APHB Nedir? APHB Sigorta Türü Ne Demektir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

APHB Nedir?
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
August 12, 2021
Güncelleme Tarihi:
12/3/2024
0 dk

APHB Nedir?

APHB, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin kısaltmasıdır. APHB, işverenler tarafından hazırlanıp SGK ya gönderilen ve içinde çalışanla ilgili bilgilerin yer aldığı bir sigorta türüdür.

APHB ile bir işçinin günlük yaşantısı ve iş hayatı güvence altına alınır. İşverenlerin, 1 ay boyunca sigortalı personelleri için çıkardığı bir belgedir. APHB, personelin sigortalık durumunu, sigorta kapsamını ve iş ile günlük yaşamında karşılaşabileceği sorunları SGK sigorta kapsamında karşılanmasını ve denetlenmesini amaçlar.

APHB evrakı, bir işverenin bir aylık süreç içerisinde çalıştırdığı personelinin SGK tarafından belirlenen tarihte, SGK’ya sunduğu ve içeriğinde işverene dair istenen bilgilerin eksiksiz şekilde yer aldığı evraktır. Bu evrak, iş değiştirme süreçlerinde de kullanılır ve bildirilmesi zorunludur. APHB evrakının SGK’ya teslim edilmemesi durumunda kayıt dışı personel çalıştırmış konumuna düşebilirsiniz ve bu durum yasal olarak birçok risk teşkil eder.

birbirine dosya uzatan iki kişi görseli
KolayBi' ile Finansal Takibinizi Kolayca Gerçekleştirin
Şimdi 14 Gün Ücretsiz Deneyin

APHB Belgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Bir APHB belgesinde yer alması gereken bilgiler aşağıda sıralanmıştır;

 • Sigortalıya ait ad – soyad,
 • TC kimlik numarası,
 • Prime esas kazanç,
 • Prim ödeme gün sayıları,
 • Çalıştığı sigorta kolu,
 • Statüsü (APHB),
 • Sicil numarası,
 • Meslek kodu,
 • İş yeri numarası,
 • Ünitesi,
 • Bildirge dönemi,
 • Belge kodu,
 • Belge türü,
 • Çalıştığı gün sayısı,
 • İşe giriş ve çıkış tarihleri,
 • Prim günleri bilgileri yer alır.

APHB Primine Dâhil Olan Kazançlar Nelerdir?

APHB primine dâhil olan kazançlar; sigortalı kişinin hak etmiş olduğu ücretler, prim-ikramiye gibi sigortalı kişinin haklarına ilişkin yapılan ödemeler ve sigortalı kişiler için özel sağlık sigortası veya bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar şeklindedir.

İşverenler APHB’yi Nasıl Düzenlemelidir?

APHB belgesini düzenlemek isteyen işverenler için, SGK bırakılan boşlukların doldurulması gereken sabit bir form hazırlamıştır. Bu form, SGK tarafından temin edilebilen bir taslaktır ve doldurulup yine bu kuruma iletilir.

İşverenin:

 • Adı ve soyadı
 • İş yeri adresi
 • İletişim bilgileri (tel no ve e-posta adresi belirtilmeli)
 • Vergi numarası veya TC kimlik nosu

Çalışanın:

 • Sosyal güvenlik sicil nosu
 • Ad ve Soyadı (eğer çalışanın ikinci bir soyadı varsa ilk soyadları da evrakta belirtilmeli)
 • Prime esas kazanç meblağları (formda belirtildiği gibi ilgili kısım SGK tarafından ikiye bölünmüştür. Hem hak edilen ücret hem de “prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak” ayrı ayrı belirtilmeli)
 • İlgili ay içerisindeki işe giriş ve işten çıkış tarihleri gün/ay formatıyla belirtilmeli
 • Çalışmadıkları gün sayısı, belgede geçen adıyla “eksik gün” boşluğu ve eksik günün nedeni yazılmalıdır.

İlgili belgede doldurulması zorunlu olan, işçi ve işveren ile ilgili kısımlar eklenmelidir.

APHB Bildirimi Nedir?

APHB, işveren tarafından bir sonraki ayın 23’üne kadar internet üzerinden verilmelidir. İnternet üzerinden bu tarihe kadar bildirge verilemediyse kâğıt ortamında SGK’ya bildirimde bulunulmalıdır. Bildirge gerekli şekilde düzenlendikten sonra işveren tarafından onaylanarak Sosyal Güvenlik Kurumu adresi üzerinden SGK’ya gönderilir. Eğer bildirge geç verildiyse sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/5’i kadar ceza uygulanır. Eğer bildirge verilmediyse işverene aylık asgari ücretin iki katı tutarında ceza kesilir.

İşverenleri bünyesinde çalıştırdığı sigortalı çalışanları başka bir işverene geçici olarak devrettiğinde, o sigortalı işçiyi devralan diğer işveren bildirgeyi aynı süre içinde asıl işverenin iş yerinde bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda işveren, bunları göz önünde bulundurarak bu işçilerin bildirimleri için bir süre belirlemeli ve bu süre içinde belge türünü seçip bu türde kuruma bildirim yapmalıdır.

Hizmet Dökümünde 506 / APGB Nedir?

Hizmet dökümünde 506 / APHB; 506 sayılı kanun gereği hazırlanan aylık prim ve hizmet bildirgesi verilmesinin zorunluğunu belirtir. Sigortalı çalışan, aylık sigorta bilgilerini görmek istediğinde hizmet dökümüne bakabilir. İhtiyaç duyulan bilgiler ayrıntılı olarak burada yer alır.

4/A APHB kısmında 506 olarak görünen hizmetler, 2008/10. aydan önceki SSK kapsamındaki çalışmaları gösterir. 01 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı çalışanlar 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. 2008/10 dönemi sonrasında ise APHP sigorta türü 5510 SK 4/A olarak hizmetler sistemde görünür.

506 APHB Meslek Kodu Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanmasına yönelik hazırlanan İşveren Uygulama Tebliği, 2012/Eylül döneminde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşveren Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda e-bildirge sisteminde değişiklik yapılarak aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ile meslek unvanları eklenmiştir.

Meslek kodları, işçinin işyerinde yapmış olduğu işe uygun bir şekilde bildirimine imkân sağlayan kodlardır ve bu meslek kodları, çalışanlar için zorunlu hale gelmiştir. APHB meslek kodu, 506 sayılı Kanuna tabi olarak bildirilen SSK hizmetleri için işveren tarafından seçilen sigortalı meslek kodudur. İşveren tarafından kodla bildirim zorunludur. Aylık prim ve hizmet belgesinde çalışanların meslek kodlarının girilmesi zorunludur. 506 sayılı kanuna göre verilen bildirgeler için o dönemde meslek kodları zorunlu olmadığından burası boş çıkacaktır.

Meslek kodları ile ilgili ele aldığımız, Meslek Kodları Nelerdir? Meslek Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır? içeriğimiz ile, 2012 yılından bu yana yürürlükte olan meslek kodları hakkında detaylı tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.

APHB Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

APHB Bildirimi Ne Zaman ve Nereye Yapılmalıdır?

Aylık Prim ve Hizmet Dökümü (APHB) bildirimi, işveren tarafından bir sonraki ayın 23'üne kadar e-Bildirge yoluyla SGK'ya yapılmalıdır. Ayın 23'üne kadar yapılmamış bildirimler, klasik evrak doldurma yöntemiyle SGK'ya iletilmelidir. Doğru şekilde hazırlandığına emin olunan beyanname, işveren tarafından onaylandıktan sonra SGK'ya iletilmelidir.

APHB Sigorta Türü Kimleri Kapsamaktadır?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, 4A kapsamında primleri yatan ve sigortalı çalışan işçileri kapsamaktadır. APHB Sigorta türü, 4A kapsamında çalışan kişiler için düzenlenen ve her ay bildirilmesi gereken bildirgedir. Bu kapsamda çalışan kişi, ilgili belgeye e-Devlet üzerinden erişebilmektedir.

APHB Sigorta Türü Nedir?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin kısaltması olan APHB, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalı çalışanlara dair bilgiler barındıran ve sigortalı işçinin çalıştığı kurumdan alınan belge türüdür. Belge içerisinde çalışana dair; çalışma statüsü, sicil numarası, ad-soyad, TC kimlik numarası, prim ödenme gün sayıları gibi çeşitli bilgiler yer almaktadır.

APHB Nasıl Verilir?

APHB bildirimi, işverenler tarafından ayın 23’üne kadar internet yoluyla SGK’ya iletilir.

APHB Bildirmeme Cezası Nedir?

APHB’nin geç bildirilmesi veya hiç bildirmemesi durumlarında farkı cezalar söz konusudur. Bildirgenin geç verilmesi durumunda asgari ücretin 1/5’i kadar ceza uygulanırken, hiç bildirmemesi durumunda ise asgari ücretin iki katı oranında cezası uygulanmaktadır.

2023 Sigorta Primi Ne Kadar?

2023 itibariyle en düşük sigorta primi 10.008 TL iken, en yüksek prim miktarı 75.060 TL'dir.

APHB Sigorta Kodu Ne Demek?

İşverenlerin APHB için girmesi gereken bilgiler eksiksiz şekilde tamanlandıktan sonra bu bilgiler, SSK'ye teslim edilmelidir. Yukarıda bahsettiğimiz bu bilgiler (çalışan kimlik bilgiler, işyeri bilgileri vd.) girildikten sonra e-sigorta kodunun ilgini alana girilmesi gerekmektedir. Bu kod ile birlikte APHB formu, internet üzerinden ilgili mercilere iletilir.

APHB Nedir? APHB Sigorta Türü Ne Demektir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir