Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Reading Time: 2 minutes

Fizibilite çalışması; bir girişim, veya proje yapmaya karar verme süreci boyunca hem teknik hem finansal açılardan gerekli araştırmalar ile değerlendirme yapılmasıdır. Olası problemler ve tehditler araştırılarak yatırımın istenilen hedefe ulaşıp ulaşamayacağı, kar getirip getirmeyeceği öngörülmeye çalışılır. Değerlendirme sonucunda karlı bulunan fikirler için “fizibil” denir. Fizibilite çalışması doğru kararın verilebilmesi için yapılması gereken en önemli çalışmalardan biridir.

Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Fizibilite çalışmasında temel olarak beş ana konuda bilgiler toplanıp değerlendirme yapılır.

Piyasanın Takip Edilmesi:

Yapılması düşünülen yeni ürün/hizmet veya projenin özellikleri, tahmini maliyeti, satış fiyatı, hangi pazarlarda ya da pazar dilimlerinde ne kadar satılabileceği, satış dönemleri, sağlayacağı ihracat ve istihdam, katma değer gibi iktisadi getirilerinin neler olacağı değerlendirilir. Bu amaçla ayrıntılı piyasa araştırmalarına gidilir.

Kuruluş Yerinin Değerlendirilmesi:

Bir işletmenin maliyetinin buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması gerekir. Bu amaçla yatırım için en uygun yerin bulunması amaçlanır. Ham madde, enerji, iş gücü, pazara yatkınlık, ulaşım imkânları, gelişme imkânı ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel kuruluş yeri seçilmeyi çalışılır.

Mali Değerlendirme:

Fizibilite çalışması kavramının bu bölümünde yatırımın toplam maliyeti, sabit ve değişken giderlerinin yapısı, işletme sermayesinin ihtiyaçları, aylar ve yıllar itibariyle nakit akışları ve finansman programı, üretime geçtikten sonra nakit akışları, başa baş noktasına ulaşım süresi ve yatırımın ne zaman kara geçeceği gibi hususlar değerlendirilir. Mali gelir ve giderlerinizi takip etmek için 14 gün ücretsiz deneyerek KolayBi’ uygulamasını deneyimleyebilirsiniz. 

Teknolojik İnceleme:

Kullanılacak teknolojiler ve teknikler ile alternatif teknolojilere göre ortaya çıkabilecek ham madde ihtiyaçları, bunların getirdiği makine ve teçhizat ile bunlara ait veri analizleri, yerleşme planı, tedarik kaynakları, işletmede ihtiyaç duyulacak çalışan miktarı ve çalışan özellikleri gibi hususlar bu bölümde değerlendirilir.

Hukuki İnceleme:

Yatırım projesinin hazırlanma safhasından yukarıdaki tüm maddeler sağlanarak işletmenin faaliyete geçirilip pazarlanma aşamasına kadar olan süreç için önemlidir. Bu süreçte uyulması gereken kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yatırım üzerindeki etkilerinin getireceği avantaj ve dezavantajların değerlendirilmesi bu bölümde yapılır.

14 Gün Ücretsiz Dene


Üyeliğinizi oluşturup kullanmaya başlamak için

14 Gün Ücretsiz Deneyin

Öncelikle bu aşamalardan elde edilecek verilerle fizibilite çalışması sonrası fizibilite raporu oluşturulur. Veriler olumluysa, yatırım için ön proje hazırlanır. Daha sonra da kesin proje olarak hayata geçirilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Pelin Çaltılıoğlu
İçerik Yazarı
Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!