Persona Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Pelin Çaltılıoğlu

KolayBi' Product Marketing

İş Geliştirme
4.1.2018
0 dk okunma süresi

Çeşitli kanallar kullanılarak, belli kişi veya gruplara dair kimlik kartları oluşturulmasına persona çalışması adı verilmektedir. Persona çalışması ile işletmeler, hedef kitlelerinin karakteristik özelliklerini analiz etmeyi hedeflerler. Oluşturulan her bir kimlik kartı farklı bir segmentteki kişi veya grubu temsil etmektedir. Bundan dolayı persona çalışmasının bir önceki adımı segmentasyon çalışması yapmaktır. Mevcut ve potansiyel müşteriler farklı segmentlere ayrıştırılırsa, her bir segment için farklı çalışmalar yapılarak satış ve pazarlama çalışmalarının verimliliği arttırılabilir. Pazarlama çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle müşteriler doğru analiz edilmeli, sonrasında ise analiz sonuçları doğru yorumlanmalı ve pazarlama çalışmaları müşteri özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Özellikle yeni girişimciler ve KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) persona çalışmaları ile ileriye dönük daha verimli çalışmalar ve analizler yaparak, işletmelerini büyütme konusunda önemli adımlar atabilirler.  İşletmenizin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak için KolayBi' uygulamasını ücretsiz deneyin.

Persona Çalışması Nasıl Yapılır?

Persona çalışmasına başlanmadan önce mutlaka bir müşteri segmentasyon çalışması yapılmalı, müşteriler farklı segmentlere ayrılmalıdır. Bu sayede her bir müşteri kendi içinde kümelenebilir ve her bir grup için ayrı bir pazarlama ve satış stratejisi belirlenebilir. Persona oluşturma sürecinde potansiyel veya mevcut müşterilere dair veri toplanması gerekmektedir. Müşterilerle birebir iletişime geçmek çalışmanın daha verimli ve gerçekçi olmasını sağlayacaktır.  Yapılan görüşmelerle hedef kitlenin demografik özellikleri, pazarda karşılaştıkları sorunlar, motivasyonları, en sık kullandıkları sosyal medya kanalları gibi özellikleri belirlenmeye çalışılır. Eksik veri olduğu durumlarda ise bu veriye dair iyi bir tahmin yapılmalıdır. Bu tahminin gerçeğe yakınlığı çalışmayı yapan kişinin bilgi ve tecrübesine bağlı olarak değişebilmektedir. Personalar kullanıcı deneyimine ve çalışmayı yapanın hedefine bağlı olarak farklı bileşenler içerebilir ancak genel yapıları benzerdir.

Persona Yaratma Süreci:

  • Personayı gerçek bir karaktere benzetebilmek için bir isim verilmesi ve fotoğraf belirlenmesi gerekir. Bu sayede yapılan çalışma tüm takım üyeleri tarafından daha rahat anlaşılabilir.
  • Hedef kitlenin karakteristik özellikleri belirlenerek bir başlangıç yapılmalıdır. Medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslek, hobiler gibi özellikleri belirlemek kişi veya gruba dair ilk fikir edinilmesi için önemlidir.
  • Kitlenin amaçları sorgulanmalı; daha sonrasında pazarlama stratejileri kitlenin bu amaçlarını göz önünde bulundurularak yapılabilir.
  • Mevcut durumda kitlenin karşılaştığı sorunlar belirlenmeli.
  • Motivasyonlar ve isteksizlikler, personalar oluştururken dikkat edilmesi gereken diğer noktalardandır. Kitlenin ürünü veya hizmeti kullanmaya dair motivasyonları ve isteksizlikleri belirlenerek, bu ürün veya hizmet için gerekli geliştirmeler yapılabilir.
  • Kitlenin en sık kullandığı kanallar belirlenmeli, özellikle aktif olduğu sosyal medya kanallarını belirlemek onlara doğru kanaldan ulaşılmasını sağlayacaktır.
Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Şirket Değerleme Nedir? Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

Risk Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Persona Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Pelin Çaltılıoğlu

KolayBi' Product Marketing