Basit Usulde Vergilendirme Nedir ? Avantajları ve Şartları Nedir ?

Basit usulde vergilendirme; bir hesap dönemini sürecinde kazanılan gelir-giderler ve satılan ürünün alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanır.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Basit Usulde Vergilendirme Nedir ?

Basit usulde vergilendirme; bir hesap dönemi sürecinde kazanılan gelir-giderler ve satılan ürünün alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanır. Diğer bir deyişle, basit usulde vergilendirme bir grupta yer alan vergi mükellefinin bir hesap dönemi içinde elde ettiği hasılat ile alış-satışı gerçekleşen malların alış bedellerinin toplamı arasındaki farka uygulanır. Gerçek usule tabi olan mükellefler; gelir vergisi, stopaj vergisi ve KDV öderken basit usule tabi olan mükellefler sadece basit usulde ticari kazançlarının vergilerini ödemektedir. İki usulde de ödenecek vergi tutarı, elde edilmiş kazanca göre belirlenir.

Gelir vergisine tabi olan ticaret erbaplarının kazançları,tespit usulü açısından ikiye ayrılır:

  1. Basitusulde gelir vergisine tabi olanlar.
  2. Gerçekusulde gelir vergisine tabi olanlar.

Basit usulde vergilendirme kapsamındaki mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı birtakım kolaylıklar sağlanmıştır.

Basit Usulde Vergilendirmenin Sağladığı Avantajlar Nelerdir ?

Basit Usulde Vergi̇lendi̇rmeye Tabi̇ Olmanın Şartları Nelerdır?

Basit usulde vergilendirmeden yararlanmak için, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan genel ve özel şartları yerine getirmek gerekir. Ek olarak basit usulde vergiye tabi olan mükelleflerin ticari kazançları tespit edildiği zaman amortismana kadar iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmamaktadır. Sırasıyla basit usulde vergilendirmenin genel ve özel şartları aşağıda açıklanmıştır.

Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Olmanın Genel Şartları:

Basit UsuldeVergilendirmeye Tabi Olmanın Özel Şartları:

Basit Usulde Vergilendirmeden Kimler Faydalanamaz?

Basit Usul Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Basit usul vergilendirme uygulamasına tabi olan mükellefler, 2020 yılına ait kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında defter-beyan sistemi üzerinden verecektir. Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin 1.taksiti 1 Şubat-2 Mart tarihleri arasında; 2.taksiti ise 1-30 Haziran arasında ödenecektir.

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı