e-SMM Nedir? Kimler e-SMM Kullanmak Zorundadır?

e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu) serbest meslek mensuplarının elektronik ortamda düzenledikleri makbuzdur. Ücretsiz e-SMM nasıl kesilir?

İçerik Üreticisi
Ömer Yılmaz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

E-SMM Nedir?

e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu), serbest meslek mensuplarının elektronik ortamda düzenledikleri serbest meslek makbuzudur. Avukatlar, diş hekimleri, doktorlar, mali müşavirler, mimarlar gibi serbest meslek mensupları, son tebliğe göre serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda kesmek durumundadırlar.

e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluğu

19.10.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre;

Serbest meslek erbaplarından;

a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine,

b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren Tebliğde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Özetle, tüm serbest meslek erbapları, 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır. Bu tarih, elektronik ortama geçişlerini tamamlamayanlar için 1 Temmuz 2020'ye kadar uzatılmıştır.

Serbest Meslek Erbabı Kimlere Denir?

Serbest meslek faaliyetleri, bir sermayeye bağlı olmaksızın kişisel mesleki bilgi ve birikimiyle, serbest meslek ile uğraşan kişilerin herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi hesabına çalıştığı durumları ifade eder. Peki, kimlere serbest meslek mensubu denir?

Serbest meslek faaliyetlerini kendi kişisel nam ve hesabına yönelik olarak yürüten herkes serbest meslek mensubu olarak tanımlanabilir. Serbest muhasebeci mali müşavir, avukat, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer, yönetmen, rehber vb. kişiler serbest meslek erbabı olarak nitelendirilir.

e-SMM ise kısaca serbest meslek mensubu olan kişilerin, yaptığı mesleki faaliyetleri ve hizmetleri belgelendirmek için hazırladığı ticari değeri olan bir belgedir.

KolayBi' ile Ücretsiz e-SMM Nasıl Kesilir?

Ön muhasebe programınıza entegre şekilde elektronik serbest meslek makbuzu kesmek aynı zamanda cari hesap takibi, proje gelir gider takibi ve nakış akışı yönetiminizi de daha sağlıklı yönetmenizi sağlayacaktır.  

QNB Finansbank Dijital Köprü kampanyası kapsamında eFinans entegratörü ile e-SMM ürünü ve KolayBi’ ön muhasebe programını 2022’ye kadar tamamen ücretsiz kullanabilirsiniz.

KolayBi’ ile e-SMM kesmeye başlamak için hemen keşfedin!

e-SMM Özellikleri Nelerdir?

e-SMM’de Bulunması Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

bulunması zorunlu bilgilerdir.

Kesilen e-SMM İptal Edilebilir Mi?

e-SMM iptal edilebilir bir belgedir. İptal edildiği tarih ile birlikte çalıştığınız özel entegratör tarafından GİB'e bildirilir. Tüm makbuzlar günlük olarak GİB'e bildirildiğinden iptal edilen makbuz da aynı şekilde GİB'e bildirilir.

e-SMM Uygulamasının Yararları Nelerdir?

e-SMM Uygulamasından Nasıl Yararlanılır?

uygulamadan yararlanılabilir.

Ömer Yılmaz
Mali Müşavir