APHB SGK Sigorta Türü Nedir? 506 APHB Ne Demektir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

ofiste çalışan iki kişiye ait görsel
Muhasebe
12.8.2021
0 dk okunma süresi

APHB, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, işverenler tarafından hazırlanıp SGK ya gönderilen ve içinde çalışanla ilgili bilgilerin yer aldığı bir sigorta türüdür.

APHB ile bir işçinin günlük yaşantısı ve iş hayatı güvence altına alınır. İşverenlerin, 1 ay boyunca sigortalı personelleri için çıkardığı bir belgedir. APHB, personelin sigortalık durumunu, sigorta kapsamını ve iş ile günlük yaşamında karşılaşabileceği sorunları SGK sigorta kapsamında karşılanmasını ve denetlenmesini amaçlar.

APHB evrakı, bir işverenin bir aylık süreç içerisinde çalıştırdığı personelinin SGK tarafından belirlenen tarihte, SGK’ya sunduğu ve içeriğinde işverene dair istenen bilgilerin eksiksiz şekilde yer aldığı evraktır. Bu evrak, iş değiştirme süreçlerinde de kullanılır ve bildirilmesi zorunludur. APHB evrakının SGK’ya teslim edilmemesi durumunda kayıt dışı personel çalıştırmış konumuna düşebilirsiniz ve bu durum yasal olarak birçok risk teşkil eder.

birbirine dosya uzatan iki kişi görseli
KolayBi' ile Finansal Takibinizi Kolayca Gerçekleştirin
Şimdi 7 Gün Ücretsiz Deneyin

APHB Belgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Bir APHBbelgesinde yer alan bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

 • Sigortalıya ait ad – soy ad,
 • TC kimlik numarası,
 • Prime esas kazanç,
 • Prim ödeme gün sayıları
 • Çalıştığı sigorta kolu
 • Statüsü (APHB)
 • Sicil numarası
 • Meslek kodu
 • İş yeri numarası
 • Ünitesi
 • Bildirge dönemi
 • Belge kodu
 • Belge türü
 • Çalıştığı gün sayısı
 • İşe giriş ve çıkış tarihleri
 • Prim günleri bilgileri yer alır.

Sigortalı bu hizmet dökümüne (4/A) e-devlet üzerinden ulaşabilir.

APHB Primine Dâhil Olan Kazançlar Nelerdir?

APHB primine dâhil olan kazançlar; sigortalıkişinin hak etmiş olduğu ücretler, prim-ikramiye gibi sigortalı kişininhaklarına ilişkin yapılan ödemeler ve sigortalı kişiler için özel sağlıksigortası veya bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar şeklindedir.

İşverenler APHB’yi Nasıl Düzenlemelidir?

APHB belgesini düzenlemek isteyenişverenler için, SGK bırakılan boşlukların doldurulması gereken sabit bir formhazırlamıştır. Bu form, SGK tarafından temin edilebilen bir taslaktır ve doldurulupyine bu kuruma iletilir.

İşverenin:

 • Adı ve soyadı
 • İş yeri adresi
 • İletişim bilgileri (tel no ve e-postaadresi belirtilmeli)
 • Vergi numarası veya TC kimlik nosu

Çalışanın:

 • Sosyal güvenlik sicil nosu
 • Ad ve Soyadı (eğer çalışanın ikinci birsoyadı varsa ilk soyadları da evrakta belirtilmeli)
 • Prime esas kazanç meblağları (formdabelirtildiği gibi ilgili kısım SGK tarafından ikiye bölünmüştür. Hem hak edilenücret hem de “prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak” ayrı ayrıbelirtilmeli)
 • İlgili ay içerisindeki işe giriş ve iştençıkış tarihleri gün/ay formatıyla belirtilmeli
 • Çalışmadıkları gün sayısı, belgede geçenadıyla “eksik gün” boşluğu ve eksik günün nedeni yazılmalıdır.

İlgili belgededoldurulması zorunlu olan, işçi ve işveren ile ilgili kısımlar eklenmelidir.

APHB Bildirimi Nedir?

APHB, işveren tarafından bir sonrakiayın 23’üne kadar internet üzerinden verilmelidir. İnternet üzerinden bu tarihekadar bildirge verilemediyse kâğıt ortamında SGK’ya bildirimde bulunulmalıdır.Bildirge gerekli şekilde düzenlendikten sonra işveren tarafından onaylanarak www.sgk.gov.tr adresi üzerinden SGK’ya gönderilir. Eğerbildirge geç verildiyse sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/5’i kadar cezauygulanır. Eğer bildirge verilmediyse işverene aylık asgari ücretin iki katıtutarında ceza kesilir.

İşverenleri bünyesindeçalıştırdığı sigortalı çalışanları başka bir işverene geçici olarakdevrettiğinde, o sigortalı işçiyi devralan diğer işveren bildirgeyi aynısüre içinde asıl işverenin iş yerinde bildirmekle yükümlüdür. Bu durumdaişveren bunları göz önünde bulundurarak bu işçilerin bildirimleri için bir sürebelirlemeli ve bu süre içinde belge türünü seçip bu türde kuruma bildirimyapmalıdır.

Hizmet Dökümünde 506/APGB Nedir?

Hizmet dökümünde 506 / APHB; 506 sayılı kanun gereği hazırlanan aylık prim ve hizmet bildirgesi verilmesinin zorunluğunu belirtir. Sigortalı çalışan, aylık sigorta bilgilerini görmek istediğinde hizmet dökümüne bakabilir. İhtiyaç duyulan bilgiler ayrıntılı olarak burada yer alır. 4/A APHB kısmında 506 olarak görünen hizmetler, 2008/10. aydan önceki SSK kapsamındaki çalışmaları gösterir. 01 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı çalışanlar 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. 2008/10 dönemi sonrasındaise APHP sigorta türü 5510 SK 4/A olarak hizmetler sistemde görünür.

506 APHB Meslek Kodu Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanmasına yönelik hazırlanan İşveren Uygulama Tebliği, 2012/Eylül döneminde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşveren Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda e-bildirge sisteminde değişiklik yapılarak aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ile meslek unvanları eklenmiştir. Meslek kodları, işçinin işyerinde yapmış olduğu işe uygun bir şekilde bildirimine imkân sağlayan kodlardır ve bu meslek kodları, çalışanlar için zorunlu hale gelmiştir. APHB meslek kodu, 506 sayılı Kanuna tabi olarak bildirilen SSK hizmetleri için işveren tarafından seçilen sigortalı meslek kodudur. İşveren tarafından kodla bildirim zorunludur. Aylık prim ve hizmet belgesinde çalışanların meslek kodlarının girilmesi zorunludur. 506 sayılı kanuna göre verilen bildirgeler için o dönemde meslek kodları zorunlu olmadığından burası boş çıkacaktır.

Konuyla ilgili diğer içeriklerimiz:


SGK'ya Nasıl e-Fatura Kesilir? SGK e-Fatura Tipleri Nelerdir?

SGK e-Bildirge Nedir? Nasıl Verilir?

İşe Giriş Bildirgesi Nedir ? SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Alınır ?

APHB SGK Sigorta Türü Nedir? 506 APHB Ne Demektir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir