Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.

İçerik Üreticisi
Sultan Erat
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Kıdem tazminatı ; işçinin, iş akdinin haklı nedene dayanmaksızın ya da herhangi geçerli bir nedenden dolayı feshi durumunda her kıdem yılı karşılığında ortalama otuz günlük brüt maliyete karşılık gelecek durumda hak kazandığı bir tazminat tipidir.

İşçinin Kıdem Tazminatı Alabilme Şartları Nelerdir?

İş kanunu kuralları içinde çalışanın işveren tarafından tazminatı alabilmesi için belli şartlar sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi kurallarınca işyerinde çalışan kişilere işçi denilmektedir. İş sözleşmesinin sözlü veya yazılı olması burada bir fark yaratmamaktadır. Uygulamada ise, çoğunlukla işçiler yazılı bir sözleşme olmaksızın çalışmaktadırlar. İş kanunun 14. maddesine göre aşağıda sıralanan iş ve meslek gruplarının yaptıkları çalışmalar işçilik sayılmamakta bu sebeple de tazminat alamamaktadır.

  1. Denizde ve hava taşıma kurumlarında çalışanlar
  2. 50’den daha az işçi çalıştırılan yerlerde çalışan işçiler
  3. Aile ekonomisine dahil olan tarımla ilgili işlerde çalışanlar
  4. Aile üyeleri arasında ve 3. dereceye kadar hısımları ile yapılan evde ve el sanatlarına dayalı işler
  5. Ev hizmetinde çalışan kişiler
  6. Çıraklar
  7. Rehabilite edilenler
  8. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu içerisindeki 2. maddeye göre 3 kişinin çalıştığı yerlerde çalışan kişiler
  9. Sporcular

İşçinin kıdem tazminatı alabilme durumu için yukarıda bulunan şartların dışında işçinin en az 1 yıl devamlılık ile aynı işte çalışmasıdır. İşçinin kıdem tazminatı  hakkı olabilmesi için aynı iş yerinde 1 yıl süre ile devamlı olarak çalışması gerekmektedir. Bu süreden daha az çalışan kişi için tazminat verilmemektedir. İşçi aynı işverene bağlı olarak farklı iş yerlerinde çalışırsa hak talebi yapamaz.

Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda kıdem tazminatının alınabilme şartları bulunmaktadır. Düşündüğümüzde çalışanın alacağı kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı sorusu gelmektedir. Çalışan kişi işine başladığı günden itibaren brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. İşe başlama tarihinden çıkış tarihini yazıp brüt ücretinizi belirttiğiniz anda alacağını hesaplamış olursunuz.Yukarıda kıdem tazminatının alınabilme şartları bulunmaktadır. Düşündüğümüzde çalışanın alacağı kıı, kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı sorusu gelmektedir. Çalışan kişi işine başladığı günden itibaren brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. İşe başlama tarihinden çıkış tarihini yazıp brüt ücretinizi belirttiğiniz anda alacağını hesaplamış olursunuz.

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne İşe Yarar?

Kıdem tazminatınız hesaplanırken, brüt maaşınız tavan fiyatı aşması durumunda dikkate alınacak olan ücret kıdem tazminatı tavan ücretidir. Örneğin 5 yıldır çalıştığınız işyerinizde brütünüz 7 bin lira olsun. İşten çıkarılmanız durumunda iş hukuku avukatı yardımı alabilirsiniz. Ancak örnek hesaplama yapacak olursak tazminat olarak 5 brüt maaş almanız gerekir. Ancak brüt maaşınız asgari ücret tavanını geçtiği için 2018 yılı ikinci altı aylık dönemi için hesaplama (5 x 6.017 TL yani 30 bin 085 TL olacaktır.)

Konu ile ilgili diğer içeriklerimiz

Maaş Bordrosu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

e-Bordro Nedir? Nereden Alınır?

Sultan Erat
İnsan Kaynakları Yöneticisi