Kira Stopajı Nedir ? Kira Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Reading Time: 1 minute

Öncelikle stopaj kelimesi, ön kesinti anlamına gelmektedir. Kira stopajı ise ticari gayrimenkullere uygulanan bir vergilendirme sistemidir. Kira stopajı, kiraya verilen bir işyerinin brüt kira bedelinden yapılan kesintidir. Diğer yandan kira stopajı, kira gelirinin gayrimenkul sahibine ulaşmadan evvel vergisinin ödenmesi işlemine denir. Bu işlem ile vergi ödemeleri, düzenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kiracı, kira stopajını ödemekle mükelleftir.

Kira stopajı, Gelir Vergisi Kanunun 94. Maddesi kapsamında kiraya verilen mallar üzerinden kesilen vergidir. Böylece tüzel veya gerçek kişilere ait mülklerin işyeri amaçlı kiraya verilmesi halinde, brüt kira bedeli üzerinden kesintiye tabi tutularak kiracı tarafından vergi dairesine ödenen vergiyi temsil eder.

Kira Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Kira stopajı hesaplaması, kira sözleşmesi içerisinde yer alan brüt kira bedeli üzerinden hesaplanarak gerçekleşir. İşyeri kiralayan tüm kiracılar, kira stopaj vergisini ödemek zorundadır. Mülk sahibinin kira stopaj vergisi için sorumluluğu bulunmamaktadır. Kira bedelinin %20’si kira stopajı olarak ödenmektedir. Eğer net olarak kira sözleşmesi içerisinde kira stopajı belirtilmediyse aşağıdaki şekilde hesaplama işlemi yapılır:

Net kira oranı 1,25 ile çarpılarak ya da 0,80’e bölünmek suretiyle brüt kira bedeli hesaplaması yapılır. Daha sonra ortaya çıkan brüt kira bedeli üzerinden, %20’si hesaplanmak suretiyle kira stopajının ne kadar olduğu anlaşılır.

Kira Stopajı Ne Zaman Ödenir?

Kira stopajı ödemeleri, her yılın Mart ayında beyan edilir. Ödemeler, iki eşit taksit halinde her yılın mart ve temmuz aylarında gerçekleştirilir. Kira stopajı ödemeleri, 1 yıl içerisinde Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit üzerinden ödenmektedir. Bu sebepten dolayı kira stopajının Mart ayında beyan edilmesi gerekir. İki eşit taksit üzerinden ele alınmaktadır ve ardından Mart ile Temmuz aylarında ödemesi gerçekleştirilir.

Ek olarak, 30.07.2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gayrimenkul kiralamalarından yapılan kira ödemelerinde uygulanan stopaj oranının 30.09.2021 tarihine kadar %10 olarak uygulanması hususu karara bağlanmıştır.

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!