Cari Oran Nedir? Cari Oran Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

hesap makinesi görseli
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
August 17, 2021
Güncelleme Tarihi:
0 dk okunma süresi

Cari Oran Nedir?

Cari oran, şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama oranına denir. Cari oran, likiditesine bakılmaksızın bütün dönen varlıkların hesaba katılmasını da ifade etmektedir. Cari oran hesabı yapıldığında bütün dönen varlıklar hesaba katılır ve likidite oranları arasında yer alır. Diğer yandan cari oranın, işletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarına yeterliliğini ölçtüğünü söyleyebiliriz. İşletmelerin kredi analizlerinin yapılmasında cari oran oldukça önemlidir.

Cari Oran Nasıl Hesaplanır?

Cari oran, aşağıdaki gibi hesaplanır:

Cari Oran = [Dönen Varlıklar Toplamı] / [Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar]

Cari oranın 1’ in altında olması demek, işletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklara yetersiz olması olarak yorumlanır. Bu yüzden genelde cari oranın 1’in üzerinde olması beklenir. Aynı zamanda cari oranın çok yüksek çıkması (örneğin 2 ve üstü) atıl olarak kalan likiditenin olduğuna yorumlanabilmektedir.

Konu ile ilgili içerik: Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari Oran Neden Hesaplanır?

Cari oran hesaplamasıyla işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücü tespit edilir. Özellikle bankaya kredi başvurusunda bulunacak bir firma için kredi neticesinde cari oran değeri önemlidir. Cari oranın genel uygulamada beklenen oransal değeri 2’dir. Fakat bu oran, firmanın sektörüne, piyasa koşullarına, ülkenin ekonomik şartlarına ve firmanın analizinin yapıldığı dönemde herhangi bir yatırımı olup olmadığına göre değişir. Ülkemizde özellikle üretim yapan firmalarda bu oranın 1.8 seviyesinde olması makul bir değer olarak kabul edilir.

hesap makinesi tutan adamı temsil eden bir görsel çalışması

Cari Oran Nasıl Yorumlanır?

Yukarıda cari oran formülüne değinmiştik (Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar). Bu hesaplamada cari oranın 1 olması; firmanın sahip olduğu dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını ancak ödeyebildiğini gösterir. 2 olması ise, firmanın kısa vadede ödemesi gereken borçlarının 2 katı kadar likit varlığa sahip olduğunu belirtir.

Cari oranın yüksek olması, satıcı ve bankalar gibi firmayakısa vadeli borç verenler açısından olumlu karşılanır çünkü bu durumda firmaborcunu rahatça geri ödeyebilecektir. Cari oranın düşük olması, firmanınfinansal durumuna temkinli yaklaşılması gerektiğini gösterir. Ayrıca, firmanınfaaliyetlerini kesintiye uğratma ihtimali doğurabileceği için olumlukarşılanmamaktadır.

Cari oran için genel olarak kabul gören eşik değerleraşağıdaki gibidir:

0 – 1,00: Cari Oran düşük seviyede

1 – 1,85: Cari Oran kabul edilebilir seviyede

1,85 ve üzeri: Cari Oran iyi seviyede

Bu eşik değerler arasında, oran ne kadar üst tarafa yakınsao kadar olumludur. Ayrıca, sadece bir döneme ait cari oranın tek başınadeğerlendirilmesi de yeterli olmayacaktır. Oranın bilanço dönemleri itibariyletrendi de takip edilmelidir.

Cari oranın 10 – 15 gibi aşırı yüksek olması da firmanın sahip olduğu nakdi, yeterli verimlilikte kullanamadığına veya yanıltıcı bir bilançoya işaret etmektedir. Genel eşik değerlerle beraber, cari oranın kaç olması gerektiğini sektör belirler.  Cari oran yorumlanırken diğer oranlarla beraber yorumlanması da önem taşımaktadır. Özellikle faaliyet oranları ile beraber değerlendirilirse cari oran yorumlaması kolaylıkla yapılabilir. Cari oranın ne kadar olumlu veya olumsuz olduğunu yorumlayabilmek için sektör ortalaması ile karşılaştırmak iyi bir analiz yapmaya yardımcı olur.

No items found.

Cari Oran Nedir? Cari Oran Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir