Muhtasar Beyanname Nedir? Ne Zaman Verilir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

Ayakta durarak kağıt üzerine bir şeyler yapan kişiye ait görsel
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
May 18, 2021
Güncelleme Tarihi:
18/11/2023
0 dk

Muhtasar Ne Demektir?

Muhtasar, muhasebecilerin sıklıkla kullandığı bir kelimedir. Bir vergi beyanı türü olan Muhtasar kelimesi muhasebe terminolojisinde geçmektedir. Muhtasar kelimesi, kısaltılmış olan, özet anlamına gelmekte olup, Türkiye'de vergi ve beyan süreçlerinde kesilen vergilerin matrahları ile vergi dairesine bildirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar Beyanname, Gelir Vergisi’ne ilişkin beyan türlerinden bir tanesidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. Maddesine göre işletmelerin yaptığı vergi kesintileri ve vergi stopajlarının toplu olarak vergi dairelerine beyan edilmesine denmektir. Kelime kökenine bakıldığında muhtasar; kısa, özet anlamına gelmektedir.

Muhasebe termnolojisine muhtasar beyanname olarak geçmiş olan kavram, işverenler veya vergi tevkifatı yapan kimselerin, vergi matrahlarını toplu olarak vergi dairesine beyan etme işlemidir. Ödeme olarak ise örneğin Ocak dönemine ait Muhtasar Beyannameyi en geç takip eden Şubat ayının 26’sına kadar onaylanıp, ödenmesi gerekmektedir. Muhtasar Beyannameler aylık verildiği gibi üç aylık olacak şekilde de verilebilir.

Muhtasar beyanname ile, işveren veya tevkifat işlemini gerçekleştiren kişinin vergi matrahları vergi dairesine bildirilir. Verilen muhtasar beyannamede vergi borcu, verginin doğrudan borçlusu olan kişi tarafından değil, vergi sorumlusu olan taraftan alınmaktadır. Vergi sorumlusu, ilgili vergi ödemesinin yapılacağı kurum ile vergi borçlusu arasındaki işlemi yürüten kişi veya kurum olarak nitelendirilmektedir.

Muhtasar Beyanname Nasıl Hesaplanır?

Sözgelimi A adında bir şirketin 15 çalışanı var. Bu şirket faaliyette bulunduğu alan için 5.000TL kira ödemektedir. A şirketinde çalışmakta olan kişilerden 2'si asgari ücret almaktadır. Bu tip bir senaryoa A şirketi vereceği Muhtasar Beyannamede hangi vergi türlerini dahil etmelidir?

İlk olarak A şirketi, 10'dan fazla işçi çalıştırdığı için her ay muhtasar beyanname düzenlemelidir. Asgari ücretle maaş alan 2 çalışan için 011 koduyla beyannameye eklenmelidir. Geriye kalan 13 kişi ise 012 kodu ile beyannameye dahil edilir. Damga vergisi kaleminde, işçileri asgari ücretli olarak ayırt etmeksizin 302 kodu ile beyannameye ekenmelidir. ABC şirketinin 5.000TL kira bedeli 041 kodu ile brüt olarak stopaj hesaplanması sonrası beyannameye eklenir.

Kira için brüt hesaplaması yapmak için kira net değeri 0.8 sayısına bölünmelidir.

Net Kira Tutarı / 0,80  (5.000/0,8=6.250) brüt kira ödemesi.

Brüt kira bedelinin %20'si stopaj oranı olarak belirlenmiştir. Stopaj tutarını belirlemek için ise brüt kira değeri 0,20 ile çarpılmalıdır (6.250x0,2=1.250)

İlgili içerik: e-Beyanname Nedir? Nasıl Verilir?

Muhtasar Beyanname Hangi Dönemlerde Verilmektedir?

Muhtasar beyanname, aylık veya 3 aylık periyotlarla verilmektedir. Muhtasar beyannameyi 3 aylık periyotlar halinde verebilmek için, ilgili işletmede çalışan kişi sayısının 10 veya daha az olması gerekmektedir. Ayrıca 3 ayda bir muhtasar beyanname verecek işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine konu hakkında bilgi vermesi gerekmektedir.

Muhtasar Beyannameler, aşağıda belirlenen tarihlerde saat 24.00'a kadar verilmelidir.

•Ocak, Şubat ve Mart dönemi için 26 Nisan,

•Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi için 26 Temmuz,

•Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemi için 26 Ekim,

•Ekim, Kasım, Aralık dönemi için 26 Ocak

Örneğin; 10 kişi ile çalışan bir işletme, düzenlediği muhtasar beyannameyi Ocak, Şubat ve Mart ayı için, en geç 26 Nisan tarihinde saat 24.00'a kadar vermesi ve ödemesi gerekmektedir.

Daha fazla çalışana sahip bir işletmenin ise, sözgelimi Şubat ayı için beyan etmesi gereken muhtasarı, Mart ayınının 26. gününün akşamına kadar vermesi gerekmektedir.

Eğer ilgili beyanname verme işlemi, haftasonu tatiline denk geliyorsa, takip eden ilk iş günü içerisinde beyannamelerin verilmesi gerekmektedir.

Muhtasar Beyanname Nasıl Doldurulur ?

Muhtasar Beyanname oluşturmak oldukça kolaydır. Muhtasar Beyannameler şirketlerin oluşturduğu tablolar ve excel üzerinden düzenlenebilir. Veya ilgili dökümana Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kaynaklar ve beyanname formları listesinden ulaşabilir, muhtasar beyanname ile ilgili dökümanı indirerek devam edebilirsiniz.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olan Dijital Vergi Dairesi internet sitesine girilmelidir.
 • Açılan ekrandan e-Beyanname seçilerek, kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra işlem devam ettirilmelidir.
 • Açtığınız programda hangi vergi dairesine beyannameyi göndermek istiyorsanız ona göre bilgileri doldurmanız gerekmektedir.
 • “Genel Bilgiler” kısmını doldurduktan sonra diğer bir kısım olan “Vergiye Tabi İşlemler" kısmını doldurmanız gerekiyor.
 • Ardından ödemeler kısmına geçmeniz gerekmektedir.
 • Daha sonra “Vergi Bildirimi” kısmında yeralan soruları doldurmanız gerekiyor.
 • “SGK Bildirimleri” kısmına geçerek işletmenizde bulunan çalışanlar ile ilgili gerekli soruları doldurmanız gerekmektedir.
 • SGK Bildirimlerini kontrol ettikten sonra“Düzenleme Bilgileri” kısmına geçip, vergi sorumlusunun ve beyannameyi düzenleyen kişinin bilgileri doldurulması gerekiyor.
 • Ardından “Ekle” kısmına geçip, işbilgilerini doldurmanız gerekmektedir.
 • Daha sonra “Paketleme” kısmına gelip beyannamemizi paketleme kısmına isim vererek yüklemeniz gerekmektedir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinin anasayfasında yer alan “e- İşlemler” kısmından e- beyannameyi seçip, giriş kısmına gidilmelidir.
 • Giriş yaptıktan sonra “Paket Gönder“ e tıklayarak oluşturduğunuz paketi gönderebilirsiniz.
 • İsterseniz beyannamenizi kontrol edebilirsiniz.


İlgili içerik: Kira Gelir Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Kimler Muhtasar Beyanname Vermektedir?

Muhtasar beyannameyi düzenleyen mükelleflerin, aşağıdaki işletme gruplarına mensup olması gerekmektedir:

•Dernek ve vakıflar

•Ticari Şirketler

•Dernek ve vakıfların ticari işletmeleri

•Kooperatifler

•Yatırım fonu yönetenler

•Kazançlarını beyan etme zorunluluğu olan ticaret ve serbest meslek erbapları

KolayBi' ile Tüm Finansal İşlemlerinizi Tek Ekrandan Takip Edin

Konuyla ilgili sıkça sorulan sorular

Muhtasar beyanname nedir?    

İşletmelerin yaptığı vergi kesintileri ve vergi stopajlarının vergi dairelerine beyan edilmesine denmektir.          

Muhtasar Beyanname ödeme süresi ne kadar?    

Örnek olarak anlatmak gerekirse Ocak dönemine ait Muhtasar Beyannameyi en geç takip eden Şubat ayının 26’sına kadar onaylanıp, ödenmesi gerekmektedir.      

Muhtasar beyanname nereden doldurulur?  

Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olan e-Beyanname Düzenleme Programı’ndan doldurulur.      

Muhtasar beyanname kodları nelerdir?

011 Ücret Asgari Ücretli %15
012 Ücret Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler %15-35
013 Ücret Kıdem Tazminatı
014 Ücret Huzur Hakkı
015 Ücret İhbar Tazminatı
016 Ücret Yer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri
017 Ücret 4691 Sayılı Kanun Kapsamı
021 Serbest Meslek (18. Madde Kapsamına Giren Ödemeler)
022 Serbest Meslek Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri
031 Yıllara Yaygın İnşaat İşleri %3
032 Yıllara Yaygın İnşaat İşleri (Kurumlara yapılan hak edişlerden) %3
041 Kira Ödemeleri %20
042 Kira Ödemeleri (Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler) %20
093 Zirai Mahsuller için Yapılan Ödemeler (Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için) %3
094 Zirai Mahsuller için Yapılan Ödemeler (Ticaret borsalarında tescil ettirilmeden satın alınanlar için)
No items found.

Muhtasar Beyanname Nedir? Ne Zaman Verilir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir