ÖTV'li Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

ötvli fatura nedir
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
February 22, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), devlet tarafından bazı ürünlere özel olarak uygulanan vergiler olarak adlandırılmaktadır. Özellikle lüks tüketim ürünleri ve çevreye yüksek miktarda zarar verebilecek ürünlere uygulanan ÖTV, her ayın 15’inde ödenmesi gereken bir bedeldir. ÖTV oranı, ürünlere yaklaşık %20 oranında olarak uygulanmaktadır.

ÖTV uygulanan bir fatura düzenlenirken vergi mükellefine dair tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. Özel Tüketim Vergisi kapsamında uygulanan ÖTV’li fatura işlemleri ÖTV kanunlarının 15. maddesi gereğince uygulanmaktadır.

Düzenlenen faturada Özel Tüketim Vergi oranı belirtilmelidir. Vergi Usul Kanunu gereğince düzenlenen her fatura gibi ÖTV’li fatura da “Faturanın Şekli” adı altında oluşturulur. Faturada ÖTV’ye dahil olan tüm bilgiler yer alırken yüzde ya da tutar cinsinden bilgiler de fatura üzerinde ayrıca belirtilmelidir.

Özel Tüketim Vergisi Nedir? Hangi Ürünlere Uygulanır?

Özel Tüketim Vergisi, belirli bir ürün karşılığında uygulanan ve genellikle lüks tüketim ürünlerinde uygulanması belirlenen bir harcama vergisidir.

Özel Tüketim Vergisi 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Çevreye ve sağlığa zarar veren, lüks tüketim olarak ifade edilen ürünlere uygulanmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) gibi her ürünün satışında uygulanmaz. Daha çok ürünün ithal edildiği ya da üreticiden direkt teslim alındığı zamanlarda uygulanmaktadır. Motorlu taşıt satışında ise nihai tüketici adına Özel Tüketim Vergisi uygulanmaktadır.

Kısaca ÖTV vergisini ödemekle yükümlü olan kişiler ithalatçılar ve ürünün ilk satıcıları olarak ifade edilebilir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında ÖTV uygulanan ürün kategorileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Çevreye ve doğaya zarar verebilecek madde içeriğine sahip olan ürünler: Yağ çeşitleri ve akaryakıt ürünleri
 • Lüks tüketim ürünleri: Özel mücevherler, kişisel ulaşım araçları, vb.
 • İnsan sağlığına karşı tehdit oluşturan ürünler: Tütün ve alkol ürünleri
 • Beyaz eşya ve kürk gibi lüks tüketim olarak ifade edilen diğer ürünler

Yukarıda belirtilen ürünlerden bir veya birkaçına sahip olan kişiler ÖTV ödemekle yükümlüdür. Ayrıca kanunlar çerçevesinde belirlenmiş ve ÖTV ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişilerin resmi tanımları ise şu şekildedir:

 • Çevreye zarar verebilecek ürünler ve lüks tüketim olarak adlandırılan ürünleri satın alan kişilerden ürün kaydı yaptıranlar, bir ürünü imal, inşa ya da imha edenler ve bu ürünleri belirli yollar (müzayede gibi) aracılığı ile satışa çıkaran kişiler ÖTV ödemekle yükümlüdür.
 • Lüks motoru olan araçların satışı ya da ithalatını gerçekleştiren ve özel yöntemlerle satışa sunan kişiler de Özel Tüketim Vergisine tabi tutulur.

ÖTV'li Fatura Nedir?

Özel tüketim, çevreye ve sağlığa zarar veren ürünlere uygulanan ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında belirlenen vergidir.

Yukarıda Özel Tüketim Vergisi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kurumlar belirtilmiştir. İlgili ürünlerin ithalatı veya imalatı durumlarında bu ürünlerin satışında bulunan kişiler ÖTV ödemekle yükümlüdür. Bu kişiler aynı kanun kapsamında ÖTV’li fatura oluşturmak zorundadır.

Özel Tüketim Vergisi ile oluşturulan faturalarda diğer fatura detaylarının yanı sıra özel bilgiler de yer almalıdır. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde fatura üzerinde detaylandırılıp belirtilmesi gereklidir. Bu doğrultuda Özel Tüketim Vergisinde yer alması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Özel Tüketim Vergisi miktarı
 • Faturanın düzenlenme tarihi ve seri numarası
 • Faturayı düzenleyen kişinin ismi, ticari unvanı, bağlı olduğu vergi dairesinin bilgileri, hesap numarası ve iş yeri adresi
 • Müşteri bilgileri, ticari unvanı, hesap numarası, vergi numarası ve kişisel adresi
 • Ürün adeti ve fiyatı
 • Satışı gerçekleşen ürünün teslim tarihi
 • İrsaliye numarası

Özel araçlar, tütün ve alkol ürünleri, çevreye zarar verebilecek akaryakıt ve yağ ürünlerine uygulanan bu vergide kesilen fatura işleminden sonra satış için muhasebe kaydının da yapılması gerekmektedir. Ürünlere göre farklı oranlarda ÖTV uygulanmaktadır. ÖTV’nin uygulanmasındaki en temel amaç toplumsal fayda sağlamaktır.

ÖTV'li Fatura Nasıl Kesilir?

ÖTV’li fatura düzenlenmesi, gerekli görülen ürünler üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinin düzenlenmesi ve kayıt altına alınmasını ifade eder.

ÖTV’de tescil işlemleri için yapılması gerekenler belirli mevzuat gereğince belirtilmiştir. ÖTV hesaplamaları, indirimler ve diğer satış detayları fatura muhasebe kaydında belirtilerek kayıt altına alınmalıdır.

ÖTV her ürün için bir kez uygulanan bir vergidir. Bu nedenle ÖTV için uygulanan indirimler de belirli bir düzen çerçevesinde ve kanunlar kapsamında belirlenmektedir. Bir ürün imal edileceği zaman kullanılan ham madde için ilk alım gerçekleştiğinde ÖTV vergisi uygulanır.

Bu ham madde ile ürün üretimi gerçekleştiğinde o ürünün satışında uygulanacak ÖTV için belirli oranda indirim uygulaması sağlanır. Bu indirim için vergi dairesine ilk ham madde için ödenen vergi faturası ibraz edilerek indirim talebi belirtilir ve gerekli durumlarda ÖTV indirimi uygulanır.

Özel Tüketim Vergisi ile kesilen faturalarda katma değer vergisi (KDV) de uygulanmaktadır. Fatura kesilirken ürünün fiyatına göre ÖTV ve KDV oranları belirlenir.

Ürünün son fiyatı fatura üzerinde belirtilir. ÖTV’li düzenlenen faturalar, e-Fatura sistemi ile dijital ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu e-Fatura, müşterilere dijital ortamdan gönderilerek incelenebilir, saklanabilir ve muhafaza edilebilir.

ÖTV'li Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Özel Tüketim Vergisi uygulanan faturanın muhasebe kaydı, ticari faaliyet gösteren yerler için kurum hareketleri dikkate alınarak kayıt altına alınır. Bu kayıt işlemini kapsayan işlemler arasında; maddi kazanç sağlanan hareketleri belgelemek, sınırları belirlemek, işlemleri kontrol altında tutmak, kesilen faturaları özetlemek ve bu işlemleri raporlayarak bir özetini oluşturmak yer alır.

ÖTV’li faturaların muhasebesini tutmak son derece önemli bir işlemdir. Bu nedenle, vergi usulleri gereğince yapılan satışlar kayıt altına alınmalıdır.

Aksi takdirde usulsüzlük ortaya çıkabileceğinden çeşitli sorunların oluşmasına neden olabilir. Muhasebe kaydı, oluşabilecek bu sorunların önüne geçmek ve bir düzen sağlamak açısından büyük bir önem taşır.

Fatura düzenleyen kişilerin vergi kaçırmadıklarını ve ödemelerini düzenli olarak yaptıklarını gerektiği durumlarda muhasebe kaydı ile ibraz etmesi gerekir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekbilir:

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedir? Hangi ürünlere uygulanır?

e-Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Stopajsız serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenir?

No items found.

ÖTV'li Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir