Vergi Levhası Nedir? Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Vergi Levhası Nedir?
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
September 14, 2021
Güncelleme Tarihi:
20/6/2023
0 dk

Vergi mükellefi olan her işletmenin sahip olması gereken evraklardan biri, vergi levhasıdır. Vergi levhası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgilenir. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi tarhına temel olan kazancın ve buna karşılık gelecek vergi miktarını gösteren belgeye vergi levhası denir.

Vergi levhası, her işletme için GİB tarafından senelik olarak düzenlenir ve yükümlülerin İnternet Vergi Dairesi adresine gönderilir. Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesine aktarılır. Daha sonra ise mükellefler internet vergi dairesinden bizzat kendileri ya da yetkisi olan serbest muhasebeci, mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler aracılığıyla vergi levhalarını görüntüleyebilir.

Vergi Levhası Nedir?

Vergi mükelleflerinin mutlaka bulundurması gereken belgelerden arasında yer alan vergi levhası mükellefin kazancını ve tabii tutulmuş olduğu vergi dilimlerini bildiren belgeye verilen addır.

Vergi levhası belgesi Maliye Bakanlığı tarafından her bir mükellef için senelik olarak oluşturulur. Yaygın bir kanı olan durumlardan biri de mükelleflerin vergi levhalarını görünür bir yere asmak konusudur. Fakat günümüzde mükellefler vergi levhalarını görünür bir yere asmak zorunda değiller.

Vergi levhası alma işlemi, Vergi Usul Kanununa göre zorunludur. Her bir mükellef vergi levhası belgesi almalı ve vergi miktarını gösteren bu levhayı görünen ya da görünmeyen bir yere asmalıdır.

Vergi Levhasını Kimler Almak Zorunda?

Vergi levhalarının merkezler, şubeler ve satış mağazalarında mükellef tarafından okunabilir bir şekilde görünmesi gerekir. 2021 yılında vergi levhasının asılması zorunluluğu kalkmıştır.

Vergi levhasının asılma zorunluluğu olmasa da dileyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını iş yerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilir.

Vergi levhası alma zorunluluğu olan firmalar aşağıdaki gibidir:

Gelir Vergisi mükellefleri: Ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı, adi ortaklık, kolektif ve adikomandit şirketler.

Kurumlar Vergisi mükellefleri: Anonim şirketler, limited şirketler ve eshamlı komandit şirketler.

Vergi Levhalarında Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Bir vergi levhasında mükellefin bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Adı ve soyadı.
 • Ticaret unvanı.
 • İş yeri adresi.
 • Vergi kimlik numarası.
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi.
 • Vergi türü.
 • İşe başlama tarihi.
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü.
 • Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde).
 • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketlerinin, her sene mayıs ayı içerisinde vergiye esas olan kazanç miktarları ile vergi tutarlarını gösteren vergi levhalarını alması gerekir.

Vergi mükellefleri, internet vergi dairesinden kendileri veya mali müşavirleri tarafından vergi levhalarını alabilir. Gelir vergisi mükellefleri vergi levhalarını; 1 Nisan tarihinden itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Mayıs'tan itibaren mayıs ayının son gününe kadar alabilir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

İnternetten vergi levhası almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Gelir İdaresi Başkanlığı web adresine girin.
 • Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.
 • “Sorgulamalar” bölümüne tıklayın.
 • Açılan pencerede yer alan “Vergi Levhası Oluşturma” seçeneğine tıklayın.
 • Bu ekranda mevcut vergi levhalarını görebilir, cihazınıza indirebilir ve yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

Ek olarak vergi levhanızı sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığı adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Vergi Levhası Sorgulama

Vergi levhası sorgulama işlemi GİB ya da e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Vergi levhası sorgulamanın yanı sıra son üç yıla ait olan vergi matrahı ve tahakkuk eden vergiler de görüntülenebilir. Vergi levhasını e-Devlet üzerinden sorgulamak isteyenler, şu adımları izleyerek vergi levhalarını sorgulayabilir:

 • e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır.
 • Vergi levhası sorgulama ekranına gidilir.
 • Mükellefin vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası girilir.
 • Mükellefin vergi kimlik numarası doğrulandıktan sonra vergi kimlik numarasının doğru olup olmadığı, faal mükellef olup olmadığı ve unvanı görüntülenebilir.

Vergi levhası sorgulama ve vergi levhası görüntüleme işlemi, GİB üzerinden yapılmak isteniyorsa da şu adımlar izlenmelidir:

 • GİB üzerinden vergi levhası linki tıklanır.
 • Link tıklandığı zaman açılan sayfada olan gerekli bilgiler doldurulur.

Sorgulama işlemi yapıldığı zaman kişi ya da kurumun son 3 yılına ait olan vergi levhalarının listesi görüntülenebilir.

örnek vergi levhası

Vergi Levhası Kaç Günde Çıkar?

Vergi levhası alma işlemi için yeminli mali müşavir ve bağlı olunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası üzerinden alınır. Bunun yanı sıra vergi levhası internet üzerinden alınmak isteniyorsa alacak olan mükellef Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden alınmalıdır.

Vergi levhası, başvuru yapıldıktan sonra yaklaşık olarak 1 ay içinde çıkar. Fakat şahıs şirketlerinin kuruldukları gün içinde vergi levhası çıkar ve alabilirler. İlk defa vergi levhası çıkarmak isteyenlerin vergi levhası alabilmeleri için bazı belgelerinin olması gerekir. Bu belgeler şunlardır:

 • Vergi dairesinden onaylı nüfus cüzdanı örneği.
 • İşe başlandığına dair bildirim belgesi.
 • Vergi mükellefinin ikametgah adres bilgisi.
 • İş yeri kira ise kira kontrat örneği.

Vergi Levhası Nasıl Çıkarılır?

Vergi levhası pek çok işlemde talep edilen belgelerden biridir. Vergi levhası sayesinde mükellefler kazancını belgeler. Ayrıca vergiye tabi tutulduğunu da ispat ederek kazancının yasal olduğunu kanıtlar.

Vergi levhası indirme için ilk olarak internet vergi dairesi adresine gidilir. Daha sonra e-Vergi levhası oluşturma seçeneği işaretlenir. Ekrana gelen vergi levhası listesinden çıktısı alınmak istenen yıla ait vergi levhası görüntülenir. Son olarak ise ekrana gelen vergi levhası PDF formatında bilgisayara indirilir veya yazıcıya göndererek çıktısı alınabilir.

Vergi levhası almak zorunda olanlar, vergi levhalarını iş yerlerinin merkezinde bulundurmalıdır. Satış mağazalarında, şubelerinde ya da çiftçilerin doğrudan olarak zirai faaliyetleriyle ilgili alım satım işlerinin yaptıkları yazıhanelerinde bulundurmaları gerekir.

Vergi levhası çıkarma işlemi oldukça kolay bir işlemdir. Bunun yanı sıra herhangi bir ücret karşılığında eşya ya da yolcu taşımacılığı yapan taşıtların da vergi levhası bulundurmaları zorunluluğu yoktur.

Vergi Levhası Nereden Alınır?

Vergi levhası alabilmek için internet üzerinden GİB adresine gidilir. Kullanıcı girişi sayfasından mükellefe ait olan bilgiler girildikten sonra burada yer alan Sorgulamalar sekmesi tıklanır. Açılan pencerede ise vergi levhası oluşturma kısmı tıklandığı zaman vergi levhası alınabilir.

Vergi levhası doğrulama için de aynı adrese girilebilir. Ayrıca e-Devlet ile Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi entegre çalıştığı için vergi levhası GİB üzerinden e-Devlet vergi levhası alınabilir. İnternet üzerinden alımı oldukça kolay bir şekilde yapılabilen vergi levhasını mükelleflerin hemen hepsi kolay ve hızlı bir şekilde temin edilir.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olanların, vergi levhası bulundurmama halinde denetmenler tarafından bu durum tespit edildikten sonra Vergi Usul Kanununun 53. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

No items found.

Vergi Levhası Nedir? Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı