KDV Hesaplama ve KDV'den Matrah Bulma Nasıl Yapılır?

KDV matrahı, satış faturalarının KDV hariç tutarlarının 1 aylık zaman dilimindeki toplamına denir. ÖTV, KDV matrahına dâhil değildir. Bu ve daha fazla bilgiyi, içeriğimizde bulabilirsiniz.

İçerik Üreticisi
Ömer Yılmaz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

KDV Nedir?

Katma Değer Vergisi, yapılan mal ve hizmet tesliminde, teslim alanın teslim edene ödediği vergi türüdür. Katma değer vergisinin temelinde, alıcı ve satıcı arasında yer değiştiren bir malın; hizmet, üretim ve dağıtımı ile ortaya çıkan katma değerin vergilendirilmesidir. Böylece KDV, üretilen bir ürünün dolaşıma girmesi ve tüketici ile buluşması yolculuğunda ortaya çıkan farkların nihai tüketiciden tahsil edilmesi sürecini kapsar.

Telefon ve Not Defteri Görseli

KDV Matrahı Nedir?

B,r ürün veya hizmetin toplam satış tutarından KDV'nin çıkarılmasıyla elde edilen rakam kdv matrahı olarak adlandırılmaktadır. İşletme faaliyetleri sonucunda satın alınan mal ve hizmetlere dair ne kadar kdv tutarı ödediğine dair yapılan hesaplamalarda, bir aylık satış toplamından kdv çıkarılarak elde edilen tutar kdv matrahıdır. Şimdi nasıl hesaplandığına değinelim.

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV hesaplamakiçin aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz:

KDV Hariç: (KDV Hariç Tutar) x [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV Dâhil: (KDV Dâhil Tutar) / [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV Matrahı Nedir?

KDV matrahı, satış faturalarının KDV hariç tutarlarının 1 aylık zaman dilimindeki toplamına denir. Özel tüketim vergisi söz konusu olan ürünlerde hesaplanan ÖTV, KDV matrahına dâhil değildir. KDV matrahı, ürünün veya hizmetin KDV eklenmeden önceki tutarını belirtir.

KDV’den Matrah Bulma Nasıl Yapılır?

KDV'den matrah bulmak için Katma Değer Vergisi’nin tutarını, seçilen KDVoranının yüze bölümüne bölünmesi gerekir.

KDV’den matrah hesaplamak için gerekli olan formül aşağıdaki gibidir. KDV’den matrah hesaplamak için KDV tutarını bilmek gerekir. Diğer bilmemiz gereken ise KDV oranıdır.

KDV Tutarı/ KDV Oranı x 100 = Matrah (KDV Hariç Tutar)

Matrah +KDV Tutarı = KDV Dâhil Tutar (Toplam)

Örnek: Matrah = KDV tutarı / (KDV oranı/100) şeklindedir. Örneğin, yüzde 18KDV oranı ile 100 lira ödenmişse matrah 100 / (18/100) işleminden 555,56 TürkLirası'dır.

Hesap Makinesiyle KDV Matrahı Nasıl Hesaplanır?

KDV matrahını hesap makinesiyle şu şekilde hesaplayabiliriz:

Örnek olarak 6,40 Yüzde 8 KDV si olanbir ürün veya hizmetin matrahını bulmaya çalışalım.

KDV Tutarı(6,40 TL) / KDV Yüzdesi(8) * 100 = Matrah (80 TL)

Matrah (80 TL) + KDV Tutarı (6,40 TL) = Genel Toplam (86,40 TL)

Hesabıyla istenilen sonuca ulaşılır.

Konuyla ilgili diğer blog içeriklerimiz:

Katma Değer Vergisi Nedir? KDV İadesi Nasıl Alınır?

KDV 2 Beyannamesi Nedir? KDV 2 Nasıl Verilir?

KDV 2 Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Ömer Yılmaz
Mali Müşavir