Gider Pusulası Nedir? Ne Zaman Kullanılır?

Defter tutan işletmelerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeler gider pusulası olarak adlandırılır.

İçerik Üreticisi
Ömer Yılmaz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Gider pusulası özellikle serbest çalışanların çoğunun sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir kavram. Biz de bu yazımızda akıllardaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Öncelikle; defter tutan işletmelerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeler gider pusulası olarak adlandırılır. İşletmeler, vergiden muaf esnaflardan aldıkları hizmet veya malları fatura hükmündeki gider pusulaları ile belgelerler.

Farz edelim ki işletmeniz için herhangi bir şirket bağlantısı olmayan bir tesisatçıdan hizmet aldınız ve bu kişi şirket adına çalışmadığı için tarafınıza fiş, fatura gibi bir belge oluşturamıyor. Bu durumda tesisatçıya yapacağınız ödemeyi yasal yollarla muhasebe kayıtlarına almanız için düzenlemeniz gerekecek ve bu belge fatura hükmünde değer görecektir.

İlgili içerik: Gider Yönetimi Hakkında Önemli İpuçları

Gider Pusulası Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Gider Pusulasında Vergi Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda verdiğimiz örnekten devam edecek olursak, aldığınız hizmet sonucunda tesisatçıya ödediğiniz net tutar 100 TL ise ve uygulanan vergi oranı %10 ise brüt tutarı hesaplamak için [100 / (%100 - %10)] formülünü kullanırız. Bunun sonucunda (100 / 0,90) = 111.11 Vergi Tutarı = (Brüt Tutar - Net Tutar). Yani 111.11 - 100 = 11.11 vergi tutarımızdır.

Hangi Vergi Oranı Kullanılmalı?

Eğer gider keseceğiniz kişi Esnaf Muaflığı'ndan yararlanıyor ise emtianın türüne göre %2-%5 oranında, diğer hizmet alımları için %10 oranında tevkifat yapılır.

Eğer bu kişi Esnaf Muaflığı'ndan yararlanmıyor ise işin arızilik durumuna bakılır.


Süre Arz Devamlı Esnaf Muaflığı Gider Pusulası (%2,%5,%10)

Gider Pusulası (%2,%5,%10)

Serbest MeslekGider Pusulası (%17,%20)

Serbest Meslek Makbuzu (%17,%20)

ÜcretliBordro (%15,%20,%27,%35)

Bordro (%15,%20,%27,%35)

Ömer Yılmaz
Mali Müşavir