KDV Hesaplama ve KDV’den Matrah Bulma Nasıl Yapılır?

Reading Time: 2 minutes

KDV Nedir?

Katma Değer Vergisi, yapılan mal ve hizmet tesliminde, teslim alanın teslim edene ödediği vergi türüdür.

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV hesaplamak için aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz:

KDV Hariç: (KDV Hariç Tutar) x [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV Dâhil: (KDV Dâhil Tutar) / [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV Matrahı Nedir?

KDV matrahı, satış faturalarının KDV hariç tutarlarının 1 aylık zaman dilimindeki toplamına denir. Özel tüketim vergisi söz konusu olan ürünlerde hesaplanan ÖTV, KDV matrahına dâhil değildir. KDV matrahı, ürünün veya hizmetin KDV eklenmeden önceki tutarını belirtir.

KDV’den Matrah Bulma Nasıl Yapılır?

KDV’den matrah bulmak için Katma Değer Vergisi’nin tutarını, seçilen KDV oranının yüze bölümüne bölünmesi gerekir.

KDV’den matrah hesaplamak için gerekli olan formül aşağıdaki gibidir. KDV’den matrah hesaplamak için KDV tutarını bilmek gerekir. Diğer bilmemiz gereken ise KDV oranıdır.

KDV Tutarı / KDV Oranı x 100 = Matrah (KDV Hariç Tutar)

Matrah + KDV Tutarı = KDV Dâhil Tutar (Toplam)

Örnek: Matrah = KDV tutarı / (KDV oranı/100) şeklindedir. Örneğin, yüzde 18 KDV oranı ile 100 lira ödenmişse matrah 100 / (18/100) işleminden 555,56 Türk Lirası’dır.

Hesap Makinesiyle KDV Matrahı Nasıl Hesaplanır?

KDV matrahını hesap makinesiyle şu şekilde hesaplayabiliriz:

Örnek olarak 6,40 Yüzde 8 KDV si olan bir ürün veya hizmetin matrahını bulmaya çalışalım.

KDV Tutarı (6,40 TL) / KDV Yüzdesi(8) * 100 = Matrah (80 TL)

Matrah (80 TL) + KDV Tutarı (6,40 TL) = Genel Toplam (86,40 TL)

Hesabıyla istenilen sonuca ulaşılır.

İlginizi çekebilecek içerikler:

Pelin Çaltılıoğlu
İçerik Yazarı

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!