Yansıtma Faturası Nedir? Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

Yansıtma faturası nedir? Muhasebe kaydı nasıl yapılır?
e-fatura
Yayımlanma Tarihi:
January 30, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Yansıtma Faturası Nedir?

Yansıtma faturası, satışı gerçekleştirilen bir ürün ya da hizmetin işlem bedelini asıl sahibine yansıtma işlemini gerçekleştirmek için kesilen bir faturadır. Yansıtma faturası kesilirken önemli olan husus satışı yapılan ürün ya da hizmet kimin adına ise faturanın da o ad ile düzenlenmesidir.

Yansıtma Faturası Nasıl Kesilir?

Yansıtma faturası kağıt üzerinde düzenlenebileceği gibi e-fatura olarak da düzenlenmesi mümkündür. Alıcı ve satıcı taraf arasında yapılan ticari anlaşmalar kapsamında düzenlenen yansıtma faturası esas bir ihtiyaçtır. Yansıtma faturası düzenlenmesi için gerekli olan durumlardan biri de bir ürünün birden fazla alıcısı yani bedel ödeyeni mevcut ise yansıtma faturası düzenlenme zorunluluğu vardır.

Bir yansıtma fatura örneği olarak sigorta ya da kasko şirketlerinin düzenlediği faturaları gösterebiliriz. Taşımacılık sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde yansıtma faturası düzenlenir.

Örneğin, bir aracın zarar görmesi halinde bu zararı temin etmek için bir kasko firması ile gerçekleşen hizmet satışında ödenen bedelin karşılığı olarak bir fatura kesilir. Daha sonra bu faturanın da bir örneği de yansıtma faturası olarak kesilmesi gerekir. Kesilen bu yansıtma faturası ile asıl fatura ödemenin sağlanması için taraflara iletilir.

Yansıtma Faturası Hangi Durumlarda Kesilir?

Yansıtma faturası bir ürün ya da hizmet karşılığında ücret ödeyen kişiler tarafından işlemin asıl sahibine yansıtılmak üzere düzenlenen bir belge olduğundan bu belgenin düzenlenmesi için şu durumların oluşması gerekir. Yansıtma faturasının düzenlendiği durumlar şu şekildedir:

  • Eğer bir ürün ya da hizmet karşılığında satıcı ve alıcı arasında özel bir anlaşma söz konusu ise bu anlaşma kapsamında yansıtma faturası düzenlenmesi gerekir. Söz konusu olan bu yansıtma faturasında ürün ve hizmetin tam bedelinin yansıtılması ve gerekli bilgilerin fatura üzerinden detaylandırılması gerekmektedir.
  • Bir hizmet karşılığında düzenlenmesi gereken mali fatura yanlış düzenlenirse bu faturanın düzeltilmesi için de yansıtma faturası düzenlenmelidir.
  • Son olarak bir işletmede masraf dağıtımı yapıldığı sürece yansıtma faturası düzenlenir.

Yansıtma faturası satışı gerçekleşen bir ürün ve hizmetin ödenmiş bedeli üzerinden oluşturabileceği gibi söz konusu bedelin bir kısmı ya da tamamı üzerinden de bu fatura düzenlenebilir.

hesap makinesi tutan el ve not alan el

Yansıtma Faturası Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yansıtma faturası düzenlerken dikkat edilmesi gereken bazı temel hususlar vardır. Bu hususlar şu şekilde açıklanabilir:

  • Yansıtma faturası satışı gerçekleşen bir ürün ya da hizmet karşılığında düzenlenen bir fatura olduğundan asıl faturadaki bedel ile aynı olmalıdır.
  • Karşılanan bu maddi bedel, ticari ilişkinin gerçekleştiği taraflardan biri adına ve karşı tarafa yansıtılması hususunda ödenmiş olmalıdır.
  • Yansıtma faturası düzenlendiğinde bu fatura üzerinde “Yansıtma Faturası” ibaresi yer almalıdır. Aksi takdirde taraflar arasında oluşabilecek bir anlaşmazlık söz konusu olabilir. Ticari ilişki esnasında ya da sonrasında oluşabilecek her türlü soruna karşı tedbir amaçlı olarak satışı gerçekleşen ürün ya da hizmetin bedelinin bulunduğu asıl fatura ile yansıtma faturası bir arada saklanmalıdır. Gerektiği durumlarda her iki faturanın da ibrazı önemli olacaktır.
  • Yansıtma faturası ödenen bir bedel karşılığında düzenlendiğinden söz konusu olan bedel yine söz konusu olan kişi tarafından ödenmesi gerekmektedir.
  • Yansıtma faturası maliye denetimlerinde de oldukça önemlidir. Bu yüzden de üzerinde yansıtma faturası olduğunun ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Yansıtma faturası şirket ya da kurumlara gider olarak kaydedilemez. Bir harcamanın gider olarak kayıtlara geçmesi için gerçek bir harcama olması gerekmektedir. Yansıtma faturası gerçek bir harcama değil aksine başka bir şirkete ait fatura olduğundan şirketlerin gider kayıtları arasında yer almaz.
  • Yansıtma faturasında bu faturanın düzenlenmesine neden olan ürün ya da hizmetlerin temini de açık bir şekilde belirtilmelidir. Böylece, bu sorundan doğabilecek maliyet yükünün ve diğer kurumsal anlaşmazlıkların önüne geçilmesi mümkün olur.  

Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Bir şirketin yansıtma faturası muhasebe kaydı yapılırken gelir ve gider bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Bir işletmenin gider kayıtları tutulurken yansıtma faturaları dahil edilmez. Çünkü bir faturanın gider olarak beyan edilebilmesi için gerçek bir harcamayı temsil etmesi gerekir.

Yansıtma faturasında söz konusu olan harcama bedeli şirketin yaptığı gerçek harcamayı değil de başka bir şirketin harcaması olduğunu gösterdiğinden gider olarak yazılması mümkün değildir. Bu nedenle oluşturulan yansıtma faturalarının şirket giderlerine kaydı yapılamaz.

Yansıtma faturalarının şirket mesabesine kaydedilmesi için önce gider olarak gösterilmesi ardında da gelir olarak tekrardan ifade edilmesi gerekir. Bu durumda şirket cirosunun boştan yere büyümesine neden olacağından gelir tablosunun gerçekliğinde tutarsızlık söz konusu olacaktır.

Bu durumda şirketin muhasebe kayıtlarının olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olacağında muhasebe kayıtları tutulurken yansıtma faturalarının ibraz edilmesine gerek yoktur. Bu nedenle yansıtma faturalarının kaydı alınırken son derece dikkatli olunmalıdır.

Yansıtma Faturası Örnek Senaryo

Yansıtma faturası nasıl kesilir diye sorulduğunda şöyle bir örnek vermek mümkündür. Yansıtma faturası sadece bir hizmetin karşılığında düzenlenmez. Bu hizmet sağlanırken yapılan harcamalar da yansıtma faturasının bir unsurudur. Örneğin bir araç kiralama şirketinden birkaç günlüğüne bir otomobil kiraladığını varsayalım.

Bu otomobilin size ulaştırılması, size gelene kadar harcadığı yakıt ve diğer giderleri tarafınıza yansıtma faturası ile iletilmesi gerekir. Düzenlenen bu faturanın içeriğinde ise tüm bu harcamaların bedel ve açıklamaları yer alırken ticari alışverişin gerçekleştiği her iki taraf da bu bilgileri bilmelidir. Yansıtma faturası örneği olarak verilebilecek bir başka senaryo ise ticarettir.

Farz edelim ki yurt dışından belli birkaç ürünü yurt içine getirmek istiyorsunuz. Bu ürünün satışı yapıldığında ödediğiniz bedelin yanı sıra ithali gerçekleşen ürünlerin nakliye, gümrük veya sigorta gibi pek çok harcamalarını da yansıtabilmek için yansıtma faturası düzenlenir. Yansıtma faturasının amacı bu harcamaların yurt dışında bulunana firmaya yansıtmak için oluşturulmasıdır.

KolayBi' Ön Muhasebe Programı ile yansıtma faturalarınızı en kolay şekilde e-fatura olarak düzenleyebilir, muhasebe kayıtlarınızı titizlikte sürdürebilirsiniz. KolayBi' Ön Muhasebe Programını şimdi 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilir, işletmenizi dijitalleştirirken ön muhasebe ve finans işlemlerinizde hız kazanabilirsiniz.

İşletmenizi yönetirken sektörel bilginizi artıracak bilgilele dolu diğer içeriklerimiz;

Kur Farkı Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

İade faturası nedir? İade faturası nasıl kesilir?

e-Arşiv Nedir? e-Arşiv Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

No items found.

Yansıtma Faturası Nedir? Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir