019 yılı için) aşması gerekmektedir.

Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman hesapları dönem sonunda yapılır. Vergi Usul Kanunu’na göre beş farklı yöntemi vardır. Bunlar,

  • Normal amortisman yöntemi
  • Azalan bakiyeler yöntemi
  • Fevkalade amortisman yöntemi
  • Madenlerde Amortisman
  • Arsa ve Arazilerde Amortisman

Normal Amortisman Yöntemi

Bu yöntem aynı zamanda eşit tutarlı amortisman olarak da adlandırılmaktadır. Maddi duran varlıkların tutarına sabit bir oran uygulanır ya da tutar ekonomik ömre bölünerek hesaplanır.

Şimdi ise bir örnek ile nasıl olduğunu gösterelim

ÖRNEK :  İşletmenin 3000 TL değerinde olan bir ürün satın aldığını ve bu ürünün ekonomik ömrünün 10 yıl olduğunu kabul edelim.

Şimdi ise bir örnek ile nasıl olduğunu gösterelim;

İşletmenin 3000 TL değerinde olan bir ürün satın aldığını ve bu ürünün ekonomik ömrünün 10 yıl olduğunu kabul edelim.

%(1 / Ekonomik Ömür) formülü ile hesaplama yapılır.

%(1/Ekonomik Ömür (10))= %10 olur.

3000 X %10 = 300 TL Amortisman hesaplanmış olur.

Azalan Bakiyeler Yöntemi

Diğer bir yöntemde ise duran maddi varlıklar normal amortismana göre 2 kat daha hızlı olarak giderleşir ve giderleştirme işlemleri alış tutarı üzerinden değil sene başına devreden net defter değeri üzerinden yapılmaktadır.

Şimdi ise bir örnek ile nasıl olduğunu gösterelim

ÖRNEK: Bir işletme maddi varlığının alış bedeli için 200 TL ödedi. Bu varlığın kullanım ömrü ise 5 yıl

İlk yılı 200/ 5 x 2 = 80 TL olarak giderleştiririz.

İkinci yılı (200 – 80) = 120/ 5 x 2 = 48TL olarak giderleştiririz.

Üçüncü yılı ise (120– 48) = 72/ 5 x 2 = 28,80 TL olarak giderleştiririz ve bu hesap bu şekilde devam eder.

Fevkalade Amortisman Yöntemi

Doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda maddi duran varlıkların yitirilmesi ve yok olması sonucunda başvurulan bir yöntemdir. Belli bir kısmı amortize edilebilmektedir.

YILLARA GÖRE AMORTİSMAN SINIRI TABLOSU

YILLARTUTAR
2019 Yılı1.200 TL
2018 Yılı1.000 TL
2017 Yılı900 TL
2016 Yılı900 TL
2015 Yılı880 TL
2014 Yılı800 TL
2013 Yılı800 TL
2012 Yılı770 TL
2011 Yılı700 TL
2010 Yılı680 TL
2009 Yılı670 TL
2008 Yılı600 TL
2007 Yılı560 TL
2006 Yılı520 TL
2005 Yılı480 TL
2004 Yılı440 TL
2003 Yılı350 TL
2002 Yılı250 TL
2001 Yılı150 TL

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!