Cari Oran Nedir? Cari Oran Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

Cari Oran Nedir
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
August 17, 2021
Güncelleme Tarihi:
25/8/2023
0 dk

Cari Oran Nedir?

Cari oran, şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama oranına denir. Cari oran, likiditesine bakılmaksızın bütün dönen varlıkların hesaba katılmasını da ifade etmektedir. Cari oran hesabı yapıldığında bütün dönen varlıklar hesaba katılır ve likidite oranları arasında yer alır. Diğer yandan cari oranın, işletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarına yeterliliğini ölçtüğünü söyleyebiliriz. İşletmelerin kredi analizlerinin yapılmasında cari oran oldukça önemlidir.

Cari Oran Nasıl Hesaplanır?

Cari oran, aşağıdaki gibi hesaplanır:

Cari Oran = [Dönen Varlıklar Toplamı] / [Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar]

Cari oranın 1’ in altında olması demek, işletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklara yetersiz olması olarak yorumlanır. Bu yüzden genelde cari oranın 1’in üzerinde olması beklenir. Aynı zamanda cari oranın çok yüksek çıkması (örneğin 2 ve üstü) atıl olarak kalan likiditenin olduğuna yorumlanabilmektedir.

Konu ile ilgili içerik: Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari Oran Hangi Durumlarla Hesaplanır?

Cari oran hesaplamasıyla işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücü tespit edilir. Özellikle bankaya kredi başvurusunda bulunacak bir firma için kredi neticesinde cari oran değeri önemlidir. Cari oranın genel uygulamada beklenen oransal değeri 2’dir. Fakat bu oran, firmanın sektörüne, piyasa koşullarına, ülkenin ekonomik şartlarına ve firmanın analizinin yapıldığı dönemde herhangi bir yatırımı olup olmadığına göre değişir. Ülkemizde özellikle üretim yapan firmalarda bu oranın 1.8 seviyesinde olması makul bir değer olarak kabul edilir.

Cari Oran Formülü Nedir?

Cari oran hesaplaması, bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kabiliyeti için oldukça önemlidir. Cari oran hesaplama formülü, finansal analizlerde oldukça yaygın kullanılan bir rasyodur. İşletmeler, faaliyetleri için kredi almak istediklerinde, cari oran kredi alımında önemli bir kalem olarak ortaya çıkmaktadır. Genel olarak cari oran hesaplama formülü şu şekildedir.

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Cari oran hesaplamada beklenen oransal değer ''2'' dir. Bu oran, firmanın durumuna, iş yaptığı sektöre, hesaplamanın yapıldığı döneme ve herhangi bir yatırımı olup olmadığına göre değişebilmektedir. Bu oranın 2 sayısı üzerinden hesaplanmasının nedeni, söz gelimi bir işletmenin 1 birimlik borca karşılık, 2 birimlik dönen sermayesi olması, net çalışma sermayesinin olduğu anlamına gelmektedir.

Cari Oran Kaç Olmalıdır?

Cari oran hesaplamasında, bu hesabın iyi şekilde yorumlanabilmesi için ''2'' olması gerekmektedir. Cari oranın 1 sayısının üzerinde olması, NÇŞ ( Net Çalışma Sermayesi) olduğunu, kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücü olduğunu göstermektedir. NÇS oranının 1 sayısından düşük olması, şirketin işletmesini sürdürebilecek kaynağın ve kısa vadeli borçlarını ödeyebilme oranının düşük olduğunu göstermektedir.

Cari Oran Yüksek Olursa Ne Olur?

Çeşitli formül ve hesaplamalarla şirkete ait cari oran hesabını yaptık, net çalışma sermayesini bulduk ve artık elimizdeki sonuçları yorumlamaya geçtik. Yukarıda da iade ettiğimiz üzere, cari oranın 1 sayısından büyük olması, işletmenin dönen varlıklarını, şirketin sürdürülebilir gücünün olduğunu ve de kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücü olduğunun göstergesi olarak yorumlanır.

hesap makinesi tutan adamı temsil eden bir görsel çalışması

Cari Oran Nasıl Yorumlanır?

Yukarıda cari oran formülüne değinmiştik (Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar). Bu hesaplamada cari oranın 1 olması; firmanın sahip olduğu dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını ancak ödeyebildiğini gösterir. 2 olması ise, firmanın kısa vadede ödemesi gereken borçlarının 2 katı kadar likit varlığa sahip olduğunu belirtir.

Cari oranın yüksek olması, satıcı ve bankalar gibi firmayakısa vadeli borç verenler açısından olumlu karşılanır çünkü bu durumda firmaborcunu rahatça geri ödeyebilecektir. Cari oranın düşük olması, firmanınfinansal durumuna temkinli yaklaşılması gerektiğini gösterir. Ayrıca, firmanınfaaliyetlerini kesintiye uğratma ihtimali doğurabileceği için olumlukarşılanmamaktadır.

Cari oran için genel olarak kabul gören eşik değerleraşağıdaki gibidir:

0 – 1,00: Cari Oran düşük seviyede

1 – 1,85: Cari Oran kabul edilebilir seviyede

1,85 ve üzeri: Cari Oran iyi seviyede

Bu eşik değerler arasında, oran ne kadar üst tarafa yakınsa o kadar olumludur. Ayrıca, sadece bir döneme ait cari oranın tek başına değerlendirilmesi de yeterli olmayacaktır. Oranın bilanço dönemleri itibariyle trendi de takip edilmelidir.

Cari oranın 10 – 15 gibi aşırı yüksek olması da firmanın sahip olduğu nakdi, yeterli verimlilikte kullanamadığına veya yanıltıcı bir bilançoya işaret etmektedir. Genel eşik değerlerle beraber, cari oranın kaç olması gerektiğini sektör belirler.  

Cari oran yorumlanırken diğer oranlarla beraber yorumlanması da önem taşımaktadır. Özellikle faaliyet oranları ile beraber değerlendirilirse cari oran yorumlaması kolaylıkla yapılabilir. Cari oranın ne kadar olumlu veya olumsuz olduğunu yorumlayabilmek için sektör ortalaması ile karşılaştırmak iyi bir analiz yapmaya yardımcı olur.

Cari hesap takip programı kullanmanız için birçok neden var. Bunlardan en önemli 5 nedeni açıladığımız blog içeriğimiz ile, işletmenizde cari hesap programı kullanmanın avantajları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi KolayBi' Ön Muhasebe Programını 7 gün boyunca ücretsiz kullanabilir, memnun kalırsanız abone olabilirsiniz.

No items found.

Cari Oran Nedir? Cari Oran Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir