Maaş Bordrosu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Maaş Bordrosu işverenin işçiye yaptığı iş karşılığında verdiği ödemeyi, bütün vergi ve kesintilerle birlikte gösteren ve işçinin çalıştığı süre..

İçerik Üreticisi
Sultan Erat
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Maaş Bordrosu işverenin işçiye yaptığı iş karşılığında verdiği ödemeyi, bütün vergi ve kesintilerle birlikte gösteren ve işçinin çalıştığı süre zarfı boyunca sistematik ve dönemsel olarak düzenlenen belgedir.
Maaş bordrosu, işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğünü ortaya koyduğunu kanıtlayan bir belge niteliğindedir. Bu sebeple bordronun düzenlenmesi ve uygulanması hem işveren hem de işçi için oldukça önemlidir. Maaş bordrosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir çok önemli detay vardır. 4857 sayılı İş Kanunu’na, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, bir de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar bulunmaktadır. Bunların dışında bordro hesabı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir çok ölçek ve değişken bulunmaktadır. Bordro resmi evrak niteliği taşıyan bir belgedir. Bu yüzden de hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

KolayBi' Ön Muhasebe ve Finans Uygulamasını 14 Gün Ücretsiz Deneyin!

İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu 37. maddesi uyarınca, maaş bordrosunun imzalı bir kopyasının işçi ile paylaşılması zorunludur.  İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda aşağıda yer alan bilgilerin bulunması gerekmektedir:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, maaş bordrosunda aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekiyor:

Vergi Usul Kanunu’na göre maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

Ücret Bordrosu ya da maaş bordosu, işletmenin insan kaynakları sürecinde önemli bir yer kaplamaktadır. İşletme içerisinde görev alan personelin emeğinin karşılığını aldığının resmi bir ifadesi olan maaş bordrosu hazırlarken, içerdiği bilgilere dikkat edilmemesi, belirli kısımların eksik yanlış doldurulması ve takibinin sağlanmaması durumunda, işletmeler ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Maaş bordrosunda yer alması gereken başlıca hususlar;

Maaş Bordrosu Nasıl Hazırlanır?

Aylık maaş bordrosunun hesaplamasının mantığı genellikle karıştırılır ya da eksik bilinir. Halbuki oldukça kolay bir mantığı vardır. Maaş bordrosu hesaplama, işçiden ve işverenden yapılacak olan kesintiler ile iki aşamadan oluşmaktadır.

İşçiden yapılacak olan kesintiler:

1. SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
2. İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
3. Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
4. Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15 *
5. Damga vergisi miktarı   = Brüt ücret x 0,00759 **
6. Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak olan kesintiler:

1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2 şeklindedir.

Yeni Düzenleme ile Bordro Hesaplaması

5.004 TL olan brüt asgari ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmayıp, hiçbir ek kazancı olmadan tam ay çalışan ve sadece asgari ücret kazanan bir çalışanın net ücreti sigorta primleri brüt ücretinden çıkarıldıktan sonra 4.253,40 TL olarak hesaplanacaktır.

KolayBi' Ön Muhasebe ve Finans platformu, her türlü işletmenin ihtiyacını karşılayacak dijital çözümler sunarak ofis işlerini optimize etmelerini sağlıyor. Şimdi KolayBi'yi 14 gün boyunca ücretsiz deneyerek işletmenizi dijitalleştirin!

İlgili diğer içerikler:

E-Bordro Nedir? Nereden Alınır?

Gelir Belgesi Nedir? Gelir Belgesi Nereden Alınır?

İnternet Vergi Dairesi Nedir? Hangi İşlemler Yapılabilir?

Sultan Erat
İnsan Kaynakları Yöneticisi