Muhasebe Nedir? Muhasebe Fonksiyonları Nelerdir?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı

telefon ve kağıt üzerinde işlem yapan kişiye ait yakın çekim el görüntüsü
Muhasebe
9.12.2017
0 dk okunma süresi

İşin terminolojisinden başlayacak olursak muhasebe, ekonomik faaliyetler yürüten tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bilim dalıdır. Muhasebe tanımını tam anlamıyla anlamak için tanımını bilmek tek başına yeterli olmayabilir. Bu bilimin temel terimlerini ve görevlerini de bilmek gereklidir.

Ön muhasebe süreçlerini detaylıca ele aldığımız ve muhasebe arasındaki farklarıa değindimiz Ön Muhasebe Nedir? Ön Muhasebe Nasıl Yapılır? bog içeriğimiz ile konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşletme ve Muhasebe Sistemi Nedir?

Belirli bir ticari amaç için, bir veya daha fazla kişinin bir araya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları kuruluşlardır. İşletmeler amaçlarına göre ve kuruluş şekillerine göre farklı şekilde sınıflandırılırlar. Bunlar genel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri şeklindedir.

Muhasebenin işlevleri yerine getiren sistem temelde kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama olarak dört ana fonksiyon altında tanımlanmıştır.

En kolay muhasebe yönetimi uygulaması için KolayBi' ön muhasebe programını ücretsiz deneyin.

Kaydetme Fonksiyonu

Mali değer taşıyan belgelerin muhasebe sistemine ya da defterine kayıt edilmesi aşamasıdır. Sistem yönetiminin en önemli ve ilk fonksiyonudur.  İşlemlerin kayıtları doğru ve düzgün tutulmadığında diğer fonksiyonların da bir anlamı kalmayacaktır. Doğru oluşturan kayıtlar her zaman temelde diğer fonksiyonlarında doğru tetiklenmesini sağlayacaktır.

Muhasebe Nedir
KolayBi'yi 7 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!

Sınıflandırma Fonksiyonu

Kaydedilen bilgiler belirli zaman aralıklarında derlenip nitelikleri temel alınarak gruplara ayrılır. Sınıflandırma fonksiyonunun temel amacı farklı nitelikteki ve gruplardaki işlemleri birbirleri ile karıştırmadan farklı sınıflarda incelenebilmesini sağlar.

Özetleme Fonksiyonu

Önceden sınıflandırma yaptığımız işlemlerin dönem sonlarında toplanarak daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için yapılan özet çalışmasıdır. İşlemim temel amacı işletmelerin yapmış olduğu yüzlerce işlemin dönem sonunda takip edilmesini kolaylaştırmaktır. Özetleme fonksiyonu işletmelerin ne kadar geçmişini gösterse de geleceğine ışık tutacak verilerde içerir.

Raporlama Fonksiyonu

Kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen mali işlemlerin tablolar aracılığı ile yorumlanmasına raporlama denir. Bu aşama muhasebe sisteminin en son aşamasıdır ve kaydetme fonksiyonun kadar önemlidir. Doğru ve düzenli kayıtlar her zaman işletmeler için doğru raporlama sonucu verir. Raporlarda işletmelerin her türlü mali sonuçları ortaya çıkarılarak işletme hakkında bilgiler ve yorumlar yapılmaktadır. İşletmenin geleceğine dair karar vermesi ve yeni kararlar alması raporlama fonksiyonuna bağlıdır.

Muhasebe Nedir? Muhasebe Fonksiyonları Nelerdir?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı