KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl alınır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

slip fatura kesen bir kişiye ait görsel
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
August 18, 2021
Güncelleme Tarihi:
0 dk okunma süresi

KDV(Katma Değer Vergisi), ülkemizde mal veya hizmet alımları sırasında mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği tüketim vergisidir. Katma Değer Vergisi’nin içinde barındırdığı indirim mekanizması ve mahsubun, satış yapılan son tüketicinin dışında kalan kişilerin üzerinde verginin kalmamasını KDV iadesi sağlar. KDV’nin yüklendiği taraf, hizmet ya da malı satın alan son tüketicidir. KDV iadesi bazı durumlarda geçerli değildir çünkü bazı faaliyet türlerinin satışında KDV uygulanmaz veya çok düşük bir oranda uygulanır. Bu durumda satıcılar, kendinden önceki aşamada meydana gelen alım-satım işleminde KDV’yi yansıtmamaktadır. Böylece vergi, satıcıların üzerinde kalır. Diğer yandan, alıcılar bazı durumlarda yasal yükümlülükler nedeniyle KDV’nin bir bölümünü ödemek zorunda değildir. Bu durumda verginin vergi dairesine yatırılması gerekir. İşte, bu gibi durumlarda KDV iadesi gerçekleştirilir.

KDV iadesinin, ticari olayın meydana geldiği yılın sonuna kadar kullanılabilmesi için yasa değişikliği yapılmış ve 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

KDV İadesi Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

KDV iadesi her sektörü kapsamaz. KDV iadesinden yaralanabilecek işlemlerin bazıları şunlardır;

 • Mal ya da hizmet ihracatı
 • Havalimanları ve gemi limanlarında gerçekleştirilen hizmetler
 • Hava limanları ve gemi limanları inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
 • Petrol arama faaliyetleri
 • Platin, gümüş ve altın arama ve zenginleştirme faaliyetleri
 • Ulusal güvenlikle ilgili hizmetler ve teslimler
 • İhtisas veya ticaret borsaları aracılığı ile yapılacak olan; ürün senetlerinin ilk teslim işlemi
 • Kızılay’a yapılan teslim ve hizmetler ile bu derneğin teslim ver hizmetleri
 • Bakanlık tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine; bu ürünlerin içeriğinde yer alan hammaddelerin teslimi
 • İşyeri ve konutların ilk teslimi
 • Türkiye üzerinden ya da Türkiye ile yabancı ülkelerarasında yapılan taşımacılık faaliyetleri
 • İhraç ürünleri taşıyan motorlu araçların mazot alımları
 • Büyükelçilik ve konsolosluk gibi diplomatik temsilciliklere yapılacak teslim ve hizmetler
 • Uluslararası kuruluşlara yapılan teslimler ve hizmetler
 • Yabancı devletlerin diplomatik temsilcilik veya konsolosluk çalışanları ile uluslararası kuruluş çalışanlarına yapılan teslimlerve hizmetler
 • Yurtiçi teslimleri KDV’den istisna olan ithal mallar
 • Gümrük vergisinden muaf ya da müstesna olan mallar
 • Engellilerin kullanımına mahsus motorlu araç ve gereçler
 • Uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlara bağlı fon, program ve temsilciliklere yapılan teslim ve hizmetler
 • Yap-İşlet-Devret modeli ile ya da kiralama karşılığı yaptırılan kamu projeleri
 • Kanunla belirlenmiş sınırlar içerisinde yer alan büyük yatırımlar
 • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında yapılacak olan teslim ve hizmetler
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde verilen teslim ve hizmetler

Kimler KDV İadesi Alır?

Mal veya hizmet ihracatı yapan kurum ve kişiler, KDV iadesi alabilir. Mal veya hizmetlerin yurt dışı için satışı, kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirilerek KDV alabilmeleri sağlanır. Maliye Bakanlığı, bazı özel durumlarda vergi alacaklarını garanti altına almak için vergi mükelleflerine KDV kesintisi yapma hakkı vermiştir. Bu kişi ya da kurumlar, yapılan kesintinin miktarını, tüm gerekli dosya ve evrakları tamamlamaları halinde vergi dairesi üzerinden KDV iadesi talebinde bulunabilir.

KDV İadesi Ne Zaman Talep Edilir?

KDV iadesinin, ticari olayın gerçekleştiği yılın sonuna kadar kullanılabilme hakkı vardır. 01.01.2019 yılı itibariyle yürürlüğe giren yasaya göre, bu tarihten sonra oluşan işlemlerde tam istisnadan kaynaklanacak KDV iade alacakları, bu istisna durumunun gerçekleştiği yılı izleyen yılbaşı itibariyle 2 yıl süresince iade talep dilekçesi verilerek gereklik işi ya da kurumlarca talep edilmelidir. Bu süre içinde KDV iade talebi gerçekleştirilmezse zaman aşımı söz konusu olur.  

KDV iadetalebi, internet üzerinden yapılacaksa İnternet Vergi Dairesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre girişiyle bu mümkündür. Sisteme giriş yapıldığında işlem seçenekleri arasında KDV iade talebi listelerini gönderme işlemi de bulunur. 

KDV İadesi Nasıl Hesaplanır?

KDV iadesini bir örnekle açıklayacak olursak; bir işletme, sunduğu hizmet ya da ürettiği mal satın aldığı bir hammaddeye %18 KDV ödüyor fakat sattığı ürün ya da hizmeti %1 KDV ile satıyorsa, başlangıçtaki KDV miktarını son tüketiciden alamıyor demektir. Böyle bir durumda, ödemiş olduğu KDV’nin iadesini talep edebilir.

KDV İadesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

KDV iadesi işlemlerikapsamında, her bir iade talebi için farklı belgeler talep edilir.3065 sayılı kanunun öngördüğü iade talebi belgeleri aşağıdaki gibidir:

11. maddeye göre iade talebi evrakları;

 • İade talep dilekçesi,
 • Gümrük beyannamesi,
 • Satış ve hizmet faturalarına ait liste,
 • Yüklenen Katma Değer Vergisi listesi,
 • İhracatın gerçekleştirildiği dönemin indirilecek KDVlistesi,
 • İadesi kabul edilen KDV hesaplama tablosu.

13. maddeye göre iade talebi evrakları;

 • İade talep dilekçesi,
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenen KDV listesi,
 • İstisnaların beyan edildiği döneme ait indirilecek KDVlistesi,
 • Satış faturaları listesi,
 • İade talep edilen KDV hesaplama tablosu,
 • Vergi dairesinden alınan istisna belgesi örneği

29. maddeye göre iade talebi evrakları;

 • İade talep dilekçesi,
 • Yıllık iade tutarına ilişkin tablo,
 • Yıl içinde mahsup edilen, tutarları aylık olarak verilen detaylı bir tablo,
 • İndirimli orana tabi işlem yapıldığı sene, söz konusu işlemlerin alış ve satış faturalarının benzerleri ve listesi şeklindedir.

KDV İadesi İndirimi Nedir?

KDV Kanunu’nun 11, 13, 14 ve 15.maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre iade olunur. Bakanlar Kurulunca vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin iade edilmesi gerekir. %1 ve %8 orana tabi mal ve hizmet satan işletmeler, indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle KDV iadesi alabilirler.

Konut Tesliminde KDV İadesi Nasıl Gerçekleşir?

Katma Değer Kanunun 1.maddesi kapsamına giren ve net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde, KDV oranı (% 1) olarak uygulanır. 150 m2'yi aşan konutların tesliminde ise genel vergi oranı uygulanır. Bu vergi oranı, CB Kararıyla 31/12/2019 tarihine kadar % 8’dir. %1 KDV li konut satışlarından dolayı yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesi talep edilmektedir.

İlgili diğer içeriklerimiz için;

Katma Değer Vergisi Nedir? KDV İadesi Nasıl Alınır?

KDV 2 Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KDV Hesaplama ve KDV'den Matrah Bulma Nasıl Yapılır?

No items found.

KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl alınır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir