Güncellenen Tanımı ile: KOBİ Nedir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

kobi ne demek
İş Geliştirme
Yayımlanma Tarihi:
July 20, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

KOBİ Tanımı Değişti

Yapılan son güncellemeyle birlikte KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olarak net satış hasılatı ya da mali bilanço limiti, mikro işletmeler için 10 milyon TL, küçük işletmelerde 100 milyon TL ve orta ölçekli işletmelerde 500 milyon TL geliri aşmayan işletmeler KOBİ olarak nitelendirilerek, düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği ve yapılan güncellemeler resmi gazetede yayınlanarak duyuruldu.

Böylece; 10'dan az çalışana sahip mikro işletmelerde üst limit 10 milyon TL olarak güncellenirken, 50'den az çalışana sahip küçük işletmelerde 100 milyon olarak değiştirildi. 250 kişiden az kişi çalıştıran ve önceki hesap dönemlerinde 250 milyon lira olan satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 500 milyon liraya çıkarıldı. Herhangi bir işletmede çalışan sayısının hesaplama usulü, sadece hizmet akdi ile çalıştırılanların dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

MİKRO İŞLETME                      KÜÇÜK  İŞLETME               ORTA B. İŞLETME

10’dan az çalışan                         50’den az çalışan                  250’den az çalışan
10  Milyon TL                                100 Milyon TL                         500 milyon TL

KOBİ Nedir? 

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), genellikle çalışan sayısı, cirosu ve varlık büyüklüğü bakımından büyük şirketlerle karşılaştırıldığında daha küçük ölçekte faaliyet gösteren işletmeler için kullanılan bir terimdir. Finans sektöründe de sıkça kullanılan bu kavram, ekonominin temel yapı taşlarını oluşturur ve dünya genelinde iş dünyası için elzem derecede önemli işletmelerdir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri tanımlamak için kullanılan KOBİ, kriterlerinin güncellenmiş olması ise daha fazla işletmenin bu sınıfa girmesini sağladı. Küçük ve orta boyutlu işletmeler KOBİ olarak adlandırılır. Bir işletmenin KOBİ sınıfında yer alması KOBİ için düzenlenen hizmet, yapılandırma, teşvik ve hibe gibi hizmetlerden ve avantajlardan yararlanmasını sağlar. Ancak bu hizmetler ve avantajlarından yararlanmak için işletmenin hem yapısal hem de mali özellikler bakımından KOBİ yönetmeliğine uygun olması gerekir.

Bir işletmenin KOBİ olarak kabul edilmesi, ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte genellikle belirli kriterlere dayanır. Çalışan sayısı, net satışlar veya toplam varlıklar gibi faktörler, bir işletmenin KOBİ olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını belirlemede temel alınır.

Son son düzenlemelerle birlikle KOBİ beyannamesi üzerinde yapılan değişiklikler pek çok farklı işletmenin de KOBİ sınıfına girmesini sağladı. İlk olarak 24 Haziran 2018’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan KOBİ yönetmeliği, günümüz şartlarına uygun olarak revize edildi. 

Tüm bunlar bir araya geldiğinde, KOBİ'lerin ekonominin canlılığı ve istikrarı için hayati bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, politika yapıcılar, finans kuruluşları ve diğer paydaşlar, KOBİ'lerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla çeşitli teşvik ve önlemler alır.

küçük evler para araba ve mesajlaşma ikonları

Kimler KOBİ Sayılır?

 • Mikro işletmeler: Yıllık net satış hasılatı veya bilançosu 10 milyon TL’yi aşmayan, bünyesinde on kişiden daha az eleman çalıştıran işletmeler mikro işletme olarak adlandırılır. Yayımlanan son yönetmelik ile birlikte 3 milyon TL olan net satış hasılatı 10 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
 • Küçük işletmeler: Yıllık satış hasılatı veya bilançosu 100 milyon TL’yi aşmayan ve bünyesinde maksimum 50 eleman çalıştıran işletmeler küçük işletme olarak adlandırılır. Güncelleme öncesinde yıllık satış hasılatı küçük işletmeler için 50 milyon TL olsa da değişiklikle birlikte 100 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
 • Orta ölçekli işletmeler: Bilanço ya da yıllık satış hasılatı 500 milyon TL’yi aşmayan ve bünyesinde 250 kişiden daha az elemanı istihdam eden orta ölçekli işletmelerde KOBİ tanımı içerisine girer. Geçmiş zamanlarda orta ölçekli işletmeler için bilanço 125 milyon TL olsa da yapılan değişiklik ile 500 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

KOBİ grubu içerisinde yer alan işletmeler mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu işletmeler ile ilgili daha detaylı bilgi vermek gerekirse;

1) Çalışan Sayısı:

 • Mikro İşletme: 1-9 arası çalışan
 • Küçük İşletme: 10-49 arası çalışan
 • Orta Büyüklükteki İşletme: 50-249 arası çalışan

2) Yıllık Net Satış Hasılatı:

 • Mikro İşletme: 10 milyon  TL
 • Küçük İşletme: 100 milyon TL
 • Orta Büyüklükteki İşletme: 500 milyon TL

İşletmelerin kendilerine ait farklı özellikleri olması KOBİ kriterlerinin ana ayrımlarından birini oluşturur. Fakat bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için karşılaması gereken farklı kriterler bulunduğunu da mutlaka dile getirmek gerekir. Bir işletmenin KOBİ kategorisinde bulunması için kurumun veya kamu kuruluşunun işletme hisselerinin en az %25’ine sahip olmaması gerekir. KOBİ'ler, web teknolojilerini kullanarak zamandan tasarruf edebilirken, işletmelerini de dijitalleştirebilmektedirler. KOBİ'lerin işlerini kolaylaştıracak 5 uygulama içeriğimiz ile, bu araçlardan önemli olanlarını işletmelerini optimize etmek için nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

KOBİ Kredisi Nasıl Alınır?

KOBİ kredisi, işletmelerin işlerini büyütmeleri açısından önemli bir teşviktir. Bu krediden yararlanmak için ise KOBİ’ler için belirlenmiş olan şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar: 

 • KOBİ girişiminin desteklenen kollardan birisinde olması gerekir. Bu desteklenen kollar oldukça geniş kapsamlı olduğundan NACE kodu ile KOSGEB web sayfası üzerinden bulunabilir.
 • Başvuru yapılması için KOBİ sahibinin KOSGEB tarafından verilen geleneksel girişimci ya da ileri girişimci eğitimlerini alması gerekir. Bu noktada en önemli kısım işletmenin bu eğitimleri alan birisi tarafından kurulmuş olmasıdır.
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamında işletme şahıs şirketi ya da sermaye şirketi olmalıdır.
 • Kredi başvuru tarihinden itibaren işletmenin en az 1 yıldır faaliyetlerini sürdürmesi gerekir. 

Bu şartlar yerine getirilerek:

 • İşletmenin sahibi tarafından KOSGEB web sayfasına girilir.
 • Eğer kurslar alınmadıysa geleneksel veya ileri girişimci eğitimi dersleri alınır.
 • KOSGEB web sayfasında yer alan e-Hizmetler bölümünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” kısmını seçiniz.
 • Bu kısımdaki istenen bilgileri doldurunuz.
 • Bilgilerinizi yazdıktan sonra başvurunuz onaya gönderilecektir.
 • Onayın verilmesi halinde kredi ödeme ve genel tutar hakkında tarafınıza onay isteği sunulacaktır. Sonrasında ise destek sağlanacaktır.

KOBİ İşletme Türleri Nelerdir?

Çalışan sayıları, mali bilgileri, oy hakkı ve sermayelerine göre birilerinden farklı türlere ayrılır. KOBİ işletme türleri KOBİ olma şartları alanında da belirleyici bir rol oynar.

 • Bağımsız işletmeler: Bağımsız işletmeler başka bir işletmenin %25’inden fazlasına sahip olmaması gereken işletmelerdir. Bağımsız işletme olabilmek için birkaç bağlı işletme müştereken ya da tek başına işletmenin %25’inden fazlasına sahip olamaz. İşletme kontrolünde hesaplar düzenlenmemeli, işletme konsolide hesaplar düzenleyen herhangi bir harici firmanın hesaplarında yer almamalıdır. 
 • Ortak işletme: KOBİ belgesi alma hakkı olan bir diğer işletme çeşidi ise ortak işletmedir. Ortak işletme için tek başına ya da bağlı bir işletmeyle, işletme üzerinde tek hakim olmaması gerekir. Başka bir işletmenin sermayesinin ya da oy hakkı üzerinde %25 ile %50 arasında söz hakkı bulunması doğru kabul edilmez. Ortak işletmeleri belirleyen en önemli etken sermaye ve oy hakkı olarak bilinir.
 • Bağlı işletmeler: Bir başka işletmeye hem sermaye hem de oy hakkının çoğunluğu ile sahip olan ve yönetim ve denetim kurulu üyelerinin atanması, üyelerin azledilmesi ve denetim yetkisine sahip olmasıyla gerçekleşen işletmeler bağlı işletmelerdir. Bağlı işletmeler bir işletmenin ortağı veya hissedarı olması durumunda yapılan anlaşmalarda tek başına söz sahibi olmayı şart koşar. 

KOBİ Güncellemesi İşletmelere Ne Gibi Faydalar Sağlamaktadır?

KOBİ olarak sayılan işletmelerin daha etkin şekilde hizmet elde etmeleri için KOBİ tanımında çeşitli düzenlemelere gidildi. Ciro ve bilançoların artmasını sağlayan bu güncelleme, mali kriterlerini değiştirilmesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak yapıldı. Türkiye ile birlikte işletmelerin de büyümesini sağlayan ve işletmelerin iç hacmini genişletmek amacıyla gerçekleştirilen KOBİ beyannamesi güncellemesi ile mali kriterlerin güncellenmesi yönünde çeşitli değişiklikler gerçekleştirildi. 

Düzenlenen regülasyonlarla birlikte, KOBİ’lerin sürdürülebilirliklerini artırmaları, işletmelerin finansal devamlılığını yönetebilmeleri noktasında belirli avantajlar sağladığı söylenebilir. KOBİ’lerin avantajları ve faydaları nelerdir sorusuna yanıt olarak verilebilecek küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapılan güncelleme ile daha uzun bir listeye sahip olması ise yararlanılan faydaları da arttırdı. 

KOBİ Olmanın Avantajları Nelerdir? 

KOBİ teşekkülleri, endüstriye esneklik sağlarken, üretim ve sanayileşmeye katkı sunar. KOBİ teşekkülleri ağır sanayi üretimine de destek olur. Bunun yanı sıra çalışan kesimin yoğun olduğu bölgelerde kurulma kolaylığı sağlanarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlar.
Ülkeye istihdam yaratmakta rolleri büyük olan KOBİ işletmeleri, yenilikçilik sunar ve ekonomiye değer sağlar. KOBİ olmak için yapılan bir başvuru ve yapılan başvurunun değerlendirilmesi ile meydana gelen süreç, KOBİ danışmanlığı sayesinde çok daha pratik ve hızlı hale getirilir. Yenilikçiliğe ön ayak olur, farklı fikirlerin kendisine üretim zemini bulmasına yardımcı olur. Dolayısıyla demokrasinin gelişmesine katkı sağlar.

 • İstihdamı arttırır,
 • Ekonominin gelişmesini sağlar,
 • Üretim ve sanayileşmeye katkı sunar,
 • Yenilikçi fikirlerin gelişmesini sağlar.

KOBİ Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır, KOBİ Danışmanı ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir? 

KOBİ belgesi başvuru KOSGEB internet sitesi üzerinden yapılır. İşlemlerin internet üzerinden gerçekleşiyor olması çok büyük bir avantaj ve büyük bir pratiklik sağlar. KOSGEB internet sitesi üzerinde bulunan formlar olduktan sonra istenilen belgeleri ek olarak ekleyerek KOSGEB’e iletmeniz gerekir. KOBİ belgesi ve KOBİ beyannamesi her yıl tekrar iletilmesi gereken belgeler arasında bulunur. Bu gibi etkenler göz ardı etmemek gerekir.

Başarılı ve olumlu bir başvuru süreci geçirmek ve ilerleyen süreçlerde bu alanda herhangi bir problem yaşamamak adına KOBİ danışmanı ile çalışabilirsiniz.

Çalıştığı kurumların satış, personel, iş sağlığı güvenliği veya ekonomik durumu gibi pek çok farklı süreçte hizmet veren KOBİ danışmanları, rakiplerin pazar paylarını araştırarak çalışılan kurum ile ilgili finansal analizler gerçekleştirir. Dolayısıyla KOBİ sahibine meydana gelebilecek bütün problemler adına danışmanlık hizmeti verdiğini dile getirme kesinlikle yanlış olmaz.

İnternet üzerinden kolaylıkla gerçekleşen ve işletmelere büyük bir kolaylık sağlayan KOBİ  başvuruları her yıl tekrarlanmalıdır. Dolayısıyla başvurunuz olumlu sonuçlanır belgeniz verilse dahi bir yıl içerisinde geçerliliğini yitiriyor.

Ardından aynı işlemleri tekrar uygulanması ve belgenin tekrar alınması gerekir. Çeşitli açılardan avantajlı olan bu belgenin geçerlilik süresini göz ardı etmemek önemlidir. Bunun için KOBİ danışmanı ile çalışabilir ve geçerlilik süresinin göz ardı edilmesi gibi istenmeyen durumlara engel olabilirsiniz.

KOBİ'lere Ön Muhasebe ve Finans Takibi Kolaylığı

KOBİ'lerin, vergisel süreçlerini iyi yönetmesi, gelir gider takibi yapabilmesi ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için finans takibini yapması, işletmelerin devamlılığı için önem teşkil etmektedir. İşletmelerin; makbuz'dan faturaya birçok muhasebe işlemlerini geleneksel yöntemlerle sürdürmeleri, zaman tasarrufu yapamamalarına neden olmaktadır.

Küçük, orta veya büyük ölçekli işletmelerin, işletmelerini dijitalleştirirken zaman tasarrufu yapabileceği, finansal süreçlerinden ofis süreçlerine varıncaya dek tüm ön muhasebe işlemlerini optimize edebileceği, internet bağlantısının bulunduğu her yerden işletmelerine değer katabilecekleri KolayBi' Ön Muhasebe Programı ile, stok takibinden, gelir-gider takibine, raporlama araçlarından e-fatura ve e-arşiv işlemlerine bütün her şey tek uygulamada!

No items found.

Güncellenen Tanımı ile: KOBİ Nedir?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı