Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) Nedir?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı

kurumsal risk yönetimi
İş Geliştirme
Yayımlanma Tarihi:
July 21, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Kurumsal risk tanımı; bir organizasyon içerisinde kurumsal değerin korunması ve sürdürülmesini, çalışan güvenliğinin sağlanmasını, önemli şirket verilerinin güven altına alınması gibi birçok yelpazede değerlendirilebilmektedir. Kurumsal Risk (ERM) yönetimine dair ayrıntılı tanımları blog okuyucularımız için ele aldık.

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

Kurumsal risk yönetimi, bir şirketin karşılaşabileceği potansiyel risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve bunların etkin bir şekilde yönetilmesi sürecidir.

Bu süreç, şirketin sürdürülebilirlik, başarı ve itibarını korumak için önemlidir. Kurumsal risk yönetimi, risklerin azaltılması, transfer edilmesi veya kabul edilerek yönetilmesi yoluyla şirketin risk profiline uygun bir strateji geliştirmeyi amaçlar.

Bu duruma yönelik olarak risk yönetimi şirketin iç ve dış çevresindeki risklerin tespit edilmesiyle başlar. İç riskler, şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan risklerdir ve operasyonel, finansal veya teknolojik olabilir.

Dış riskler ise ekonomik, politik, hukuki veya doğal afetler gibi faktörlerden kaynaklanan risklerdir. Risklerin belirlenmesi için risk değerlendirme teknikleri kullanılır ve risklerin şiddeti, olasılığı ve etkisi değerlendirilir. Dolayısıyla kurumsal risk yönetimi nedir sorusuna da bu kapsamda verilecek olan yanıt iç ve dış risklerin her zaman olabileceğine yöneliktir. 

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinin ardından, risk yönetimi stratejileri geliştirilir. Bu stratejiler, risklerin azaltılması, transfer edilmesi veya kabul edilerek yönetilmesini içerebilir. Risk azaltma stratejileri, risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya etkisini azaltmak için alınan önlemleri içerir.

Örneğin, iç kontrollerin güçlendirilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması veya operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi gibi önlemler alınabilir. Risk transferi stratejileri, sigorta poliçeleri veya dış kaynak kullanımı gibi yöntemlerle riskin bir başka tarafa devredilmesini sağlar. Risk kabul stratejileri ise, riskin bilinçli bir şekilde kabul edilmesi ve şirketin risk toleransına uygun olarak yönetilmesini içerir.

Kurumsal risk yönetimi aynı zamanda, risklerin izlenmesi, raporlanması ve sürekli olarak gözden geçirilmesini de içerir. Risk yönetimi süreci, şirketin risk profiline bağlı olarak düzenli olarak güncellenmeli ve iyileştirilmelidir. Şirketin yönetim kademesi, risk yönetimi stratejilerini benimsemeli ve çalışanlara risk farkındalığı ve eğitim sağlamalıdır.

Şirketin finansal başarısı, itibar ve uzun vadeli sürdürülebilirlik için kritik bir öneme sahiptir. Risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi, şirketin rekabet avantajını korumasına ve kriz durumlarında hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur. Ayrıca yasal ve düzenleyici uyumluluğun sağlanması, maliyetlerin kontrol edilmesi ve tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması gibi faydalar da sağlar.

Bu kapsamda kurumsal risk yönetimi aşamaları kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi; bir şirketin risklerini tanımlamak, analiz etmek ve yönetmek için kullanılan bir süreçtir. Şirketin sürdürülebilirlik ve başarı için önemli bir stratejik yaklaşımdır ve risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi, şirketin rekabet avantajını ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini artırır.

Doğru Bir Kurumsal Risk Yönetiminin İşletmelere Faydaları

Kurumsal risk yönetimi işletmelerin karşılaşabilecekleri riskleri doğru şekilde değerlendirmek adına önemli bir kavramdır. Küçük ya da büyük olduğuna bakılmaksızın her firma farklı etkenlere bağlı olarak risk dönemlerine girebilir.

Bu risk dönemlerinin başında ekonomik zorluklar geliyor olsa da personel sıkıntısı, işlerin kalitesinin düşmesi, rekabet edememe gibi farklı etkenler de yine riskler doğurur. Böylesi sorunlara karşı herhangi bir kayıp yaşamamak adına risk yönetim sürecinin de doğru şekilde yapılması sağlanmalıdır.

İşletmeler için risk yönetimi, çalışan güvenliğinden hassas verilerin korunmasına, organizasyonel devamlılığın sağlanmasından kurum değerinin sürdürülmesine kadar, çok geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken için son derece elzem bir süreçtir.

risk yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Örnekleri Nelerdir?

Farklı nedenlere bağlı olarak kurumsal riskler her zaman görülebilir. Bu durumda kurumsal risk yönetimi özellikleri doğru şekilde tespit edilmeli ve doğru hamleler ile müdahalede bulunulmalıdır. Kurumsal risk yönetimi, şirketlerin karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı korunmak ve bunları etkin bir şekilde yönetmek için kullanılan bir süreçtir. 

Yaygın görülen kurumsal risk yönetimi örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Operasyonel riskler; bir şirketin günlük operasyonlarından kaynaklanan risklerdir. Örneğin yanlışlıkla yapılan bir hata, veri güvenliği ihlali veya tedarik zincirindeki bir kesinti gibi durumlar operasyonel risklere örnek olarak verilebilir. Kurumsal risk yönetimi, bu tür riskleri tanımlamak, analiz etmek ve önleyici tedbirler alarak operasyonel süreçleri iyileştirmek için kullanılabilir.
  • Finansal riskler; şirketin mali durumunu etkileyebilecek risklerdir. Örnek olarak faiz oranlarındaki değişiklikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar veya piyasa koşullarındaki değişiklikler gibi durumlar finansal risklere örnek olarak verilebilir. 
  • Repütasyonel riskler; bir şirketin itibarını etkileyebilecek risklerdir. Ürün kalitesiyle ilgili bir skandal, haksız çalışma uygulamaları veya çevresel sorunlara karşı duyarsızlık gibi durumlar repütasyonel risklere örnektir.
  • Hukuki ve düzenleyici riskler; bir şirketin yasalara ve düzenlemelere uyum sağlamada yaşayabileceği risklerdir. Veri koruma yönetmeliklerine uymama, tüketici hakları ihlalleri veya rekabet kurallarına aykırı davranış gibi durumlar hukuki ve düzenleyici risklere örnek teşkil eder.
  • Stratejik riskler; bir şirketin stratejik hedeflerini etkileyebilecek risklerdir. Örneğin yeni bir pazarda başarısızlık, rakiplerden kaynaklanan tehditler veya teknolojik gelişmelere ayak uyduramama gibi durumlar stratejik risklerdir.

Kurumsal Risk Yönetiminin Faydaları

Kurumsal risk yönetimi rehberi doğru şekilde izlendiğinde her ne kadar bu durumun işletme açısından olumsuz tarafları olsa da bu durumlar daha iyi bir planlama ve yönetim sürecini hayata geçirmek açısından yararlı olabilir. Bu kapsamda da kurumsal risk yönetiminin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kurumsal risk yönetimi, şirketin risklerini etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi sayesinde, şirket risklere karşı daha hazırlıklı olabilir. Bu da şirketin risklerle başa çıkma yeteneğini artırır ve kriz durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme imkanı sağlar.
  • Şirketin sürdürülebilirliğini ve itibarını korumak için önemlidir. Risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi, şirketin finansal başarı ve rekabet avantajını devam ettirmesine yardımcı olur. Ayrıca itibarlı bir şirket olarak tanınmanın önemli bir parçasıdır. Kurumsal risk yönetimi, itibar kaybını önlemek ve şirketin itibarını güçlendirmek için uygun önlemlerin alınmasını sağlar.
  • Risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi, şirketin maliyetlerini kontrol etmesine yardımcı olur. Örneğin operasyonel riskleri azaltmak veya finansal risklere karşı korunma stratejileri geliştirmek, şirketin maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda risklerin erken tanınması ve önlenmesi, şirketin beklenmedik maliyetlerle karşılaşma olasılığını azaltır.
  • Kurumsal risk yönetimi, şirketin yasalara ve düzenlemelere uyumunu sağlamak için önemlidir. Hukuki ve düzenleyici risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi, şirketin yasal gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmesine yardımcı olur. Bu durum da işletmenin yasal yükümlülüklerine yönelik uygun şekilde hareket etmesine imkan tanır.
  • İşletmenin stratejik kararlarını desteklemek için önemli bilgiler sağlar. Risklerin analiz edilmesi, şirketin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesine yardımcı olur. Bu da şirketin stratejik hedeflerine ulaşmak için daha doğru ve bilinçli kararlar almasını sağlar.

Bu kapsamda kurumsal risk yönetiminin amacı kapsamında birçok faydası vardır. Risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi, şirketin sürdürülebilirlik, finansal başarı, itibar koruması ve maliyet kontrolü gibi konularda avantaj sağlar. Aynı zamanda yasal uyumluluk sağlama ve stratejik kararlar için önemli bilgiler sağlama gibi faydaları da vardır.

Önemli olan nokta ise kurumsal risk yönetimi prosedürü doğru şekilde takip edilerek bu sürecin zarar yerine yarar getirecek şekilde yönetilmesidir. 

Tüm bahsedilen noktalara ek olarak belirli bir risk ile karşılaşıldığında bunun iş yaşamının olağan akışı içinde karşılaşılabilecek risklerden birisi olduğu da göz önünde tutulmalıdır.

Riskin ortaya çıkması ile panik halinin hakim olması riskin daha da büyümesine ve işletmenin kapanışına kadar gidecek bir sürecin başlamasına yol açabileceği de unutulmamalıdır. Kurumsal risk yönetimi eğitimi kapsamlı şekilde sağlanarak bu sürecin doğru şekilde yönetilmesi sağlanabilir.

İşletmenizi kurdunuz, şimdi ön muhasebe işlemleriniz ve finansal durumunuzu kontrol altında tutmak ve işletmenize dair önemli girdileri takip etmek kaldı. KolayBi' Ön Muhasebe Programı, işletmenizi geliştirecek birçok özelliği bulabileceğiniz bulut tabanlı bir ön muhasebe programıdır. Şirketinizin verimliliğini artırmak, işlemlerinizi optimize etmek ve kayıt altında tutmak için gereken tek şey internet.

Ön Muhasebeden e-faturaya, e-arşiv portal entegrasyonundan e-irsaliyeye kadar birçok ürünü ile KolayBi'yi şimdi 14 gün ücretsiz deneyebilir, memnun kalırsanız abone olabilirsiniz.

No items found.

Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) Nedir?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı