Şirket Değerleme Nedir? Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır ?

Reading Time: 2 minutes

Şirketin el değiştirmesi durumu söz konusu olduğunda o şirkete ait varlık ve faaliyetlerin tespit edilmesi için yapılan işleme şirket değerleme denir. Şirket değerleme işlemi ile şirkete dair tüm varlıklar, kararlar, faaliyetler ve çalışanlar hesaba katılarak karar verilmektedir. Bunun sebebi, şirketin değerini belirleyen faktörlerin bu saydıklarımızla bağlantılı olmasıdır. Şirket değerlemesi genellikle büyümek isteyen şirketlerin sermaye ihtiyacı zamanlarında veya yatırımcıların o şirkete yatırım yapmak istediği zamanlarda yapılmaktadır.

Şirket değerlemesi, halka açık olan şirketlerde daha kolay yapılmaktadır, Şirket hisse değerinin borsada alıcı ve satıcılar arasında belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer yandan halka açık olmayan şirketler için şirket değerlemesi işlemini yapmak daha zordur. Bunun sebebi, halka açık olmayan şirketlerde birçok farklı modelleme ve tahmin kullanılması gerekir.

Şirket Değerlemesinde Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

Şirket değerlemesi yapılırken teknik analiz ve temel analiz olmak üzere iki tür analiz yapılmaktadır. Sonuç olarak bu işlem yapılırken şirketin cari durumu ile gelecekteki ekonomik şartlar da göz önünde bulundurmaktadır.

Değerleme işlemi gerçekleştirilen şirketin gerçek değeri, cari değer durumundaki ve gelecekteki ekonomik şartlar doğrultusunda yapılan değer tespitine temel analiz denir.

Şirket değerleme işlemi yapılırken birçok yöntem kullanmak mümkündür. Bu yöntemler şu şöyle maddelenebilir:

 • Tasfiye Değeri Yöntemi
 • Yeniden Yapma Değeri Yöntemi
 • İşleyen Teşebbüs Değeri Yöntemi
 • İndirgenmiş Nakit Akımları (Bugün ki Net Değer Yöntemi)
 • Nakit Akımların Muhasebe Hesap Kalemleri ile Bulunması
 • Emsal Değeri Yöntemi
 • Net Aktif Değer Yöntemi
 • Piyasa Değeri – Defter Değeri Yöntemi
 • Ekspertiz Değeri Yöntemi
 • Amortize Edilmiş Yenileme Değeri Yöntemi
 • Temettü Verimi Yöntemi
 • Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi
 • Defter Değeri Yöntemi
 • Arbitraf Fiyatlama Modeli
 • Fiyat / Kazanç Oranı Yöntemi
 • Fiyat / Nakit Akım Oranı Yöntemi

Şirket Değerleme Raporu Nasıl Yazılır?

Şirket değerini artırmak amacıyla gerekli parametreler, şirket değerleme raporunda tespit edilerek değer artırma faaliyetleri uygulanabilmektedir. Diğer yandan bu rapor ile; şirketin el değiştirme değerini tespit etmek, şirketin nasıl gelir ettiğini, bu geliri nasıl işlediğini vs. gibi faktörler göz önünde bulundurularak faaliyetler gerçekleştirmesini sağlar.

Şirket Değerleme Ne Zaman Yapılmaktadır?

Şirket değerleme işlemi:

 • Şirketin tamamen veya kısmen satılması,
 • Şirket birleşmeleri,
 • Ortaklık yapısının değişmesi (ortakların bir kısmının ayrılması, sermaye artırımı/azaltımı), Halka arz,
 • Kredi alma sırasında hisselerin teminat verilmesi,
 • Şirket performansının tespit edilmesi (Benzer şirketlere göre kıyaslama),
 • Ana ortakların stratejik planlarına yön vermek,
 • Bilgi amaçlı (Holdinglerin, girişim sermayesi ortaklıklarının veya private equity kurumlarının sahibi oldukları şirketlerin değerlerini öğrenmek istemeleri gibi) gibi durumlarda yapılmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!