Vergi Levhası Nedir? Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı

kalem defter ve telefon görseli
Muhasebe
14.9.2021
0 dk okunma süresi

Vergi mükellefi olan her işletmenin sahip olması gereken evraklardan birisi vergi levhasıdır. Vergi levhası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgilenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi tarhına temel olan kazancın ve buna karşılık gelecek vergi miktarını gösteren belgeye vergi levhası denir. Vergi levhası, her işletme için GİB tarafından senelik olarak düzenlenir ve yükümlülerin İnternet Vergi Dairesi adresine gönderilir.

Örnek Vergi Levhası
Vergi Levhası Örneği

VergiLevhasını Kimler Almak Zorunda?

Vergi levhaları merkezlerde, şubelerde vesatış mağazalarında mükellef tarafından okunabilir bir şekilde görünmesigerekir. 2021 yılında vergi levhasının asılması zorunluluğu kalkmıştır. Vergi levhasının asılma zorunluluğuyoktur fakat dileyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını iş yerlerineasabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.

Vergi levhası alma zorunluluğu olan firmalar:

 • Gelir Vergisi mükellefleri: Ticari kazanç sahipleri,zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı, adi ortaklık, kolektif ve adikomandit şirketler.
 • Kurumlar Vergisi mükellefleri: Anonim şirketler,limited şirketler ve eshamlı komandit şirketler.

Vergi Levhalarında Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Bir vergi levhasında mükellefin;

 • Adı ve soyadı
 • Ticaret unvanı
 • İş yeri adresi
 • Vergi kimlik numarası
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • Vergi türü
 • İşe başlama tarihi
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü
 • Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)
 • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler ve
 • Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu bulunmalıdır.  

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi UsulKanunun 5. maddesine göre gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketlerinin,her sene Mayıs ayı içerisinde vergiye esas olan kazanç miktarları ile vergitutarlarını gösteren vergi levhalarını alması gerekmektedir. Vergimükellefleri, internet vergi dairesinden kendileri veya mali müşavirleritarafından vergi levhalarını alabilir. Gelirvergisi mükellefleri 1 Nisan tarihinden itibaren, kurumlar vergisi mükellefleriise 1 Mayıs'tan itibaren vergi levhalarını, Mayıs ayının son gününe kadar alabilir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleritarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından vergilevhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusubeyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internetvergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

İnternetten vergi levhası almak için:

 • Gelir İdaresi Başkanlığı web adresine girin.
 • Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.
 • “Sorgulamalar” bölümüne tıklayın.
 • Açılan pencerede yer alan “Vergi Levhası Oluşturma” seçeneğine tıklayın.
 • Bu ekranda mevcut vergi levhalarını görebilir, cihazınıza indirebilir veyayazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

Ek olarak vergi levhanızı sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığı adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Vergi Levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olanların, vergi levhası bulundurmama halinde denetmenler tarafından bu durum tespit edildikten sonra Vergi Usul Kanununun 53. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

İnternet Vergi Dairesi Nedir? Hangi İşlemler Yapılabilir?

Vergi numarası sorgulama işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Vergi Dilimi Nedir? 2022 Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Vergi Levhası Nedir? Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Ertuğrul Karakaş

KolayBi' İçerik Yazarı