Maaş Bordrosu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Maaş Bordrosu işverenin işçiye yaptığı iş karşılığında verdiği ödemeyi, bütün vergi ve kesintilerle birlikte gösteren ve işçinin çalıştığı süre zarfı boyunca sistematik ve dönemsel olarak düzenlenen belgedir.
Maaş bordrosu, işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğünü ortaya koyduğunu kanıtlayan bir belge niteliğindedir. Bu sebeple bordronun düzenlenmesi ve uygulanması hem işveren hem de işçi için oldukça önemlidir. Maaş bordrosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir çok önemli detay vardır. 4857 sayılı İş Kanunu’na, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, bir de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar bulunmaktadır. Bunların dışında bordro hesabı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir çok ölçek ve değişken bulunmaktadır. Bordro resmi evrak niteliği taşıyan bir belgedir. Bu yüzden de hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

 • İşçinin adı soyadı
 • Ödemenin yapıldığı gün ve bulunduğu dönem
 • Ekstra çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her türlü eklemelerin tutarı
 • Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her türlü kesintilerin tutarı
 • Ücret ödeme günü
 • İşverenin imzası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

 • İşyerinin sicil numarası
 • Bordronun ilişkin olduğu ay ve dönem
 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret miktarı
 • Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası

Vergi Usul Kanunu’na göre maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası veya mührü
 • Eğer ki elinde varsa vergi karnesinin tarihi ve numarası
 • Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik ya da parça başı ücreti)
 • Çalışma süresi ya da ücretin ilişkili olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin tutarı

Maaş Bordrosu Nasıl Hazırlanır?

Aylık maaş bordrosunun hesaplamasının mantığı genellikle karıştırılır ya da eksik bilinir.Halbuki oldukça kolay bir matığı vardır.Maaş bordrosu hesaplama, işçiden ve işverenden yapılacak olan kesintiler ile iki aşamadan oluşmaktadır.

İşçiden yapılacak olan kesintiler:

1. SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
2. İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
3. Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
4. Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15 *
5. Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759 **
6. Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak olan kesintiler:

1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Bordro Hesaplama Örneği

2018 Yılı Asgari Ücret Bordro Hesaplaması :

Brüt Ücreti :2.029,50
SGK primi işçinin payı : 284,13
İşsizlik primi işçinin payı : 20,30
Gelir Vergisinin Matrahı : 1.725,07
Gelir Vergisi Miktarı :258,76
Asgari geçim indirimi (AGİ) :152,21
Ödenecek Gelir Vergisi Miktarı :106,55
Damga Vergisi Miktarı :15,40
Kesinti toplamı :426,38
Net Ücret 1.603,12

Not: Asgari geçim indirimi bekar işçi için hesaplanmıştır.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Sonrasında avantajlı KolayBi’ üyelikleriyle işletmenizi büyütmeye devam edin.