E-Fatura Mükellefleri Kimlerdir? Yeni Düzenlemeler Neler?

E-fatura elektronik ortamda hazırlanan fatura anlamına gelmektedir, alıcı ve satıcılara sunucular tarafından iletilmektedir. Hukuki nitelikleri bakımından kâğıt fatura ile aynı geçerliliğe sahiptir. E-fatura ile tüm fatura işlemleri geleneksel fatura sistemine kıyasla daha düşük maliyetle, kolay, hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine göre e-fatura mükellefleri, e-fatura uygulamasına geçmekle yükümlüdürler.

E-Fatura Mükellefleri

421, 448, 454 ve 461 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılan düzenlemelere göre e-Fatura mükellefleri şu şekilde tanımlanmıştır:

1-      4.12.2003 tarihli, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,

2-      6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan mükellefler, (bayilik lisansı olanlar hariç)

3-      4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler,

4-      Brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. KolayBi’ ile 2020’de kolaylıkla e-fatura ve e-arşiv düzenleyebilirsiniz. KolayBi’ uygulamasını ücretsiz denemek için tıklayın.

e-Fatura mükellefleri konusunda merak edilenleri cevapladıktan sonra diğer ilgili kavramlara göz atalım:

Faturalar e-fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere e-arşiv sistemi ile gönderilmektedir. E-arşiv ile şahıs veya kuruluşlara e-faturaya kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın fatura düzenlenip gönderilebilir. Önümüzdeki yıl başlaması beklenen uygulama ile cirosu 1 milyon TL üzeri olan mükelleflerin e-arşiv düzenlemeleri zorunlu olacak.

Kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin dijital ortamda tutulması ise e-defter ile gerçekleşir. Vergi Usul Kanununa göre cirosu 10 milyon TL’nin üzerinde olan şirketlerin e-defter kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı serbest meslek makbuzu, sevk irsaliyesi ve müstahsil makbuzu belgelerinin de elektronik ortamda oluşturulmasını uygulamaya hazırlanmaktadır. Bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde bir Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. Tebliğe göre uygulamaya dahil olma zorunlulukları aşağıdaki gibidir:

E-Serbest Meslek Makbuzu

213 sayılı Vergi Usül Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 01.01.2018 tarihinden itibaren e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olabilecekler.

2016 yılı gayri safi hasılatı 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbapları 01.07.2018 tarihine kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek zorunda. 01.01.2019 tarihinden itibaren ise gayrisafi hasılatlarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmesi zorunlu olacak.

E-İrsaliye

397 sıralı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca e-fatura uygulamasından yararlanma izni olan, e-irsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli altyapısı bulunan ve e-irsaliye uygulamasına geçme amacıyla başvurularını tamamlamış mükellefler 01.01.2018 tarihinden itibaren e-irsaliye düzenleyebilirler. E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin ise 01.07.2018 tarihinden itibaren e-irsaliye belgesi hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır.

E-Müstahsil Makbuzu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler 01.01.2018 tarihinde itibaren e-müstahsil makbuzu düzenleyecekler. İlgili mükelleflerin zorunluluk getiren haller dışında e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarına dahil olma zorunlulukları yoktur.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Sonrasında avantajlı KolayBi’ üyelikleriyle işletmenizi büyütmeye devam edin.