Tevkifat-Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifat para konusunda kesintiler anlamına gelmektedir. Tevkifatlı fatura ise normal veya irsaliyeli faturadan farklı değildir.

Tevkifatlar kendi içinde Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatı olmak üzere ikiye ayrılır. Gelir vergisi yasasının 94. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen orana göre gelir vergisine kesinti uygulanır. Bu kesintiye gelir vergisi tevkifatı denir. Diğer bir tevkifat türü ise KDV tevkifatıdır. Mal alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin, alıcılardan bazen tamamı bazen ise kanunda belirlenen oranda kesinti yapıldıktan sonra satıcıya değil de vergi dairesine ödenmesidir.

Tevkifatlı fatura nedir?

Tevkifatlı faturayı diğer faturalardan ayıran tek özellik, faturada geçen vergi tutarının alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek her iki tarafında vergiye tabii olmasıdır.

Örneğin;

Fatura Tutarı200,00
KDV% % 18
KDV Tutarı (Tevkif Edilecek Tutar )36,00
Tevkifat Tutarı ( 5 / 10 )18,00
Genel Toplam218,00

Kimler tevkifat yapar?

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, bankalar, kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar vs. tevkifat yapmaktadır.

 Kısmi Tevkifat Uygulamasına Tabi Olan Hizmetler ve KDV Tevkifatı Oranları

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere :

  • Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 2/10 oranında KDV tevkifatı,
  • Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler  9/10 oranında KDV tevkifatı,
  • Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 oranında KDV tevkifatı,
  •  Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 oranında KDV tevkifatı,
  • İşgücü Temin Hizmetleri 9/10 oranında KDV tevkifatı,

uygulanmaktadır.

KolayBi’ Ön Muhasebe Programında Tevkifatlı Fatura Oluşturma

KolayBi’ arayüzünde “Satış Yönetimi” kısmından Satış Faturaları, Satış İrsaliyeleri, Sipariş veya Satış proforması oluştururken “+Tevkifat Ekle” butonundan tevkifatlı faturanızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Sonrasında avantajlı KolayBi’ üyelikleriyle işletmenizi büyütmeye devam edin.