Marka Tescili Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı

Marka Tescili Nedir?
İş Geliştirme
Yayımlanma Tarihi:
December 15, 2022
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Marka Nedir?

Marka tanımı üzerinde, iletişim bilimciler, reklamcılar ve pazarlamacılar ortak bir tanımlamaya ulaşamamışlardır. Ancak Amerikan Pazarlamacıları Amerika Pazarlama Birliği, “markayı bir isim, işaret, sembol, tasarım veya hepsinin bir birleşimi olarak, bir satıcının veya satıcılar grubunun ürünlerinin/servislerinin tanıtılması ve rakip şirketler için farklılık yaratması olarak tanımlamaktadır.

Marka isminin kökenine bakıldığında, anglo-sakson izleri görülmeektedir. Almanca Marc ve Fransızca Marque kelimeleri, ürünü işaretleme anlamına gelmektedir. İngilizcede ise ''Mark'' kelimesi; iz, işaretleme anlamına gelmektedir.

Markalamak, eski uyglarlıklardan beri süregelen bir işlemdir. Eski Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar ve Çinliler ürettikleri ürüne dair sahiplik ve ve kaliteyi belrlemek için ürettikleri çömleğin ve diğer eşyaların üzerini işaretlemişlerdir.

Bu sayede ürün kaliteli ise bu malı gelecekte kimden tedari edeceklerini bilecekler veya üründe kusur olması ya da problem ile karşılaştıkları durumunda ise, işaretin sahibi olan sorumlu kişiyi bulacaklardı.

Sonraki dönemlerde ise çeşitli hükümetler, vergisel süreçleri kolaylaştırdığı için ürünleri işaretlemeye başlamışlardır. Kısaca markalaşma, asırlarca süregelmiş, üretilen emtianın kime ait olduğunu belirleyen sembol ve değerlerden oluşarak kime ait olduğuna bilgi vermiştir.

Marka Tescili Ne İşe Yarar?

Marka, sunulan ürün ya da hizmetin kimler tarafından faaliyete geçirildiğini ve tüketiciye arz edildiğini gösteren bir isimdir. Bu isim sayesinde sunulan ürün ya da hizmet her ne olursa olsun o markaya ait olduğu tescillendiği için tüm sorumluluk markaya aittir. Marka tescili ise markanın sahip olduğu bu ürün veya hizmetlerin yani markanın koruma altına alınmasıdır.

Kısaca markanın tescillediği mülklerden üçüncü kişilerin gelir ya da kazanç elde etmesi mümkün değildir. Tescillenmiş ürün ve hizmetin tüm hak ve sorumlulukları markaya ait olur. Bir ürün ya da hizmetin marka tescil süresi 10 yıl süreli olup, bir başkasına devri ya da mirası mümkündür.

Marka tescili ne işe yarar sorusunun yanıtı ise; marka tescili, markaya ait olan logo, amblem gibi işaretlerin yasal yollarla güvence altına alınmasıdır. Marka tescili olduğunda marka sahibi dışında hiç kimse markaya dair unsurları, marka sahibinin izni olmadan kullanamaz. Bu yüzden marka tescili, markaları altında ürün, hizmet üretimi gerçekleştiren işletmeler için avantajlı ve güvenlidir.

beya yapbozlar içerisinde tek sarı yapboz

Marka Tescili Neden Önemlidir?

Marka tescili yaptırmak, markaya sağladığı pek çok avantaj nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Marka tescilinin sağladığı en büyük avantaj sadece marka sahibinin kullanabilir olmasıdır. 3. Şahısların kullanma izni olmaması ya da kullanabilmesi için marka sahibinden izin alması gerekmektedir. Marka tescili yapıldığında markaya dair tüm hakların tarafı olmalarının sağladığı bir avantaj da marka tescilini miras bırakabilir ya da devredebilir. Hatta marka tescilini gerçekleştiren kişiler lisans verme hakkına da sahip olurlar.

Tescilli bir marka sahibi iseniz .com uzantılı alan adı alabilirsiniz. Bu alan adı hem daha çok tüketiciyi markaya çekmenize yardımcı olur hem de marka güvenilirliğinin ve bilinirliğinin artmasına neden olur. Marka tescilinin önemli olmasının bir nedeni de kopyalarının ya da benzerlerinin oluşmamasıdır.

Bu sayede özgün ve tek marka olmasını korurken, marka ile ilgili kalite belgelerinin alınma sürecini hızlandırır. Sonuç olarak mevcut sektördeki rekabet ortamında daha iyi ve aktif faaliyet gösterebilmek, markanın tekelleşmesini sağlamak ve yasal zorunluluklara sahip olabilmek için marka tescili önemlidir.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Markaya büyük avantaj sağlayan ve yasal zorunluluklarla birlikte taklit, benzer markaların oluşmasının önüne geçen marka tescili nasıl yapılır sorusu, işletmelerine özel bir yapı kazandırmak isteyen kişilerin sıklıkla sorduğu bir sorudur.

Marka tescil başvurusunu yapabilmek için hem online başvuru yapılabilir hem de fiziksel olarak müracaat edilebilir. Marka tescili başvurusunda bulunabilmek için ticari işletmenin bulunma zorunluluğu yoktur.

Gerçek kişilerde markaları hakkında marka tescili yaptırabilir. Fakat, her marka için ayrı tescil başvurusu bulunması gerekmektedir. Marka tescili başvurusu yaparken marka sahibi hakkında birtakım bilgilere ihtiyaç duyulur.

Marka vekili aracılığı ile gerçekleştirilen marka tescili başvurusunda gerekli olan ilk form başvuru formudur. Bu başvuru formu üzerinde yer alan tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız.

Marka tescili alınmak istenen ürün ya da hizmetlerin yer aldığı belge, varsa ortaklı durumları, marka tescili için yapılan ödemenin dekontu, varsa rüçhan hakkı talebi harcının ödendiğine dair dekont ve marka örneği gibi gerekli belgeleri ister online olarak isterseniz fiziksel olarak iletmelisiniz.

Marka tescilinin alınacak olduğu logo ya da amblem de Türkçede kullanılan Latin harflerinin dışında bir sembol ya da harf mevcut ise bu harflerin Türkçe karşılıkları mutlaka belirtilmelidir. Tüm evraklar teslim edildikten ve marka tescil işlemi gerçekleştirdikten sonra marka tescil belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır.

Bu süre tamamlandığında marka tescil işlemi tekrardan sağlanmalıdır. Eğer bu işlem tekrarlanmaz ise marka hakkındaki yasal haklar ortadan kalkacağı için hiçbir koruma söz konusu olmadığından benzeri markaların oluşması mümkündür. Bunun için her 10 yılda bir kez marka tescili için gerekli olan belgelerin hazırlanması ve marka tescil ödemesinin yatırılması gerekmektedir.

Marka Tescili Nerede Yapılır?

O halde, marka tescili nasıl alınır ve nerede yapılır? Marka tescili başvurusu için gerekli olan tüm evrakları hazırladıktan ve yatırılması gereken ödemeler yapıldıktan sonra tüm evraklar Türk Patent ve Marka Kurumu’na iletilir. Başvurular doğrudan bu kuruma yapılabileceği gibi kurumun internet sitesi üzerinden de işlemler gerçekleştirilebilir. Marka tescilini isim patenti almak isteyen tüm firmalar yapabilir.

Marka tescil işlemleri, ürün ya da hizmetin patent işlemleri, logo veya amblem tasarımlarının korunması gibi pek çok işlemi yürüten Türk Patent ve Marka Kurumu, bunların yanı sıra lisans çalışmalarında da faaliyet göstermektedir. İlk marka tescil işlemlerini ve daha sonrasında yapılan yenileme ve logo tescil işlemlerini de yine Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile gerçekleştirilen ve yasal bütün hak ve sorumluluklarınızı kanunlar kapsamında güvence altına almalısınız.

Marka Tescil Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Marka sahibi, marka tescili için gerekli olan tüm evrak ve ödemeleri gerçekleştirerek ilgili evrakları Türk Patent ve Marka Kurumu’na ilettikten sonra marka tescil işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan inceleme ve araştırma işlemleri 5-7 ay arasında gerçekleşmektedir.

Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescili yapılacak tüm ürün ya da hizmetlerin girdisi ve kodlanması, marka incelemelerinin gerçekleşmesi ve onay için bir pürüz olmaması için yapılan araştırmalar kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünden marka tescil başvurusunun sonuçlanması uzun sürmektedir.

Eksiksiz evrak verildiği ve marka tescilinin verilmesi için herhangi bir sorun oluşmadığı takdirde daha kısa süre içerisinde başvuru talebi onaylanabilir. Eğer TPE tarafından marka tescil başvurusu red cevabı aldı ise marka sahibi, iki ay içerisinde bu karara itiraz ederek yeniden incelenmesi için talepte bulunabilir.

Bu süre zarfında ilgili evrak ve talepler yeniden incelenerek, gözden geçirilir ve yeni bir karar verilerek bu durum marka sahibine bildirilir. Bildiriler posta yoluyla yapıldığından eğer marka tescil başvurusu onay alırsa “Marka Tescil Belgesi” başvuru sahibine gönderilir.

Marka Tescili İşleminin Maliyeti Nedir?

Marka tescil fiyat bilgileri marka tescil sınıfına göre değişiklik göstermektedir. Marka tescil başvurusunda bulunmak için öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu’na ödeme yapılması gerekir. Başvuru işlemini internet üzerinden gerçekleştiriyorsanız ödeme işlemlerini de aynı şekilde internet üzerinden online gerçekleştirebilirsiniz. Marka tescil başvurusu için gerekli olan maliyet 240 TL’dir.

1. Sınıf marka başvurusu için geçerli olan bu maliyet sınıf sayısı arttıkça artmaktadır. Her bir sınıf için ekstradan 240 TL ödeme yapılması gerekir. Fakat marka tescil işlemini fiziksel evrak teslimi ile gerçekleştiriyorsanız bu durumda başvuru ücreti de değişiklik göstermektedir. 360 TL olarak belirlenen fiziksel başvuru ücreti aynı şekilde sınıf sayısında artış olduğu takdirde artmaktadır. Başvuru sonrasında tescil için gerekli olan maliyet online başvurularda 660 TL iken fiziksel başvurularda 990 TL olarak belirlenmiştir.

Marka Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

Marka Tescili sorgulama işlemlerini Türk Patent Enstitüsü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kuruma ait web sitesini ziyaret ederek, işlemler menüsünden marka tescil sorgulama yapabilirsiniz. Marka tescil sorgulaması yapmanın en önemli nedeni hem süreci takip etmek hem de evraklar hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Marka Tescil Sınıfları Ne Demek?

Eğer markanız üretim gerçekleştiriyor ise marka tescil başvurusu yaparken 1’den 34’e kadar olan sınıfları seçmelidir. Ya da markanız hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorsa bu durumda 35’den 45’e kadar olan marka tescil sınıflarını seçmelidir. Her sınıf için farklı üretim ve hizmet faaliyeti belirlendiğinden marka tescil başvurusu yaparken hangi sınıfa dahil olduğunuzu bilerek işlemlerinizi devam ettirmelisiniz.

Marka Tescilinin Faydaları Nelerdir?

Günümüzde karşılaşılan en büyük problemlerden biri sahte ürün veya taklit hizmetlerin piyasaya sürülmesi, pazarlanması ve satışa çıkarılmasıdır. Marka tescili ile bunun önüne geçilebilir ve asıl ürün veya fikir sahiplerinin hukuki yollara başvurabilmeleri sağlanır.

Tescil süreci 10 yıl olduğundan, işletme veya kuruluşlar her 10 yılda bir tescil belgelerini yeniledikleri takdirde markalarını koruma altına alabilirler; bu büyük bir güvence sağlamaktadır. İşletme veya kurumlar marka tescillerini aldıktan sonra kendileri ile aynı sektörde olan işletme veya kuruluşlar bu markayı kullanamamaktadır. Herhangi bir hak ihlali söz konusu olduğunda ise, marka tescili kendilerine ait olduğundan işletme veya kuruluşlar hukuki yaptırım uygulanmasını sağlayabilirler.

Marka Tescil ile İlgili Sık Sorulan Sorular

e-Devlet üzerinden marka tescil sorgulaması yapılabilir mi?

Marka tescil sorgulama işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirmeniz mümkündür. Marka sahibine ait olan kimlik bilgileri ile sistemde sorgulama yapabilirsiniz.

Türk Patent ve Marka Kurumu Nedir?

Marka tescili, ürün patenti ve daha birçok işlemin gerçekleştirildiği ve marka sahibine birtakım yasal hak ve sorumlulukların verildiği özel bütçeli ve bağımsız bir kuruluştur.

Uluslararası Marka Tescili Nedir?

Uluslararası marka tescili Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birden fazla ülkede markanın korunmasını sağlayan ve başvuruların Türkiye içerisinde gerçekleştirilen bir marka tescilidir.

Markanızın yönetimini ister bilgisayardan, ister cep telefonunuzdan kolayBi' Ön Muhasebe Programı ile gerçekleştirin. Ön Muhasebe Programı KolayBi' işletmenize ait tüm finansal operasyonları yönetmek ve markanıza değer katmak için şimdi 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? Bilanço Nasıl Okunmalıdır?

Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Avantajları ve Şartları Nedir?

No items found.

Marka Tescili Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı