Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Mükellefi Kimdir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?
Teknoloji
Yayımlanma Tarihi:
December 22, 2022
Güncelleme Tarihi:
0 dk

İnternet olgusuyla birlikte, ticaret biçimleri de değişmiş ve çeşitlenmiştir. Hızla büyüyen dijital pazaryerleri ve B2B, B2C gibi iş modelleri ile beraber e-ticaret günümüzde çok yüksek bir pazar payına sahiptir. Dünya ölçeğinde, e-ticaret hacminin 2021'de önceki yıla göre yüzde 14 artarak 4,9 trilyon dolara ulaştığını, 2022 yılında ise  bu tutarın 5,5 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü söylenmektedir.

E-Ticaret bu denli hızla büyürken, pazarlama stratejileri de gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Buna bağlı olarak ise devletler, çeşitli regülasyonlarla dijital süreçlerdeki bu çeşitlenmeye uygun mevzuatlar geliştirmekte ve dijital ticari kazanımların kayıt altına alınması için çeşitli vergi zorunlulukları getirmektedir. İçeriğimizde, ülkemizdeki dijital hizmet süreçlerinin nasıl vergilendirileceğine dair bilgileri tüm ayrıntılarıyla okuyucularımızla buluşturmayı amaçladık.

Gelişen teknoloji kullanıcılar üzerindeki satın alma davranışını de değiştirmiştir. Tüketim kültürünün değişmesi ve artması ile dijital hizmetlerde de artış görülmektedir. İnternet üzerinden onlarca ürün ve hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlanabilmesi ve online platformlar üzerinden satın alma işleminin yapılabilmesi insanlara pek çok yönden avantaj sağladı.

Peki, dijital hizmet vergisi ne demek? Tüketimin bu kadar yaygınlaştığı ve çoğaldığı bir dünyada dijital ortamlarda gerçekleşen satış ve kazançların da bir vergiye tabii tutulması gerekmektedir. Bu kapsamda dijital hizmet vergisi, internet aracılığı ile satışı gerçekleşen her türlü ürün ya da hizmetin fiyatlarına yansıtılan bir vergidir. Dijital hizmet vergisi aklınıza gelebilecek her türlü görsel, işitsel, mal ya da hizmete uygulanabilir.

Dijital hizmet vergisinin internet üzerinden gerçekleşen her türlü satış için verilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Bu bilgi kapsamında dijital hizmet vergisinin özelliklerini şöyle açıklayabiliriz. Dijital hizmet vergisini ödemekle yükümlü olmak için online satışlarda yüksek kazanç elde etmek gerekir. Bu bağlamda her türlü video, görsel ve ses içeriklerinden elde edilen kazançlar toplanarak ne kadar ciro elde ettiği tespit edilir. Her ay düzenli olarak bu gelirin devlet tarafından belirlenen bir oranı vergi olarak ödenir.

Dijital hizmet vergisi Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen satışlar için olabileceği gibi Türkiye sınırlarında herhangi bir iş yeri ya da ikametgahı bulunmayan satıcılar için de geçerlidir. Eğer bu durum söz konusu ise gelir vergilendirilmesinin yapılabilmesi için ödeme aracı belirlenmeli ve bu kişi vergi mükellefi olarak kayıtlara geçirilmelidir. Türkiye içerisinde satışı gerçekleşen ve TL üzerinden ciro yapan şirketlerin vergi ödemeleri TL üzerinden hesaplanırken yurt dışında satışı gerçekleşirse ve ödemeler Dolar ya da Euro ile yapılırsa vergi o kur üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kuru alış fiyatı göz önünde bulundurularak vergi maliyeti hesaplanır.

İlgili içerik: Dijital İçerik Üreticilerinin Kazançları Nasıl Vergilendirilir?

Dijital Hizmet Vergisi Kimlerden Alınmaktadır?

Dijital hizmet vergisini ödemekle yükümlü olan kişiler için belirli şartlar vardır. Dijital platformlarda içerik ve satış gerçekleştiren kişiler dijital içerik vergisine tabii tutulur. Fakat bu verginin alınabilmesi için belirli şartları da karşılamaları gerekmektedir. Peki, dijital hizmet vergisi kimlere uygulanır? Dijital hizmet vergisi;

1. Türkiye’de internet aracılığı ile satış yaparak kazanç elde eden kişilerin bu satışlar doğrultusunda 20 milyon TL’den fazla olan,

2. Dünyada sağladığı satışlar kapsamında elde ettiği gelir 750 milyon Euro’dan daha fazla olan her dijital hizmet kapsamında vergi alınır.

Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen dijital satışlarda üç farklı vergi türü bulunmaktadır. Bu vergi türlerinden birincisi dijital reklamlardır. Bir ürün ya da hizmet özelinde sunulan dijital reklam hizmetleri dijital hizmet vergisi kapsamına dahil edilerek elde edilen ciro üzerinden vergi maliyeti hesaplanır. İkincisi ise dijital ortamlarda üretilen dijital içeriklerdir. Görsel, işitsel ve diğer pek çok dijital içerik de vergi kapsamına dahil edilmektedir. Üçüncüsü ise dijital cihazlar aracılığı ile pek çok işleve sahip olabilen uygulamalardır. İletişim kurma, paylaşma ya da vakit geçirmek için sınırsız dijital uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar aracılığı ile elde edilen ciro üzerinden vergilendirme işlemi gerçekleşmektedir.

Dijital Hizmet Vergisinin Kapsamı ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Dijital hizmet vergisi ödemesi gereken kişilerin bu vergi kapsamında gerekli olan durumlara harfiyen uyması gerekir. Aksi takdirde vergi gereğince çeşitli yaptırımlar uygulanması gerekebilir. Bu doğrultuda dijital hizmet vergisinin kapsamı ve yükümlülüklerini şu şekilde açıklayabiliriz:

• Dijital hizmet vergisi kapsamında vergi mükellefi olan kişilerin ve vergi sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ödemesi yükümlülüğü bulunmaktadır.

• Dijital hizmet vergi ödemeleri aylık olarak tahsil edilmektedir.

• Dijital hizmet vergisi kapsamında beyanname vermekle yükümlü olan kişiler belirtilen süre içerisinde bildiri yapmak zorundadır. Vergi kesintisi yapmakla yükümlü olan kişiler ise beyannamede belirtilen süre içerisinde bildirisini yapmalı ve vergi ödemesini gerçekleştirmelidir.

• Dijital hizmet vergisi yükümlülüklerinden biri de bu vergiye tabii tutulan kişiler bu süre zarfında satış yapmasa dahi vergilerini düzenli bir şekilde ödemeleri gerekir.

• Eğer dijital hizmet vergisinin uyulması gereken yükümlülüklerini yerine getirmeyen vergi mükellefleri çeşitli yaptırımlara maruz kalabilir. Erişim engeli ile karşı karşıya kalabilirler. Bu erişim engeli ile karşılaşmadan önce gerekli olan vergi ödemelerini gerçekleştirmeleri için ihtar bildirisi taraflarına iletilir.

• Dijital hizmet vergisi kapsamında vergi mükellefine iletilecek olan ihtarın yükümlülüğü 30 gün ile sınırlıdır. Bu süre zarfında gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen vergi mükellefleri ile ilgili karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna iletilir. Eğer vergi ödemesi gerçekleşti ise erişim engelleri kaldırılır ya da devam etmesi sağlanır.

Dijital Hizmet Vergisi Oranları Nedir?

2022 yılı itibari ile dijital hizmet vergisi kanunu kapsamında internet üzerinden yürütülen dijital içeriklerin satışına uygulanan vergi oranı %7.5 olarak belirlenmiştir. Bu oran doğrultusunda dijital hizmet vergisi ödemekle yükümlü olan kişiler dijital satışlardan elde ettikleri kazançların %7.5 oranında devlete vergi ödemekle yükümlülerdir. Dijital hizmet vergisinin oranlarını Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle ilerleyen süreçlerde bu vergi oranı azalabilir ya da artabilir. Cumhurbaşkanı yetkisi doğrultusunda gerekli durumlar gözetildiğinde vergi oranının değişmesi söz konusudur.

Dijital Hizmet Vergisi Vergilendirme Dönemi Nedir?

Dijital hizmet vergisi ödeme mükellefi bulunan kişiler her ay vergi ödemesi gerçekleştirirler. Bu doğrultuda dijital hizmet vergisi ne zaman diye sorulduğunda belirli zaman aralıkları ile vergi ödemelerini gerçekleştirmeleri gerektiğini söylemek doğru olacaktır. Vergi ödemelerini Gelir İdare Başkanlığının mevcut web sitesi üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirebilirler. Dijital hizmet vergisinin vergilendirme işlemi yapılan günden itibaren bulunduğu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir.

Dijitaldeki hızınıza uygun yenilikçi ön muhasebe programı KolayBi' işletmenizi büyütmeniz için ihtiyacınız olan tüm özellikleri kazandırıyor. Şimdi yerinizden kalkmadan, 14 gün boyunca ücretsiz kullanarak KolayBi' hesabınızı oluşturabilir ve KolayBi'yi kullanmaya başlayabilirsiniz.

No items found.

Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Mükellefi Kimdir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı