Kur Farkı Faturası Nedir? Nasıl Düzenlenmesi Gerekir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Kur Farkı Faturası Nedir?
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
December 4, 2021
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Birtakım faturaların tahsilat günü geldiği zaman kesilme tarihinde ödenen tutarı ile tahsilat tutarı arasında fark oluşabilmektedir. Bu duruma kur farkı denmektedir. Ödeme tarihi gelen faturaların tahsilatının ardından ödeme ve tahsilat arasındaki fark, kur farkı olarak ifade edilmektedir. Bu durumda kesilen faturalara ise kur farkı faturası denmektedir. Bildiğimiz üzere kur, iki farklı ülkeye ait resmi para birimleri arasındaki değişim oranını ifade eder.

Yani, bu para birimlerinin değiştirilmesi işlemi yapıldığı esnada oluşan farka da kur farkı denir. Döviz faturalarının kesildikleri ve tahsil edildikleri zaman süresince kurda oynamalar olabilmektedir. Bu durumda kur farkı olarak yansıtılmaktadır. Oluşan kur farkının yansıtıldığı faturalarda kur farkı faturası söz konusudur.

Dövizli faturalar TL olarak kaydedilmektedir. Kayıtlarda bu faturaların döviz karşılığı bulunmaktadır. Para cinsi bakımından da arada çıkan farkın giderilmesi için kur farkı faturaları oluşturulmaktadır.

Dövizli Fatura Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler adlı blog içeriğimiz ile, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz.

Türkiye’de Hangi Kur ile Döviz Faturaları Düzenlenmektedir?

Ülkemizde sabit kur yerine dalgalı kurun olması, satış ve tahsilat zamanları arasında kur farkı olmasına neden olur. Bu durumlarda döviz faturaları, sabit kalan fakat TL fiyatı değişen satışlar olarak ifade edilmektedir.

Çoğunlukla işletme vergi ödeme işlemleri esnasında oluşan kur farkı sorunları, bazı kurumlar için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Yabancı para cinsinden borç ve alacakları olan firmaların tahsilat esnasında fatura düzenlemeleri normaldir. Bunun sebebi, bu işletmeler bu sayede geçici vergi aralıklarında oluşan kur farkları için fatura düzenleyemez.

Vergi Usul Kanunu’nun 215. maddesinde Türk para birimi kullanımı şarta bağlanmıştır. Böylece TL karşılığının gösterilmesi şartıyla kayıt ve belgelerin yabancı para birimleri kullanılarak da düzenlenmesi mümkündür.

Bu hüküm ile şirketlerin satıştan doğan alacaklarında TL karşılığı gösterilerek döviz üzerinden fatura düzenlemelerine izin . Eğer alıcı, yurt dışındaysa ve bu alıcıya döviz cinsinden fatura hazırlanmışsa faturaya hizmet veya malın TL karşılığının yazılması zorunlu değildir.

Merkez Bankası tarafından dövizli faturalardaki döviz tutarı, dövizin alındığı kur baz alınarak TL’ye çevrilir ve yurt içindeki alıcı ve satıcı defterine kayıt olur. Bu faturaların tahsil günlerinde ise fatura kesim tarihi ve tahsilat tarihi arasında kur değişimi olduysa hangi tarafın lehine bir fark varsa bu fark tutarı faturaya yansıtılmaktadır. Bu faturada her iki tarafın usullere uygun ve adil bir şekilde işlem yapılması sağlanır.

Kur farkı faturasının nasıl muhasebeleştirmesi gerektiği konusunda detaylı bilgiye saihp olmak için fiyat farkı faturası muhasebe kaydı nasıl yapılır? içeriğimize göz atabilirsiniz.

Kur Farkı Faturası Nasıl Düzenlenir?

Önceden düzenlenen faturaların ödeme günü geldiği zaman fatura ve ödeme tarihi arasındaki kur değişimi halinde, taraflardan hangisinin lehine bir fark ortaya çıkmışsa bu farktan oluşan tutar, kur faturası olarak kayda alınır.

Bu fatura, mal veya hizmet bedeli karşılığında kesilen dövizli faturanın bedeli alındığında ve bu ödeme ile daha önce kesilen faturanın tamamı veya bir kısmı olarak kapatıldığında kesilmesi gerekir.

Kur farkı faturasını TL hesabında lehine para kalan tarafın kesmesi gerektiğini biliyoruz. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin lll/A/5.3. Kur Farkları başlıklı bölümünün 2. Ve 3. paragrafında lehine kur değişimi doğan KDV mükelleflerinin kur farkları için fatura düzenlemesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Kur Farkı Faturası Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmek Gerekir?

Kur farkı faturası düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

  • Fatura Türk Lirası cinsinden düzenlenmelidir.
  • KDV hesaplaması kur değişimi baz alınarak yapılıp eklenmelidir.
  • Faturanın açıklama kısmına fatura ibaresi ayrıca eklenmelidir. 
  • Eğer karşı taraf e-fatura mükellefi ise, fatura e-fatura cinsinden düzenlenmelidir.
No items found.

Kur Farkı Faturası Nedir? Nasıl Düzenlenmesi Gerekir?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı