Vergi Levhası Nedir? Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Maliye Bakanlığının belirlediği vergi tarhına temel olan kazancın,buna karşılık gelecek vergi miktarını gösteren belgeye vergi levhası denir.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Vergi mükellefi olan her işletmenin sahip olması gereken evraklardan birisi vergi levhasıdır. Vergi levhası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgilenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi tarhına temel olan kazancın ve buna karşılık gelecek vergi miktarını gösteren belgeye vergi levhası denir. Vergi levhası, her işletme için GİB tarafından senelik olarak düzenlenir ve yükümlülerin İnternet Vergi Dairesi adresine gönderilir.

Örnek Vergi Levhası
Vergi Levhası Örneği

VergiLevhasını Kimler Almak Zorunda?

Vergi levhaları merkezlerde, şubelerde vesatış mağazalarında mükellef tarafından okunabilir bir şekilde görünmesigerekir. 2021 yılında vergi levhasının asılması zorunluluğu kalkmıştır. Vergi levhasının asılma zorunluluğuyoktur fakat dileyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını iş yerlerineasabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.

Vergi levhası alma zorunluluğu olan firmalar:

Vergi Levhalarında Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Bir vergi levhasında mükellefin;

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi UsulKanunun 5. maddesine göre gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketlerinin,her sene Mayıs ayı içerisinde vergiye esas olan kazanç miktarları ile vergitutarlarını gösteren vergi levhalarını alması gerekmektedir. Vergimükellefleri, internet vergi dairesinden kendileri veya mali müşavirleritarafından vergi levhalarını alabilir. Gelirvergisi mükellefleri 1 Nisan tarihinden itibaren, kurumlar vergisi mükellefleriise 1 Mayıs'tan itibaren vergi levhalarını, Mayıs ayının son gününe kadar alabilir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleritarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından vergilevhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusubeyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internetvergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

İnternetten vergi levhası almak için:

Ek olarak vergi levhanızı sorgulama işlemini https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Vergi Levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olanların, vergi levhası bulundurmama halinde denetmenler tarafından bu durum tespit edildikten sonra Vergi Usul Kanununun 53. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: 

Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

İnternet Vergi Dairesi Nedir? Hangi İşlemler Yapılabilir?

Vergi numarası sorgulama işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Vergi Dilimi Nedir? 2022 Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı