Persona Nedir? Persona Çalışması Nasıl Yapılır?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı

persona nedir
İş Geliştirme
Yayımlanma Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
17/3/2023
0 dk

İçerik pazarlaması ve dijital stratejilerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için hedef kitleyi doğru analiz etmek ve anlamak büyük önem taşır. Bu nedenle, pazarlama profesyonelleri persona çalışması adı verilen bir yöntemi kullanarak hedef kitleyi daha iyi anlamaya çalışırlar. Bu yazıda, persona çalışmasının ne olduğu, nasıl yapıldığı ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğiz.

Persona Nedir?

Persona, pazarlama ve iletişim dünyasında hedef kitleyi temsil eden kurgusal karakterlerdir. Bu karakterler, gerçek müşteri profillerine dayanarak oluşturulur ve bir şirketin hedef kitlesi ile ilgili önemli bilgiler sunar. Persona oluşturma sürecinde, demografik özellikler, psikografik özellikler, yaşam tarzı ve tercihler, beklenti ve ihtiyaçlar gibi faktörler dikkate alınarak kurgulanır.

Çeşitli kanallar kullanılarak, belli kişi veya gruplara dair kimlik kartları oluşturulmasına persona çalışması adı verilmektedir. Persona çalışması ile işletmeler, hedef kitlelerinin karakteristik özelliklerini analiz etmeyi hedeflerler. Oluşturulan her bir kimlik kartı farklı bir segmentteki kişi veya grubu temsil etmektedir. Bundan dolayı persona çalışmasının bir önceki adımı segmentasyon çalışması yapmaktır. Mevcut ve potansiyel müşteriler farklı segmentlere ayrıştırılırsa, her bir segment için farklı çalışmalar yapılarak satış ve pazarlama çalışmalarının verimliliği arttırılabilir. Pazarlama çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle müşteriler doğru analiz edilmeli, sonrasında ise analiz sonuçları doğru yorumlanmalı ve pazarlama çalışmaları müşteri özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Özellikle yeni girişimciler ve KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) persona çalışmaları ile ileriye dönük daha verimli çalışmalar ve analizler yaparak, işletmelerini büyütme konusunda önemli adımlar atabilirler.  İşletmenizin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak için KolayBi' uygulamasını ücretsiz deneyin.

Persona Çalışması Ne için Yapılır?

Persona çalışması, bir şirketin hedef kitlesiyle ilgili daha detaylı ve kesin bilgilere ulaşmasını sağlayarak, onların ihtiyaçlarını ve tercihlerini öğrenmesine yardımcı olur. İşte bu sebeplerle, şirketlerin hedef kitlesi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmesi ve onlara uygun stratejiler geliştirmesi için persona çalışmaları büyük önem taşır.

Persona çalışmaları, şirketlerin hedef kitlelerini analiz etmesine, onların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek, gelir seviyesi, yaşam tarzı ve değerler gibi demografik ve psikografik özelliklerini belirlemesine yardımcı olur. Bu sayede şirketler, ürünlerini ve hizmetlerini daha doğru bir şekilde konumlandırarak, tüketiciyle daha güçlü bağlar kurabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

Ayrıca, persona çalışmaları şirketlerin kullanıcı deneyimini (UX) ve kullanıcı ara yüzünü (UI) geliştirmelerine de katkı sağlar. Hedef kitlenin tercihleri ve beklentilerini daha iyi anlayarak, ürün ve hizmetlerin kullanımını kolaylaştırır ve kullanıcıların memnuniyetini artırır.

Pazarlama stratejileri açısından ise, persona çalışmaları şirketlerin reklam ve tanıtım faaliyetlerini daha etkili kılar. Hedef kitlelerin ilgi alanları, tercih ettikleri sosyal medya platformları ve dikkatlerini çeken reklam türleri belirlenerek, şirketlerin pazarlama bütçelerini daha verimli kullanmalarına olanak tanır.

Pazarlama Süreçlerinde Persona Çalışmasının Önemi Nedir?

Persona çalışmasının önemi, pazarlama süreçlerinde şirketlerin doğru hedef kitleye yönelik stratejiler geliştirmesine ve bu sayede başarısını artırmasına dayanmaktadır. Persona çalışması sayesinde elde edilen bilgiler, pazarlama süreçlerinin her aşamasında kullanılabilir ve şirketlerin hedef kitleleriyle daha etkili iletişim kurmalarını sağlar.

İçerik pazarlaması açısından, persona analizi sayesinde şirketler hedef kitlelerinin ilgi alanlarını, sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyebilir. Bu bilgiler ışığında, hedef kitleye hitap eden ve değer katan içerikler üretmek mümkün hale gelir. Bu sayede, şirketlerin marka bilinirliği ve itibarı artar, müşteri sadakati sağlanır ve dönüşüm oranları yükselir.

Sosyal medya pazarlaması kapsamında, persona çalışması hedef kitlenin hangi sosyal medya platformlarını tercih ettiğini, ne tür içeriklere ilgi gösterdiğini ve etkileşimde bulunduğu zaman dilimlerini ortaya koyar. Bu bilgilerle, şirketler sosyal medya stratejilerini hedef kitlelerinin beklentilerine göre optimize edebilir ve etkileşimi artırarak, markalarını daha geniş kitlelere ulaştırabilir.

E-posta pazarlaması alanında, persona analizinden elde edilen bilgiler sayesinde, şirketler hedef kitlenin e-posta tercihlerini ve e-posta açma oranlarını artırabilecek stratejiler geliştirebilir. Bu stratejilerle, şirketlerin e-posta kampanyaları daha etkili hale gelir ve dönüşüm oranlarını yükselterek, satışları artırır.

Diğer dijital pazarlama kanallarında da, persona çalışması sayesinde şirketlerin doğru hedef kitleye yönelik etkili iletişim ve pazarlama stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Persona analizinin sağladığı verilerle, şirketler SEO, SEM, influencer pazarlaması ve diğer pazarlama kanallarında daha odaklı ve hedefe yönelik çalışmalar yürüterek, yatırım getirisini (ROI) artırabilir.

Persona Çalışması Nasıl Yapılır?

Persona çalışmasına başlanmadan önce mutlaka bir müşteri segmentasyon çalışması yapılmalı, müşteriler farklı segmentlere ayrılmalıdır. Bu sayede her bir müşteri kendi içinde kümelenebilir ve her bir grup için ayrı bir pazarlama ve satış stratejisi belirlenebilir. Persona oluşturma sürecinde potansiyel veya mevcut müşterilere dair veri toplanması gerekmektedir.

Müşterilerle birebir iletişime geçmek çalışmanın daha verimli ve gerçekçi olmasını sağlayacaktır.  Yapılan görüşmelerle hedef kitlenin demografik özellikleri, pazarda karşılaştıkları sorunlar, motivasyonları, en sık kullandıkları sosyal medya kanalları gibi özellikleri belirlenmeye çalışılır. Eksik veri olduğu durumlarda ise bu veriye dair iyi bir tahmin yapılmalıdır. Bu tahminin gerçeğe yakınlığı çalışmayı yapan kişinin bilgi ve tecrübesine bağlı olarak değişebilmektedir. Personalar kullanıcı deneyimine ve çalışmayı yapanın hedefine bağlı olarak farklı bileşenler içerebilir ancak genel yapıları benzerdir.

Persona Çalışması ile Hedef Kitle Analizi Nasıl Yapılır?

Persona çalışması ile hedef kitle analizi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

● Mevcut müşteri ve hedef kitle verilerini toplama: Şirketin mevcut müşteri verileri toplanarak, hedef kitle analizinde kullanılacak temel veriler sağlanır.

● Demografik ve psikografik özelliklerin analizi: Toplanan veriler ışığında hedef kitlenin demografik ve psikografik özellikleri incelenir.

● Segmentlere ayırma: Hedef kitle, ortak özelliklere sahip gruplara (segmentlere) ayrılır.

● Kurgusal karakterlerin oluşturulması: Her segment için temsilci kurgusal karakterler (persona) yaratılır.

● Persona profillerinin detaylandırılması: Oluşturulan persona karakterleri için detaylı profiller hazırlanarak hedef kitle analizi tamamlanır.

Persona çalışması, şirketlerin hedef kitlelerini daha iyi anlamalarını, onlarla etkili iletişim kurmalarını ve doğru pazarlama stratejileri geliştirmelerini sağlayan önemli bir süreçtir. Bu çalışma, hedef kitle analizinde kullanılan kurgusal karakterlerin (persona) oluşturulması ve bu karakterlerin detaylandırılması ile gerçekleştirilir. Persona çalışması sayesinde, şirketler ürün ve hizmetlerini hedef kitlenin gerçek ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillendirebilir, reklam ve tanıtım faaliyetlerini daha doğru kurgulayabilirler.

Pazarlama profesyonelleri için persona çalışması, başarıya ulaşmanın anahtarlarından biridir. Bu nedenle, şirketlerin rekabet ortamında öne çıkmak ve başarıya ulaşmak için persona çalışmasına önem vermesi gerekmektedir. Persona analizi, pazarlama süreçlerinde zaman ve kaynakların etkin kullanılması, hedef kitleye yönelik daha doğru ve etkili kampanyaların düzenlenmesi ve şirketin genel performansının artırılması açısından büyük bir değer sunmaktadır.

Kısacası, persona çalışması, hedef kitlenin daha iyi anlaşılması ve pazarlama stratejilerinin optimize edilmesi için önemli bir araçtır. Bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi, şirketlerin pazarlama hedeflerine ulaşmasına büyük ölçüde katkı sağlayacak ve müşteri memnuniyetini artırarak, şirketin uzun vadeli başarısına katkıda bulunacaktır.

Persona Çalışmasının Avantajları Nelerdir?

● Hedef kitleyi daha iyi anlama: Persona çalışması, şirketlerin hedef kitlesinin gerçek ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tercihlerini anlamalarına yardımcı olur.

● Etkili iletişim: Persona oluşturma sürecinde elde edilen bilgiler, şirketlerin hedef kitleyle daha etkili ve doğru bir iletişim kurmalarını sağlar.

● Pazarlama stratejilerini optimize etme: Persona çalışması, şirketlerin pazarlama stratejilerini hedef kitleye uygun hale getirmelerine ve daha başarılı sonuçlar elde etmelerine olanak tanır.

● Daha hızlı ve doğru karar alma: Persona analizi, şirketlerin hedef kitleye yönelik kararlarını daha hızlı ve doğru bir şekilde almasını sağlar.

Persona Çalışması Nasıl Yapılır?

● Mevcut müşteri verilerini analiz etme: Şirketler, mevcut müşteri verilerini analiz ederek, hedef kitlelerinin temel özelliklerini belirleyebilir.

● Demografik ve psografik özelliklerin belirlenmesi: Persona oluşturma sürecinde, yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi gibi demografik özellikler ile ilgi alanları, değerler, tutumlar ve yaşam tarzı gibi psikografik özellikler belirlenmelidir.

● İhtiyaç ve beklentilerin ortaya çıkarılması: Persona çalışması yapılırken, hedef kitleye yönelik ürün veya hizmetin ne tür ihtiyaç ve beklentilere cevap vereceği analiz edilmelidir.

● Kurgusal karakterlerin yaratılması: Demografik özelliklere, psikografik özelliklere, ihtiyaç ve beklentilere dayalı olarak 3-5 adet kurgusal karakter yaratılmalıdır. Bu karakterlerin her biri, hedef kitlenin farklı segmentlerini temsil etmelidir.

● Persona profillerinin hazırlanması: Oluşturulan kurgusal karakterler için detaylı profiller hazırlanarak, şirket çalışanları ve pazarlama ekibi ile paylaşılmalıdır.

Persona Yaratma Süreci:

  • Personayı gerçek bir karaktere benzetebilmek için bir isim verilmesi ve fotoğraf belirlenmesi gerekir. Bu sayede yapılan çalışma tüm takım üyeleri tarafından daha rahat anlaşılabilir.
  • Hedef kitlenin karakteristik özellikleri belirlenerek bir başlangıç yapılmalıdır. Medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslek, hobiler gibi özellikleri belirlemek kişi veya gruba dair ilk fikir edinilmesi için önemlidir.
  • Kitlenin amaçları sorgulanmalı; daha sonrasında pazarlama stratejileri kitlenin bu amaçlarını göz önünde bulundurularak yapılabilir.
  • Mevcut durumda kitlenin karşılaştığı sorunlar belirlenmeli.
  • Motivasyonlar ve isteksizlikler, personalar oluştururken dikkat edilmesi gereken diğer noktalardandır. Kitlenin ürünü veya hizmeti kullanmaya dair motivasyonları ve isteksizlikleri belirlenerek, bu ürün veya hizmet için gerekli geliştirmeler yapılabilir.
  • Kitlenin en sık kullandığı kanallar belirlenmeli, özellikle aktif olduğu sosyal medya kanallarını belirlemek onlara doğru kanaldan ulaşılmasını sağlayacaktır.
Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Şirket Değerleme Nedir? Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

No items found.

Persona Nedir? Persona Çalışması Nasıl Yapılır?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı