e-SMM Nedir? Kimler e-SMM Kullanmak Zorundadır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

Kimler e-SMM Kullanmak Zorundadır?
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
July 8, 2020
Güncelleme Tarihi:
28/4/2023
0 dk

E-SMM Nedir?

e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu), serbest meslek mensuplarının elektronik ortamda düzenledikleri serbest meslek makbuzudur. Avukatlar, diş hekimleri, doktorlar, mali müşavirler, mimarlar gibi serbest meslek mensupları, son tebliğe göre serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda kesmek durumundadırlar.

e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluğu

19.10.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre;

Serbest meslek erbaplarından;

a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine,

b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren Tebliğde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Özetle, tüm serbest meslek erbapları, 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır. Bu tarih, elektronik ortama geçişlerini tamamlamayanlar için 1 Temmuz 2020'ye kadar uzatılmıştır.

Serbest Meslek Erbabı Kimlere Denir?

Serbest meslek faaliyetleri, bir sermayeye bağlı olmaksızın kişisel mesleki bilgi ve birikimiyle, serbest meslek ile uğraşan kişilerin herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi hesabına çalıştığı durumları ifade eder. Peki, kimlere serbest meslek mensubu denir?

Serbest meslek faaliyetlerini kendi kişisel nam ve hesabına yönelik olarak yürüten herkes serbest meslek mensubu olarak tanımlanabilir. Serbest muhasebeci mali müşavir, avukat, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer, yönetmen, rehber vb. kişiler serbest meslek erbabı olarak nitelendirilir.

e-SMM ise kısaca serbest meslek mensubu olan kişilerin, yaptığı mesleki faaliyetleri ve hizmetleri belgelendirmek için hazırladığı ticari değeri olan bir belgedir.

İlgili içerik: Avukatlar için Ön Muhasebe ve Cari Takibi Nedir?

e-SMM Özellikleri Nelerdir?

 • Serbest meslek erbabı tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı VUK hükümlerine göre düzenlenir.
 • Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, kağıt makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
 • Basılıp kağıt olarak da iletilebilir.
 • Elektronik ortamda GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı’na) raporlanır.

e-SMM’de Bulunması Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

 • Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarası,
 • Müşterinin; adı, soyadı ya da unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası,
 • Alınan paranın miktarı ve belge numarası,
 • Belgenin düzenlenme tarihi (saat ve dakika)

Kesilen e-SMM İptal Edilebilir Mi?

e-SMM iptal edilebilir bir belgedir. İptal edildiği tarih ile birlikte çalıştığınız özel entegratör tarafından GİB'e bildirilir. Tüm makbuzlar günlük olarak GİB'e bildirildiğinden iptal edilen makbuz da aynı şekilde GİB'e bildirilir.

İlgili içerik: Stopajsız serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenir?

e-SMM Uygulamasının Yararları Nelerdir?

 • Baskı, arşivleme, depolama, kargolama gibi maliyetleri ortadan kaldırır.
 • Yanlış kesilen faturaların iptali kolayca yapılabilir.
 • Hatalı işlemler elektronik olarak yönetilir.
 • Hatalı işlem yapma riski azalır.
 • e-Posta ve sms ile alıcıya gönderilir.
 • e-SMM raporu elektronik ortamda hızlı ve kolayca oluşturulabilir. 
 • Hızlı ve kolay bir işlem sonucu zamandan tasarruf sağlar.
 • e-SMM 10 yıl süreyle güvenli biçimde saklanır, veri kaybının önüne geçilir. Bununla birlikte arşiv ve depolama maliyetleri azaltılmış olur.

e-SMM Uygulamasından Nasıl Yararlanılır?

 • Başkanlık sistemlerine entegrasyon yoluyla,
 • GİB Portal aracılığıyla,
 • Özel Entegratör aracılığıyla

KolayBi' ile Ücretsiz e-SMM Nasıl Kesilir?

Ön muhasebe programınıza entegre şekilde elektronik serbest meslek makbuzu kesmek aynı zamanda cari hesap takibi, proje gelir gider takibi ve nakış akışı yönetiminizi de daha sağlıklı yönetmenizi sağlayacaktır.  

KolayBi’ ile e-SMM kesmeye başlamak için hemen keşfedin!

No items found.

e-SMM Nedir? Kimler e-SMM Kullanmak Zorundadır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir