KDV 2 Beyannamesi Nedir? KDV 2 Nasıl Verilir?

Tevkifat, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No'lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmektedir.

İçerik Üreticisi
Ömer Yılmaz
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

KDV2 Nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından KDV tahsilatlarında zorluk yaşadığı saptanan sektörler için yürürlüğe girmiş olan KDV2 Beyannamesi, sadece tevkifat gerektiren işlemlerin olduğu dönemlerde beyan edilmektedir. Vergilerin devlet tarafından kontrol edilmesi, mevzuatsal sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem teşkil etmektedir. KDV'den farklı olarak KDV2, faaliyet gösteren işletmenin çalışma şekli, hangi ülkede bulunduğu, sermaye yapısı gibi etmenlere değişiklik göstermektedir. Maliye Bakanlığı, bu tip değişikliklerden etkilenmeden KDV vergilerini takip edebilmek için, KDV tutarının alıcı ve satıcı arasında tevkifatlı şekilde bölüştürüldüğü KDV2 uygulamasını yürürlüğe koymuştur.

Tevkifat Nedir?

Tevkifat, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No'lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmektedir. Tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin KDV'nin beyan dönemi 3065 sayılı Kanunun 10. maddesine göre tespit edilmektedir. Tevkifat para konusunda kesintiler anlamına gelmektedir. 

Tevkifatlı fatura ise normal veya irsaliyeli faturadan farklı değildir. Tevkifatlı fatura ise fatura üzerindeki verginin alıcı ve satıcı arasında eşit şekilde paylaştırılmasıdır. Tevkifatlı fatura, normal ya da irsaliyeli faturayla aynı niteliklere sahiptir. Tevkifatlar kendi içinde Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatı olmak üzere ikiye ayrılır. Gelir vergisi yasasının 94. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen orana göre gelir vergisine kesinti uygulanır. Bu kesintiye gelir vergisi tevkifatı denir.

KDV tevkifatı ise, mal alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin, alıcılardan bazen tamamı bazen ise kanunda belirlenen oranda kesinti yapıldıktan sonra satıcıya değil de vergi dairesine ödenmesidir.

- Tevkifat konusunda daha ayrıntılı içeriğe Tevkifatlı Fatura Nedir? içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

KDV 2 Beyannamesi Ne Zaman Beyan Edilir?

2 No'lu KDV beyannamesi,1 No' lu  beyannamede olduğu gibi, ilgili aydan bir sonraki ayın 25’ine kadar beyan edilmekte, en geç 26’ sında ise ödenmektedir. Bu tarih tatil günlerine denk geldiği takdirde ise bir sonraki iş gününe kalmaktadır.

Hizmet işlemlerinde yaşanabilecek herhangi sorun tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. Yaşanabilecek olası sorunlar:

KDV 2 Beyannamesi Nedir
Şimdi 14 Gün Ücretsiz Deneyin!

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Verilir?

Genel bütçeli idareler dışındaki vergi mükellefleri tevkifatı yapılan vergiyi, 2 No'lu KDV Beyannamesi ile beyan ederler. KDV 1 ödemesi yapmamak bu duruma bir engel değildir.

2 No'lu beyanname yalnızca tevkifat gerektiren işlemlerin olduğu dönemlerde verilmektedir. Normal şartlarda ilgili mükellefler tevkifata tabi tutulan beyanda 1015B Beyanname kodlu KDV 2 Beyannamesini, gerçek usulde mükellefiyeti bulunmayanlar ise ilgili verginin beyanında 9015 Beyanname kodlu KDV 2 Beyannamesini kullanmaktadır.

Genel bütçeli idareler beyanname vermemektedirler; doğrudan bunların muhasebe birimleri tarafından gelir olarak kaydedilmektedir. Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer aldığı üzere kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması dahilindeki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri haricindeki bir kaynaktan karşılanması durumunda tevkif edilen KDV, ilgili idare, kurum ve kuruluşlar tarafından beyan edilip ödenmektedir.

Banka Sigorta Muamele Vergisi mükelleflerinin, ilgili beyannameyi vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu vergi dairesi kurumlar vergisini ödedikleri vergi dairesi olmalıdır.

Ancak, bankaların tevkif ettikleri vergiyi ödemeyi yapan şubeler aracılığıyla;  şubelerin bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip de ödeyebilmektedirler.

Bu tercihi yapmış bankalar, ilgili durumu bir dilekçe ile önceden genel müdürlüğün bağlı olduğu vergi dairesine yazılı şekilde bildirmelidirler. Bu bildirime ait yazının bir kopyası, genel müdürlükten şubelere gönderilir. Şubeler tarafından da kendi bağlı oldukları vergi dairelerine bildirildikten sonra, sorumlu sıfatıyla beyan, şubeler tarafından yapılmaya başlanılmaktadır.

Katma Değer Vergisi Nedir? KDV İadesi Nasıl Alınır?

KDV 2 Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KDV Hesaplama ve KDV'den Matrah Bulma Nasıl Yapılır?

Ömer Yılmaz
Mali Müşavir