Vergi Levhası Nedir? Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Reading Time: 2 minutes

Vergi mükellefi olan her işletmenin sahip olması gereken evraklardan birisi vergi levhasıdır. Vergi levhası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgilenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi tarhına temel olan kazancın ve buna karşılık gelecek vergi miktarını gösteren belgeye vergi levhası denir. Vergi levhası, her işletme için GİB tarafından senelik olarak düzenlenir ve yükümlülerin İnternet Vergi Dairesi adresine gönderilir.

Örnek Vergi Levhası

Vergi Levhasını Kimler Almak Zorunda?

Vergi levhaları merkezlerde, şubelerde ve satış mağazalarında mükellef tarafından okunabilir bir şekilde görünmesi gerekir. 2021 yılında vergi levhasının asılması zorunluluğu kalkmıştır. Vergi levhasının asılma zorunluluğu yoktur fakat dileyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını iş yerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.

Vergi levhası alma zorunluluğu olan firmalar:

 • Gelir Vergisi mükellefleri: Ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı, adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirketler.
 • Kurumlar Vergisi mükellefleri: Anonim şirketler, limited şirketler ve eshamlı komandit şirketler.

Vergi Levhalarında Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Bir vergi levhasında mükellefin;

 • Adı ve soyadı
 • Ticaret unvanı
 • İş yeri adresi
 • Vergi kimlik numarası
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • Vergi türü
 • İşe başlama tarihi
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü
 • Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)
 • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler ve
 • Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu bulunmalıdır.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi Usul Kanunun 5. maddesine göre gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketlerinin, her sene Mayıs ayı içerisinde vergiye esas olan kazanç miktarları ile vergi tutarlarını gösteren vergi levhalarını alması gerekmektedir. Vergi mükellefleri, internet vergi dairesinden kendileri veya mali müşavirleri tarafından vergi levhalarını alabilir. Gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan tarihinden itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Mayıs’tan itibaren vergi levhalarını, Mayıs ayının son gününe kadar alabilir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

İnternetten vergi levhası almak için:

 • https://intvrg.gib.gov.tr adresine girin.
 • Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.
 • “Sorgulamalar” bölümüne tıklayın.
 • Açılan pencerede yer alan “Vergi Levhası Oluşturma” seçeneğine tıklayın.
 • Bu ekranda mevcut vergi levhalarını görebilir, cihazınıza indirebilir veya yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

Ek olarak vergi levhanızı sorgulama işlemini https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Vergi Levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olanların, vergi levhası bulundurmama halinde denetmenler tarafından bu durum tespit edildikten sonra Vergi Usul Kanununun 53. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!