Gider Pusulası Nedir? Ne Zaman Kullanılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

hesap makinesi ve kalem görseli
Muhasebe
14.6.2019
0 dk okunma süresi

Gider pusulası özellikle serbest çalışanların çoğunun sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir kavram. Biz de bu yazımızda akıllardaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Öncelikle; defter tutan işletmelerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeler gider pusulası olarak adlandırılır. İşletmeler, vergiden muaf esnaflardan aldıkları hizmet veya malları fatura hükmündeki gider pusulaları ile belgelerler.

Farz edelim ki işletmeniz için herhangi bir şirket bağlantısı olmayan bir tesisatçıdan hizmet aldınız ve bu kişi şirket adına çalışmadığı için tarafınıza fiş, fatura gibi bir belge oluşturamıyor. Bu durumda tesisatçıya yapacağınız ödemeyi yasal yollarla muhasebe kayıtlarına almanız için düzenlemeniz gerekecek ve bu belge fatura hükmünde değer görecektir.

Gider Pusulası Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

  • Öncelikle, gider pusulasını temin etmek için defter tutan işletme sahibi, vergi levhası ile birlikte vergi dairesine giderek izin belgesi almalıdır. İzin belgesi alındıktan sonra gider pusulası noter yoluyla veya maliyenin anlaşmalı olduğu kırtasiyeler aracılığıyla temin edilebilir.
  • Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cinsini, içeriğini, miktarını, bedelini, iş ücretini, tevkif edilen vergi oranı ve net tutarı; işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadları (Tüzel kişilerde ünvanları), adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihlerini içermelidir.
  • Bu belge aslı ve kopyası şeklinde iki nüsha olarak düzenlenmek durumundadır ve belgenin ilk örneği işi yapan veya mal satan kişiye verilirken ikinci örneği belgeyi düzenleyen tarafa yani alıcı tarafa verilir.
  • Pusula, işi yapana veya emtiayı satana emtia/hizmeti satın alan şirket tarafından imzalatılmalıdır.

Gider Pusulasında Vergi Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda verdiğimiz örnekten devam edecek olursak, aldığınız hizmet sonucunda tesisatçıya ödediğiniz net tutar 100 TL ise ve uygulanan vergi oranı %10 ise brüt tutarı hesaplamak için [100 / (%100 - %10)] formülünü kullanırız. Bunun sonucunda (100 / 0,90) = 111.11 Vergi Tutarı = (Brüt Tutar - Net Tutar). Yani 111.11 - 100 = 11.11 vergi tutarımızdır.

Hangi Vergi Oranı Kullanılmalı?

Eğer gider keseceğiniz kişi Esnaf Muaflığı'ndan yararlanıyor ise emtianın türüne göre %2-%5 oranında, diğer hizmet alımları için %10 oranında tevkifat yapılır.

Eğer bu kişi Esnaf Muaflığı'ndan yararlanmıyor ise işin arızilik durumuna bakılır.


Süre Arz Devamlı Esnaf Muaflığı Gider Pusulası (%2,%5,%10)

Gider Pusulası (%2,%5,%10)

Serbest MeslekGider Pusulası (%17,%20)

Serbest Meslek Makbuzu (%17,%20)

ÜcretliBordro (%15,%20,%27,%35)

Bordro (%15,%20,%27,%35)

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Gelir Gider Takibi Nasıl Yapılmalı?

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Nedir ? KKEG Hangileridir?

Muhasebenin Temel İşlemleri Nelerdir?

Gider Pusulası Nedir? Ne Zaman Kullanılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir