Gelir Gider Tablosu Nedir? 12 Aylık Gelir Gider Tablosu Oluşturma

Gelir gider tablosu; bir işletmenin belirli bir zaman aralığındaki gelir ve giderlerini gösterir. Bu tablo kazançlar ve harcamaları gösterir.

İçerik Üreticisi
Ömer Yılmaz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Gelir gider tablosu; bir işletmenin belirli bir zaman aralığındaki gelir ve giderlerini gösterir. Gelir gider tablosunda işletmenin belirli bir periyodda elde ettiği kazançlar ve harcamalar görünür. Gelir ve giderler sonucu işletmenin bu periyodda ne kadar kâr ve zararının olduğu Gelir gider tablosunda belirtilir. Diğer bir deyişle Gelir gider tablosu, işletmenin belirli zaman aralığında gerçekleştirdiği faaliyetlerin dökümünü göstermektedir.

Gelir gider tablosu, mali tablolar ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Tek düzen formlar şeklinde hazırlanarak işletmelerin kolayca yararlanması sağlanır. İki tür Gelir gider tablosu vardır, bunlar; hesap tipi gelir tablosu ve rapor tipi gelir tablosudur.

Hesap tipi gelir gider tablosunun sol tarafında giderler, sağ tarafında gelirler bulunur. Rapor tipi, gelir gider tablosunda ise gelir ve giderler raporlanarak listelenmiştir. Her iki tablo tipiyle işletmenin gelişimi ve kâr marjı hesaplamasına katkı sağlanır.

Gelir tablosu belirli gruplara ayrılır, bunlar; net kâr veya net zarar, brüt satış kârı ve faaliyet kârı şeklindedir. Bir gelir tablosunda yer alan bu kalemler arasında hesaba geçirme olmamaktadır. Tutarı bulunmayan kalemlerin Gelir gider tablosuna yansıtılması gerekmemektedir. Tutarsız kalemlerin Gelir gider tablosunda yer almaması gerekir.

Gelir Gider Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir gider tablosu, mali tablolar ilkelerine uygun olarak düzenlenmelidir. Tablo düzenlenirken esas faaliyetlerden sağlanan gelirler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelirler birbirinden ayrı olarak gösterilir. Diğer yandan temel faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağandışı giderler de birbirinden ayrı olarak gösterilir.

Gelir gider tablosunda işletmenin yıl içerisinde elde ettiği gelirler; 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacağına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesaplarının borcuna yazılır. Tabloyu düzenleyebilmek için dönem sonlarında dönem sonu envanter işlemleri tamamlanır ve satılan malların maliyet kaydı yapılır. Gider hesapları ile yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan gelir gider tablosundaki ilgili gider hesaplarına aktarılarak kapatılır. Bütün gelir ve gider hesapları, 6 ile başlayan gelir gider tablosu hesaplarında toplandığı zaman gelir gider tablosu düzenlenir. Ardından 6 ile başlayan tüm gelir ve gider hesapları, ‘Dönem Kar ve Zarar Hesabı’na devredilerek kapatılır.

Aylık Gelir Gider Tablosu Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gelir gider tablosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur, bunlar aşağıdaki gibidir:

Gelir Gider Tablosunda Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Bir gelir gider tablosunda olması gereken temel bilgiler ve detaylar aşağıdaki gibidir:

Gelir Gider Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler

Gelir gider tablosu hazırlanırken uyulması gereken gelir tablosu ilkeleri aşağıdaki gibidir:

Diğer çeriklerimize göz atabilirsiniz:

Gelir tablosu nedir ? Gelir tablosu nasıl hazırlanır?

Gelir Belgesi Nedir? Gelir Belgesi Nereden Alınır?

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Ömer Yılmaz
Mali Müşavir