Satış Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

Simge Gürel

İçerik Yazarı

Satış Yönetimi Nedir?
İş Geliştirme
Yayımlanma Tarihi:
June 9, 2019
Güncelleme Tarihi:
21/3/2023
0 dk

Satış yönetimi, bir şirketin ürün veya hizmetlerinin satış sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesini ifade eder. Bu süreç, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, ürün veya hizmetlerin sunulması, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve satış sonrası hizmetler gibi birçok farklı adımdan oluşur.

Satış yönetimi, bir şirketin başarılı olabilmesi için önemli bir faktördür. Bu yazıda satış yönetimi nedir, nasıl yapılır, satış yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir gibi çeşitli konuları ele alacağız.

Satış Yönetimi Nedir?

Satış yönetimi, bir şirketin pazarlama ve satış faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için tasarlanmış bir süreçtir. Bu süreçte, şirketler müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak, doğru ürün ve hizmetleri sunmak, müşteri tabanlarını genişletmek ve karlılık elde etmek için çeşitli stratejiler geliştirirler.

Satış yönetimi, bir şirketin müşterileriyle etkileşimde bulunduğu tüm süreçleri kapsar. Bu süreçler arasında, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, fiyatlandırmak, dağıtmak ve tanıtmak yer alır. Satış yönetimi ayrıca müşterilerin memnuniyetini artırmak, müşteri sadakatini korumak ve yeni müşteriler kazanmak için stratejiler geliştirmeyi de içerir.

Bir işletmede satış yönetimi; satışların planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile satış gücünü yöneterek gerçekleştirilir. Satış gücünü arttırmak için işletmeler müşteri ihtiyaçlarına cevap vermeyi kendilerine görev edinmeli, ürün geliştirmeyi arttırmalı, doğru stratejileri belirlemeli ve günümüzde özellikle teknoloji trendlerini takip etmelidirler.

Satış işletmelerde çoğu zaman kaynak yaratan tek faaliyet olduğundan, işletmenin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkilemektedir.   KolayBi' ile kolaylıkla proforma, irsaliye, sipariş ve fatura oluşturabilir, satış yönetimi takibi yapabilirsiniz.

Satış yönetiminin hedefleri kısa ve uzun vadeli hedefler olarak ikiye ayrılabilir. İşletmeler kısa vadede pazardan pay alıp aldıkları payı korumayı, satışları ile kara geçmeyi ve yeni müşteriler kazanmayı hedeflerken; uzun vadede sadık müşteriler kazanma, teknolojik gelişmeler ve müşteri geri bildirimleri ile ürün ve hizmet geliştirmesi yapmak uzun vadeli hedefler arasındadır.

Satış yöneticileri görev aldığı işletmeye ve bu işletmenin fonksiyonlarına, ürün ve hizmetlerine dair bilgi sahibi, rakip analizine hakim olmalıdır. Satış temsilcileri mevcut ve muhtemel müşteriler ile iyi iletişim kurmalı ve ikna kabiliyetine sahip olmalıdırlar.

Satış yönetimi, bir şirketin hedeflerine ve müşteri ihtiyaçlarına uygun bir strateji oluşturmasını gerektirir. Bu strateji, şirketin ürünlerini ve hizmetlerini tanımlar, fiyatlarını belirler, müşterilerle etkileşimde bulunur ve ürünlerin dağıtımını ve pazarlamasını yönetir.

Şirketlerin müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmelerine ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olur. Bu süreçte, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını anlaması, müşterilerle etkileşimde bulunması ve ürün ve hizmetlerini doğru bir şekilde fiyatlandırması, dağıtması ve tanıtması önemlidir.

Satış Yönetimi Nasıl Yapılır?

Satış yönetimi, öncelikle bir satış stratejisi belirlemekle başlar. Bu strateji, ürün veya hizmetlerin hedef pazarına nasıl sunulacağına, müşteri ihtiyaçlarının nasıl belirleneceğine, satış sürecinde kullanılacak taktiklere ve satış ekiplerinin nasıl yönetileceğine ilişkin bir planı içerir.

Satış yönetimi ayrıca satış ekiplerinin yönetilmesini de içerir. Bu, satış ekiplerinin eğitimi, performans ölçümü, hedeflerin belirlenmesi ve satış sürecindeki etkinliklerin takibi gibi birden fazla faaliyetten oluşur.

Satış ekiplerinin performansının izlenmesi, satış yöneticilerinin hangi stratejilerin işe yarayıp yaramadığını değerlendirmesine ve satış sürecindeki zayıf noktaların belirlenmesine yardımcı olur.

Satış yönetimi, müşteri ilişkilerinin yönetimini de kapsar. Müşteri ilişkileri yönetiminde, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri geri bildirimlerinin değerlendirilmesi gibi hususlar yer alır.

Müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşterilerin markaya olan bağlılıklarını artırmaya yardımcı olur ve uzun vadeli bir müşteri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunur.

Satış sonrası hizmetleri de satış yönetimi içerisindedir. Satış sonrası hizmetler, müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olur ve müşteri sadakati oluşturur. Müşterilerin ürün veya hizmetlerle ilgili herhangi bir sorunu olduğunda yardımcı olmak, garanti ve servis hizmetlerini yönetmek ve müşteri geri bildirimlerini takip etmek gibi durumlar için bulunur.

Satış Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşletmelerin en temel amaçlarından biri, ürün veya hizmetlerini müşterilere sunarak satış yapmaktır. Satış yönetimi, işletmelerin bu amacını gerçekleştirmek için izlediği stratejilerin ve yöntemlerin bütünüdür.

Satış yönetimi, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek, müşterilerle iletişim kurmak, ürünlerin fiyatlandırılması, dağıtımı ve pazarlama stratejilerini belirlemek gibi pek çok süreci kapsar. İşletmelerin başarılı bir satış yönetimi stratejisi oluşturabilmesi için aşağıdaki konulara dikkat etmeleri gerekir:

● Müşteri ihtiyaçlarını tanımlamak: İşletmelerin ürün veya hizmetlerinin hangi müşteri ihtiyaçlarını karşıladığını belirlemeleri gerekir. Bu sayede, ürün veya hizmetlerin nasıl pazarlanacağına, hangi fiyatlandırma stratejilerinin kullanılacağına ve ürünlerin hangi kanallarla dağıtılacağına karar verilebilir.

● Pazar araştırması: İşletmelerin hedefledikleri pazarı iyi tanımaları gerekir. Bunun için, rakip firmaların faaliyetlerini incelemek, müşteri davranışlarını analiz etmek ve trendleri takip etmek önemlidir.

● Satış kanallarını belirlemek: İşletmelerin ürünlerini müşterilere ulaştırabilmeleri için uygun satış kanallarını belirlemeleri gerekir. Bu kanallar arasında doğrudan satış, distribütörler, bayiler, online satış ve mağaza satışı gibi seçenekler bulunur.

● Fiyatlandırma stratejileri: Ürünlerin fiyatlandırılması, satış yönetiminin en önemli konularından biridir. İşletmelerin belirledikleri fiyatlar, müşteri satın alma davranışlarını etkiler. Fiyatlandırma stratejileri arasında rekabetçi fiyatlandırma, skimming fiyatlandırma, penetrasyon fiyatlandırma ve bölgesel fiyatlandırma gibi seçenekler bulunur.

● Müşteri ilişkileri yönetimi: İşletmelerin müşterileri ile doğru iletişim kurmaları, onların ihtiyaçlarını anlamaları ve memnuniyetlerini sağlamaları gerekir. Müşteri memnuniyeti, işletmelerin sürdürülebilir başarısının anahtarıdır.

Satış Yönetiminin İşletmelere Faydaları Nelerdir?

Başarılı bir satış yönetimi stratejisi, işletmelere pek çok fayda sağlar. Bu faydalar aşağıdaki gibi listelenebilir:

● Müşteri memnuniyetinin artması: İşletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi anladıkları ve memnuniyetlerini sağladıkları takdirde, müşteri sadakati ve tekrar satışlar artar.

● Satışların artması: Doğru fiyatlandırma stratejileri, doğru pazarlama stratejileri ve doğru satış kanallarının belirlenmesi işletmelerin satışlarını artırır.

● Maliyetlerin düşürülmesi: Satış yönetimi, doğru stok yönetimi, verimli üretim ve dağıtım kanalları gibi konulara odaklanarak işletmelerin maliyetlerini düşürmesine yardımcı olur.

● Rekabet gücünün artması: İşletmeler, doğru pazarlama stratejileri ve doğru fiyatlandırma stratejileri kullanarak rekabet güçlerini artırabilirler.

● Verimliliğin artması: Satış yönetimi, işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlayarak işletmelerin karlılığını artırır.

Fiyatlandırma Stratejileri Nelerdir?

Satış yönetimi sürecinde ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde fiyatlandırılması, şirketin karlılığı ve müşteri sadakati için kritik öneme sahiptir. Satış yönetiminde, şirketlerin kullanabileceği farklı fiyatlandırma stratejileri vardır. Bu stratejilerden bazıları aşağıdaki gibi maddelenebilir:

● Rekabetçi fiyatlandırma: Bu stratejide, şirketler, rakiplerinin fiyatlarına göre benzer bir fiyat belirlerler. Bu strateji, fiyatı en önemli satın alma faktörü olarak gören müşterileri çekmek için kullanılır. Ancak, bu strateji karlılık için tehlikeli olabilir, çünkü fiyatlar sürekli olarak düşürülebilir.

● Ürün hattı fiyatlandırması: Şirketler farklı fiyatlarla farklı ürünler sunarlar. Bu, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir stratejidir. Şirketler, ürünlerin kalitesine veya özelliklerine göre farklı fiyatlar belirleyebilirler.

● Pazar bölümlendirme fiyatlandırması: Şirketler farklı müşteri gruplarına farklı fiyatlar sunarlar. Bu strateji, müşterilerin farklı değerlerine, tercihlerine ve bütçelerine uygun fiyatlar sunarak müşteri tabanlarını genişletmeyi amaçlar.

● Değer tabanlı fiyatlandırma: Bu stratejide ise şirketler, ürünlerin müşterilere sağladığı değere dayanarak fiyatlar belirlerler. Ürünün piyasadaki yerine, kalitesine ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir.

● Esnek fiyatlandırma: Bu stratejide, şirketler, farklı müşteri gruplarına, farklı zamanlarda veya farklı satış kanallarında farklı fiyatlar sunarlar. Müşteriye daha fazla esneklik sunarak müşteri memnuniyetini artırmak amaçlanır.

Bu fiyatlandırma stratejileri, şirketlerin pazarlama ve satış faaliyetlerini planlamak ve uygulamak için kullanabilecekleri farklı araçlardır. Şirketlerin hedeflerine, müşteri ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına uygun bir strateji seçmeleri önemlidir.

Stratejik Satış Yönetimi Nasıl Yapılır?

İşletmelerin geleceği görerek kendileri için etkili stratejiler belirlemesi, planlaması ve uygulaması “stratejik yönetim” yaptıkları anlamına gelmektedir. Bundan dolayı yönetim yapısı esnek, gelişmelere açık ve kolay adapte olabilmelidir.

Stratejik yönetim ile işletmelerin üstün ve zayıf yanlarının belirlenmesi ve pazardaki tehdit ve fırsatların değerlendirilmesi amaçlanır; buna SWOT analizi de denir. İşletmeler SWOT analizinin sonucunda satışlarını da arttırmasını bekledikleri çeşitli stratejiler belirlerler.

Stratejik satış yönetimi yapılırken, işletmenin misyonu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Mevcut müşteriler, hedef kitle, müşterilerin beklentileri ve davranışları bir persona çalışması ile değerlendirilmelidir.

Hedef pazarın özelliklerinin ve satış bütçesi gibi finansal kısıtların da belirlenmesinin ardından pazara en uygun kanallar belirlenerek satış süreçlerine başlanabilir. Bu kanallara örnek olarak stratejik ortaklıklar, e-ticaret siteleri, e-mail, kurumsal satış toptan veya perakende satış örnek verilebilir.

Satış süreçleri yürütülürken, satış için gerekli kaynak yönetimi, satış ekibinin örgütlenmesi ve işbirliği içinde olması çok önemlidir. Bu hususta doğru yapılmış iş bölümü işletmenin daha verimli ve etkili bir şekilde satış yönetimi yapmasını sağlayabilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:
No items found.

Satış Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

Simge Gürel

İçerik Yazarı