e-Fatura Durum Kodları Nedir? Açıklamaları Neledir?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı

bilgisayarının başında kollarını kapatarak kameraya bakan kişi görseli
e-fatura
Yayımlanma Tarihi:
October 29, 2021
Güncelleme Tarihi:
0 dk okunma süresi

e-Fatura portalından gönderilen faturalar, belirli aşamalardan geçer ve her aşamada e fatura durum kodu alır. Aşağıdaki listede ilgili durum kodları ve bu durum kodları ile ilgili detaylı açıklamaları görebilirsiniz.

1000 Zarf Kuyruğa Eklendi: Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1100 Zarf İşleniyor: Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1110 Zıp Dosyası Değil:  Gönderdiğiniz zarfın formatı ".zip" olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli.

1111 Zarf ID Uzunluğu Geçersiz: Zarf ID numarası 32 karakterden farklı.

1120 Zarf Arşivden Kopyalanamadı: Zarf arşivden kopyalanamadı.

1130 Zıp Açılamadı: Zarf okunamadı.

1131 Zıp Bir Dosya İçermeli: ZIP bir dosya içermiyor.

1132 XML Dosyası Değil: Zarf içindeki dosyalar XML formatında olmalıdır.

1133 Zarf ID VE XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı: Zarf ID'si ve XML ID'si aynı karakterde olmadı.

1140 Dokuman Ayrıştırılamadı: Zarftaki fatura doğru şekilde çıkarılamadı.

1141 Zarf ID Yok: Zarf ID alanı boş bırakıldığı zaman bu hata kodu alınır.

1142 Zarf ID Ve Zıp Dosyası Adı Aynı Olmalı: Zarf ID'si ve ZİP ID'si aynı karakterlerde olmadığı durumda 1142 hata alınır.

1143 Geçersiz Versiyon: Faturalar yeniden gönderilmeli

1150 Schematron Kontrol Sonucu Hatalı: Bu kodun anlamı, fatura üzerinde yer alan bilgiler GİB standartlarında değildir. Faturalar yeniden gönderilmeli

1160 XML Sema Kontrolünden Geçemedi: Oluşturulan XML formatı geçersizdir.

1161 İmza Sahibi TCKN VKN Alınamadı: Aynı faturalar yeniden gönderilmeli

1162 İmza Kaydedilemedi: Faturayı göndermeden evvel imza kontrolü yapmalısınız.

1163 Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir: Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Şayet gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDI" şeklinde olur. Yani, faturalar yeniden gönderilmelidir.

1170 Yetki Kontrol Edilemedi: Faturalar yeniden gönderilmeli

1171 Gönderici Birim Yetkisi Yok: Gönderici birim etiketinde GB tanımlı olmalıdır. PK olarak tanımlandığı durumlarda bu hata kodu alınır. Bu kod, faturaların yeniden gönderilmesi gerektiğini ifade eder.

1172 Posta Kutusu Yetkisi Yok: Faturalar yeniden gönderilmeli

1175 İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi: Faturalar yeniden gönderilmeli

1176 İmza Sahibi Yetkisiz: Faturalar yeniden gönderilmeli

1177 Geçersiz İmza: Faturalar yeniden gönderilmeli

1180 Adres Kontrol Edilemedi: Faturalar yeniden gönderilmeli

1181 Adres Bulunamadı: Faturalar yeniden gönderilmeli

1182 Kullanıcı Eklenemedi: Faturalar yeniden gönderilmeli

1183 Kullanıcı Silinemedi: Faturalar yeniden gönderilmeli

1190 Sistem Yanıtı Hazırlanamadı: Faturalar yeniden gönderilmeli

1195 Sistem Hatası: Faturalar yeniden gönderilmeli

1200 Zarf Başarıyla İşlendi: Gönderilen zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve bir hata alınmamışsa durum kodu 1200 olarak güncellenir. Yani, her şey yolunda.

1210 Dokuman Bulunan Adrese Gönderilemedi: GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur ise, 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala başarısız ise, 1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME SONLANDI durum kodu alınır.

1215 Doküman Gönderimi Başarısız: 1210 durum kodunu almış faturalar GİB tarafından 4 kez daha gönderimi denenir. Eğer bu denemeler de başarısız olmuşsa 1215 durum kodu alınır. Bu kod, tekrar gönderme sonlandı anlamını taşır.

1220 Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.

1230 Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız: Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi, faturalar yeniden gönderilmeli.

1300 Başarıyla Tamamlandı: Zarf başarılı bir şekilde alıcıya gönderilmiştir.

No items found.

e-Fatura Durum Kodları Nedir? Açıklamaları Neledir?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı