e-Fatura Durum Kodları Nedir? Açıklamaları Neledir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

e-Fatura Durum Kodları Nedir?
e-fatura
Yayımlanma Tarihi:
October 29, 2021
Güncelleme Tarihi:
11/10/2023
0 dk

Bu içeriğimizde, e-Fatura kullanımı yaygınlaştıkça giderek daha fazla önem kazanan e-Fatura Durum Kodları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Özellikle ön muhasebe ve e-fatura süreçlerinde etkili bir şekilde kullanılan bu kodlar, e-faturayı yeni kullanmaya başlayan mükellefler için oldukça önemlidir. Hangi kodun, hangi durumda kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız, blog içeriğimiz tam size göre!

e-Fatura Durum Kodu Nedir? 

e-Fatura portalından gönderilen faturalar, belirli aşamalardan geçer ve her aşamada e-fatura durum kodu alır. Aşağıdaki listede ilgili durum kodları ve bu durum kodları ile ilgili detaylı açıklamaları görebilirsiniz. E-Fatura sürecinde, fatura işlemlerinin durumu çeşitli durum kodları ile belirlenir. Bu durum kodları, faturanın işlenme aşamasını gösterir ve muhasebe departmanlarının işlemleri takip etmelerine yardımcı olur. İşte, bazı önemli e-fatura durum kodlarını sizin için derledik.

e-Fatura Durum Kodları Niçin Önemlidir?

e-Fatura durum kodları, elektronik ortamda kesilen faturalarıne belirli durumları ve aşamaları ifade etmektedir. Bu kodlar, fatura işlemlerinin takip edilmesi, doğrulanması ve yönetilmesi için kullanılır. E-Fatura durum kodları aracılığıyla; fatura işlemlerinin takibi ve kontrolü, iletilen faturaların doğrulanması ve uyumluluğu, kesilen fatuaların izlenmesi ve sonraki denetim ve raporlamalarda ortaya çıkacak aksaklıkların giderilmesi açısından önem teşkil etmektedir.

fatura ve pos makinası ile işlem yapan yakın çekim el görüntüsü

e-Fatura Durum Kodları Nelerdir?

Aşağıda açıklamalarıyla birlikte, ilgili kodların hangi durumda olduğu ve iletilen koda göre faturanın hangi aşamada olduğu aktarılmaktadır. Gelen koda göre alınması gereken aksiyonlarla birlikte e-fatura durum kodları listelenmiştir.

1000 Zarf Kuyruğa Eklendi:

Gönderici taraf, zarfı oluşturup GİB'e iletmiştir. Bu zarf Merkez Birimde sıraya alınmaktadır. İletilen zarf ''Kuyrupa Eklendi'' kodu alır.Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1100 Zarf İşleniyor:

Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir. Merkez birimde sırası gelen zarfın işlenmeye başladığı anlamına gelmektedir. Bu esnada fatura, zarf şema ve schematron kontrolüne tabi tutulmaktadır. GİB üzerinden fatura durumu bu anda sorgulanabilir ancak durum kodunun güncellemesinin beklenmesi gerekmektedir.

1110 Zıp Dosyası Değil:  

Gönderdiğiniz zarfın formatı ".zip" olmalıdır. Bu hata alındıysa, gönderilen faturanın '.zip' formatında olmadığı anlaşılmaktadır. Faturanın tekrar gönderilmesi gerekmektedir.

1111 Zarf ID Uzunluğu Geçersiz:

Zarf ID numarası 32 karakterden farklı olduğu durumlarda bu hatayla karşılaşılmaktadır. 31 Karakterden daha azveya daha uzun olması durumunda bu hata ile karşılaşılmaktadır. Bu hata alındıysa, fatura yeniden gönderilmelidir.

1120 Zarf Arşivden Kopyalanamadı:

Zarf arşivden kopyalanamadı. Bu durumda faturanın yeniden gönderilmesi gerekmektedir.

1130 Zıp Açılamadı:

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki teknik bir durumdan ötürü iletilen zarfın okunamadığı anlamına gelir. Yapılması gereken ise, faturanın yeniden gönderilmesidir.

1131 Zıp Bir Dosya İçermeli:

ZIP bir dosya içermiyor uyarısı, Zarf içerisinde dosya bulunmadığı zaman ortaya çıkmaktadır. Yapılması gereken ise, faturayı yeniden göndetmektir.

1132 XML Dosyası Değil:

Zarf içindeki dosyalar XML formatında olmalıdır. Bu durum kodu alındığında, faturalar yeniden gönderilmelidir.

1133 Zarf ID VE XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı:

Zarf ID'si ve XML ID'si aynı karakterde olmadığı zamanlarda bu hata kodu gelmektedir. Yapılması gereken kodları eşleştirmek ve faturayı yeniden göndermektedir.

1140 Dokuman Ayrıştırılamadı:

Zarftaki fatura doğru şekilde çıkarılamadığı anlamına gelen bu kodla karşılaştığımız zaman, faturayı yeniden göndermemiz gerekmektedir.

1141 Zarf ID Yok:

Zarf ID alanı boş bırakıldığı zaman bu hata kodu alınır. Faturanın tekrar iletilmesi gerekmektedir.

1142 Zarf ID Ve Zıp Dosyası Adı Aynı Olmalı:

Zarf ID'si ve ZİP ID'si aynı karakterlerde olmadığı durumda 1142 hata alınır.

1143 Geçersiz Versiyon:

Faturalar yeniden gönderilmeli. Bu durum kodunu alan faturalar yeniden iletilmelidir.

1150 Schematron Kontrol Sonucu Hatalı:

Bu kodun anlamı, fatura üzerinde yer alan bilgiler GİB standartlarında değildir. Faturalar yeniden gönderilmelidir.

1160 XML Sema Kontrolünden Geçemedi:

Oluşturulan XML formatı geçersiz olduğunu ifade eden koddur. GİB formatından geçen bir faturanın alıcı tarafın XML kontrolünü de tamamlamalıdır. Alıcı taraf uyarılmalı ve fatura yeniden gönderillmelidir.

1161 İmza Sahibi TCKN VKN Alınamadı:

Bu durum kodunu alan faturalar aynı şekilde faturalar yeniden gönderilmelidir.

1162 İmza Kaydedilemedi:

Faturayı göndermeden önce imza kontrolü yapmalısınız. Ardından Faturanın gönderimi sağlanmalıdır.

1163 Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir:

Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Şayet gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDI" şeklinde olur. Yani, faturalar yeniden gönderilmelidir.

1170 Yetki Kontrol Edilemedi:

Bu durum kodu ile karşılaşıldığında faturalar yeniden gönderilmelidir. Faturanın aynı ETTN numarası ile gönderilmesine izin verilmektedir.

1171 Gönderici Birim Yetkisi Yok:

Gönderici birim etiketinde GB tanımlı olmalıdır. PK olarak tanımlandığı durumlarda bu hata kodu alınır. Bu kod, faturaların yeniden gönderilmesi gerektiğini ifade eder.

1172 Posta Kutusu Yetkisi Yok:

Posta kutusu etiketinde PK’nın tanımlanması gerekmektedir. PK'nın tanımlanması gereken yerde GB’nin tanımlandığı durumlarda bu durum kodu gelmektedir. Dolayısıyla faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.

1175 İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi:

İmzanın yetersiz olduğu durumlarda gönderilen fatura işlemlerinde bu kod ile karşılaşılmaktadır. Yapılması gereken Faturalar yeniden gönderilmesidir.

1176 İmza Sahibi Yetkisiz:

Faturalar yeniden gönderilmelidir. Bu fatura durum kodu alındığında aynı faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilmektedir.

1177 Geçersiz İmza:

İmza doğrulamasının geçersiz olduğu anlamına gelen bu kod ile karşılaşıldığında imza doğrulamasının yanlış olduğu anlaşılmalıdır. İmza doğrulaması kontrolü gerekmektedir. Ancak bu kod alındığında faturanın yeniden iletilmesi gerekmektedir.

1180 Adres Kontrol Edilemedi:

Adres Kontrol edilemedi uyarısı alındığında ilgili faturalar yeniden gönderilmelidir. Faturaların aynı ETTN kodu ile gönderilmesi mümkündür.

1181 Adres Bulunamadı:

Hata sebebi genellikle etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunmasının ardından faturalar yeniden gönderilmelidir.

1182 Kullanıcı Eklenemedi:

Faturalar yeniden gönderilmeli. İlgili faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilmektedir.

1183 Kullanıcı Silinemedi:

Fatura numarası kontrol edilip yeniden gönderilmelidir.

1190 Sistem Yanıtı Hazırlanamadı:

Bu kod alındığında faturalar tekrar kontrol edilip yeniden gönderilmelidir.

1195 Sistem Hatası:

Fatura kontrol edilip yeniden gönderilmelidir. İlgili faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilmektedir.

1200 Zarf Başarıyla İşlendi:

Gönderilen zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve bir hata alınmamışsa durum kodu 1200 olarak güncellenir. Faturanın başarılı bir şekilde iletildiğini gösterir.

1210 Dokuman Bulunan Adrese Gönderilemedi:

GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur ise, 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala başarısız ise, 1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME SONLANDI durum kodu alınır.

1215 Doküman Gönderimi Başarısız:

1210 durum kodunu almış faturalar GİB tarafından 4 kez daha gönderimi denenir. Eğer bu denemeler de başarısız olmuşsa 1215 durum kodu alınır. Bu kod, tekrar gönderme sonlandı anlamını taşır.

1220 Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi:

İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.

1230 Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız:

Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi, faturalar yeniden gönderilmeli.

1300 Başarıyla Tamamlandı:

Zarf başarılı bir şekilde alıcıya gönderilmiştir.

E-Fatura işlemlerinizi beraber tamamlayalım!

e-Fatura işlemlerinizi KolayBi' ile hızlıca halledebilirsiniz! İşletmenizi dijitalleştirirken ihtiyacınız olan ön muhasebe ve e-Fatura çözümleri KolayBi'de! Şimdi 14 gün ücretsiz deneyin!

No items found.

e-Fatura Durum Kodları Nedir? Açıklamaları Neledir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı