Ticaret Unvanı Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Ahmet Karadeniz

Digital Copywriter

çalışma ortamında bilgisayarlarıyla birlikte çalışan iki kişi
Girişimcilik
Yayımlanma Tarihi:
March 28, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk okunma süresi

Ticaret unvanı, bir işletmenin faaliyetlerini yürütmek için kullandığı resmi adıdır ve işletmenin türüne ve faaliyet alanına göre belirlenir. Bu unvan firmanın faaliyet gösterdiği sektör, konum ve iş hacmi hakkında bilgi verir. Aynı zamanda firmanın tanıtımı, reklamı ve markalaşması açısından da oldukça önemlidir.

Ticaret unvanı, işletmenin hukuki kimliği olarak da kullanılır ve resmi işlemlerde ve sözleşmelerde kullanılır. İşletmenin ticaret unvanının doğru seçilmesi, işletmenin tanınırlığı ve itibarı için önemlidir. Ayrıca, birçok ülkenin ticaret unvanlarını kayıt altına alma yönünde yasaları bulunmaktadır ve bu nedenle ticaret unvanının uygun bir şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Yazının devamında ticaret unvanının kelime anlamı ve ticaret unvanı almak için gerekli adımlar hakkında bilgi vereceğiz.

Ticaret Unvanı Nedir?

Ticaret unvanı, ticari faaliyetlerin yürütüldüğü işletmenin resmi adıdır. Bu ad, işletmenin sektörü, konumu ve iş hacmi hakkında bilgi verir. Bu unvan markalaşma ve reklam açısından önemlidir. Gerçek kişiler veya tüzel kişiler tarafından alınabilir.

Ticaret unvanı, bir işletmenin yasal olarak kullanmakta olduğu ve işletmenin adını, faaliyet alanını, türünü ve niteliğini ifade eden resmi bir terimdir. İşletmenin hukuki kimliğinin bir parçası olarak işletmenin resmi belgelerinde, sözleşmelerinde, faturalarında ve diğer işlemlerinde kullanılır. İşletme sahibi, ticaret unvanını kendi tercihine göre belirleyebilir ancak bu isim, başka bir işletme ile karıştırılmamalı ve hukuki sorunlara yol açmamalıdır. Bu unvan ayrıca, işletmenin tanınması ve kitlelere ulaşması için önemlidir.

Birçok ülkenin ticaret unvanlarını kayıt altına alma zorunluluğu vardır. Bu nedenle, işletme sahipleri, ticaret unvanlarını doğru ve kayıt altına alınabilir şekilde seçmelidirler.

Ticaret Unvanı Nasıl Alınır?

Ticaret unvanı almak için öncelikle bir işletme kurmak gerekmektedir. İşletme kurulduktan sonra, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurularak ticaret unvanı kaydı yapılabilir.

Ancak kayıt yapılmadan önceki adımlar için öncelikle işletmenizin faaliyet göstereceği sektörü belirlemelisiniz çünkü bu unvan, işletmenizin faaliyetini yansıtmalıdır. Ticaret unvanı seçilirken, başka bir işletmenin kullanmakta olduğu isimle karıştırılmamalıdır. Ayrıca, seçilen unvanın kolay anlaşılabilir ve telaffuz edilebilir olması önemlidir.

Ticaret unvanı kaydı için gerekli belgeler ve prosedürler ülkelere göre değişebilir. Türkiye’de, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yaparak ticaret unvanı kaydı için gerekli belgeleri sunmak gerekmektedir. Bu belgeler arasında işletme sahibinin kimlik belgesi, işletmenin kuruluş belgesi, faaliyet belgesi, vergi kimlik numarası ve işletme adresi gibi belgeler bulunmaktadır. Ardından, Ticaret Sicili'ne başvurarak bir ticaret unvanı alabilirsiniz. Başvuru sürecinde seçtiğiniz unvanın benzersiz olması gerektiği unutulmamalıdır.

Ticaret unvanı kaydı yapıldıktan sonra, işletme bu ismi resmi işlemlerinde kullanabilir ve hukuki işlemlerini bu unvan altında yapabilir. Ticaret unvanı, işletmenin tanınması ve müşteri çekmesi için önemli bir faktördür.

Marka ve Ticaret Unvanı Farkı Nedir?

Marka ve ticaret unvanı, işletmelerin kimliklerini yansıtan ve yasal olarak kullanmalarına izin verilen terimlerdir. Ancak, aralarında farklılıklar bulunmaktadır. Marka, ürün veya hizmetlerinizi tanımlamak için kullanılan bir semboldür. Bir işletmenin markası, ürün veya hizmetlerinin kalitesini ve farklılığını yansıtır. İşletmenin pazarlama stratejisi için önemlidir ve tüketicilerin markayı hatırlamasına ve tercih etmesine yardımcı olur.

Ticaret unvanı ise işletmenin kendisi hakkında bilgi verir ve işletmenin yasal olarak kullanmakta olduğu adı ifade eder. İşletmenin hukuki kimliğinin bir parçasıdır ve işletmenin resmi belgelerinde, sözleşmelerinde, faturalarında ve diğer işlemlerinde kullanılır. Ticaret unvanı, işletmenin tanınması ve müşteri çekmesi için önemlidir.

Marka ve ticaret unvanı arasındaki en önemli fark, markanın ürün veya hizmetleri tanımlamak için kullanılırken, ticaret unvanının işletmenin adını ifade etmesidir. Ayrıca, marka tescil edilebilirken, ticaret unvanı sadece kaydedilebilir.

Ticaret Unvanı Tescili Nasıl Yapılır?

Ticaret unvanı tescili yapmak için öncelikle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan "Ticari İşletme Sicil Müdürlüğü İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi Başvuru Formu" doldurulur ve ticaret sicil müdürlüğüne başvuru yapılır. Başvuru yaparken aşağıdaki belgelerin de sunulması gerekmektedir:

● Şirketin kuruluş belgesi (ana sözleşme, imza sirküleri)

● Ticari işletme faaliyet belgesi

● Şirketin adres beyanı

● Şirketin vergi levhası fotokopisi

Başvuru sırasında, ticaret unvanının benzer ya da aynı bir başka şirket tarafından kullanılıp kullanılmadığı araştırılır. Eğer benzer ya da aynı bir ticaret unvanı bulunmuyorsa, Ticaret Sicil Müdürlüğü tescil işlemini gerçekleştirir. Başvuru işlemi genellikle 1-2 hafta sürer ve Ticaret Sicili, başvurunun kabul edilmesi durumunda bir sicil numarası ve tarih verir.

Ticaret unvanı tescil işlemi tamamlandıktan sonra, şirket adına kullanılan tescilli markaların, internet alan adlarının ve diğer alan adlarının da tescil edilmesi önerilir.

Ticaret Unvanı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ticaret unvanı sorgulama işlemi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan “Ticari İşletme Sicil Müdürlüğü İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi Başvuru Formu” ile yapılabilir. Bu sorgulama işlemi, ticaret unvanının benzer ya da aynı bir başka şirket tarafından kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek için yapılır.

Ticaret unvanı sorgulama işlemi için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

1. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne giriş yapılır.

2. "Ticari İşletme Sicil Müdürlüğü İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi Başvuru Formu"nu aratarak, ilgili belgeye ulaşılır.

3. Belgedeki "Ticaret Ünvanı" bölümünde, sorgulanacak ticaret unvanı yazılır.

4. "Ara" butonuna tıklanarak, sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

5. Eğer sorgulanan ticaret unvanı benzer ya da aynı bir başka şirket tarafından kullanılıyorsa, bir uyarı mesajı görüntülenir.

Gerçek Kişi Ticaret Unvanı Nedir?

Gerçek kişilerin ticaret unvanı, kişinin adını ve soyadını içermelidir. Örneğin, "Ahmet Yılmaz" bir gerçek kişi ticaret unvanı örneğidir.

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı Nedir?

Tüzel kişilerin ticaret unvanı, şirketin türüne ve amacına göre değişebilir. Örneğin, "XYZ Anonim Şirketi" veya "ABC Limited Şirketi" bir tüzel kişi ticaret unvanı örneği olabilir.

Ticaret Unvanı Devir Edilebilir mi?

Ticaret unvanı, işletmenin mal varlığına dahil edilir ve dolayısıyla devredilebilir bir varlıktır. Ancak, Ticaret unvanının devri için Ticaret Sicili'ne başvurulması gerekir.

Ticaret Unvanı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ticaret unvanı seçerken şirketin kimliğini yansıtacak ve hedef kitlesiyle uyumlu bir isim seçmek önemlidir. Aşağıdaki faktörlere dikkat edilmesi, doğru bir ticaret unvanı seçimi için faydalı olabilir:

1. Benzersizlik: Seçilen ticaret unvanı benzersiz olmalı ve daha önce kaydedilmemiş olmalıdır. Benzer bir ticaret unvanına sahip bir başka şirketin olması, müşteri karışıklığına ve yasal sorunlara neden olabilir.

2. Kolay anlaşılabilirlik: Hedef kitle tarafından kolayca anlaşılabilir olmalıdır. Karmaşık veya zor telaffuz edilen isimler, hedef kitle tarafından unutulabilir veya yanlış anlaşılabilir.

3. Uygunluk: Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve tür ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, teknoloji şirketleri için daha modern ve yenilikçi isimler tercih edilebilirken, geleneksel bir şirket için daha sade ve resmi bir isim seçilebilir.

4. Özgünlük: Şirketin hedef kitlesine yönelik özgün bir his uyandırmalıdır. Şirketin değerleri ve misyonuyla uyumlu bir isim seçmek, müşteri sadakati ve marka bilinirliği açısından önemlidir.

5. Kısa ve akılda kalıcı: Kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. Basit ve net bir isim, müşteri zihninde daha kolay kalıcı olabilir ve marka tanıtımında daha etkili olabilir.

Ticaret Unvanı Nasıl Korunur?

Ticari unvanın korunması için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

1. Tescil işlemi: Ticari unvanın tescil edilmesi, marka hakkı ile aynı şekilde koruma sağlar. Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak, ticari unvanın tescil edilmesi ve korunması mümkündür.

2. İzleme işlemi: Ticari unvanın benzer bir şekilde kullanılmaması için düzenli izleme işlemleri yapılmalıdır. Bu sayede, benzer bir ticari unvan kullanımı tespit edildiğinde hukuki işlem başlatılabilir.

3. Hukuki işlem: Ticari unvanın kullanımının izinsiz veya izin dışı olarak gerçekleştirilmesi durumunda, hukuki işlem başlatılabilir. Marka hakkı gibi ticari unvan hakkının da ihlali durumunda, dava açılarak hukuki yollar kullanılabilir.

4. Lisanslama: Ticari unvanın korunması için lisanslama yöntemi de kullanılabilir. Bu sayede, başka bir şirketin de ticari unvanı kullanmasına izin verilerek, kontrol altında tutulabilir ve korunabilir.

Ticari unvanın korunması, şirketin itibarını ve marka değerini korumak için önemlidir. Bu nedenle, yukarıdaki yöntemlerden bir ya da birkaçı kullanılarak, ticari unvanın korunması sağlanmalıdır.

Ticaretinizi yönetirken ihtiyaç duyduğunuz tüm ön muhasebe işlemleri ve işletmeniz için birbirinden avantajları entegrasyonlar KolayBi' Ön Muhasebe Programında. Şimdi 7 gün ücretsiz deneyebilir, memnun kalırsanız abone olabilirsiniz.

Konuyla ilgili diğer içeriklerimiz: 

Marka Tescil Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Ticari Sicil Kaydı Nedir? Nasıl Yapılır?

e-Ticaret nedir? e-Ticaret vergileri nelerdir?

No items found.

Ticaret Unvanı Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Ahmet Karadeniz

Digital Copywriter